USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Rangers versus Special Forces


Náčelník štábu pozemních síl se zeptal svého Sergeant Majora, který prošel výcvikem Rangers i Special Forces, kterou z organizací by doporučil pro vytvoření nové protiteroristické jednotky. Sergeant Major odpověděl na Generálovu otázku tímto přirovnáním: Máme teroristy unesený Boeing 747 s posádkou a pasažéry a protiteroristická jednotka by byla tvořena buď Rangery nebo Special Forces; co by jste potom při Rescue/Recovery Misi očekával, že se stane?

Ranger volba:

Síly / Vybavení: Jestli se do toho pustí Rangers, potom vyšlou Ranger rotu o síle 120 mužů se standardním armádním vybavením.

Příprava Mise: First Sergeant Ranger roty by provedl inspekci ostříhání vlasů a vyčištěnosti bot.

Technika proniknutí: Kladli by důraz na poklusu ve formaci roty s plným polním vybavením a zpívali by Jody kadence celou cestu k pozici uneseného letadla.

Činnost v cílovém prostoru: Když by dorazili, tak by ustanovili své rotní ORP, vztyčili by zástavy jednotky, provedli velitelský průzkum, opětovně namaskovali své tváře, a provedli konečné přípravy pro Akce na OBJ.

Výsledky operace: Rescue/Recovery Operace by byla dokončena během jedné hodiny; všichni teroristé a většina pasažérů by byla zabita, Rangers by utrpěli lehké ztráty a 747 by bylo připraveno k sešrotování.

Special Forces volba:

Síly / Vybavení: Jestli do toho půjdou Special Forces, potom pošlou pouze 12ti členný tým avšak, díky exotické povaze jejich vybavení budou náklady stejné jako na vybavení Ranger roty.

Příprava Mise: Sergeant SF týmu by žádal uvolnění standardů pro tým.

Technika proniknutí: Tým by trval na oddělených cestovních příkazech s Max Per Diem (maximální denní sazbou diet), a každý by se dostal k místu únosu svými vlastními prostředky. Přinejmenším jedna třetina týmu by trvala na infiltraci pomocí padáků.

Činost v cílovém prostoru: Když by přijeli, tak by SF tým skryl své armádní uniformy, ustanovil Team Room (místnost pro tým), použili by svůj ilegální týmový Fond k naplnění baru (neoprávněného) v Team Room, ověřili by situaci rozhovory s místními, a provedli Tým Meeting k prodiskutování podstaty teroristické akce.

Výsledky operace: Rescue/Recovery operace by trvala čtrnáct dní a během této doby by byli zabiti všichni teroristi; pasažéři by byli psychicky poznamenáni na zbytek jejich životů; a všechny ženy by byly těhotné. 747 by byla v podstatě nepoškozena, tým by neměl žádné oběti ale veškeré vybavení, které jimy bylo vydáno by bylo buď opotřebováno, ztraceno nebo ukradeno.


převzato a přeloženo z www.specialoperations.com


Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.