zpět ruské systémy země-vzduch

Ruské systémy země-vzduch

NAVIGACE

Protilietadlový raketový komplet
9K330 TOR (9K331 TOR-M)
(SA-15 Gauntlet)

připravil Michal Pertzian

Protilietadlový raketový komplet krátkeho dosahu 9K330 Tor je určený na obranu vojenských jednotiek a priemyselných objektov pred útokom a inou činnosťou súčasných a perspektívnych prostriedkov vzdušného napadnutia, ako sú zbrane s vysokou presnosťou, riadené letecké bomby, lietadlá, vrtuľníky, krídlaté riadené strely a bezpilotné prostriedky.

Zloženie protilietadlovej palebnej batérie kompletu 9K330 Tor

Bojové vozidlo 9A330

Na bojovom vozidle 9A330 je umiestnený anténny systém rádiolokátora zistenia cieľov (prehľadový rádiolokátor) so systémom zisťovania príslušnosti cieľa, anténa navedenia rakiet a vypúšťacie zariadenia pre osem protilietadlových riadených rakiet.
Vežová nadstavba je otočná celokruhovo,v prednej časti vežovej nadstavby je umiestnená anténa navádzacieho rádiolokátora s fázovanou radou, na pravej strane doplnkový kanál navedenia - televízna kamera. V ľavej prednej časti vežovej nadstavby sa nachádza malá anténa vyvedenia riadenej strely po štarte do sektoru vyžarovania navádzacieho RL. V zadnej časti nadstavby je anténa prehľadového rádiolokátora s anténou rozpoznávacieho zariadenia "svoj-cudzí".
Rádiolokátor zisťovania cieľov je koherentne-impulzný radar pracujúci v centimetrovom pásme s celokruhovým prehľadom. Rýchlosť otáčania antény je 30 alebo 60 otáčok za minútu. Maximálny dosah je 25 km. Rádiolokačná stanica súčasne detekuje a určuje 48 cieľov, v automatizovanom režime sleduje súčasne trasy 10-tich cieľov. Anténa môže pracovať v dvoch režimoch elevácie. Pri elevácii 0o-32o je výškový rozsah sledovania 0-9,5 km a pri elevácii 32o-64o sa maximálny výškový dosah zväčšuje až na 16-16,5 km pri súčasnom výraznom odkrytí sa kompletu na malých letových hladinách. Špeciálne zariadenie riadené počítačom umožňuje vychyľovanie pátriaceho (vysielaného) lúča v polohovom uhle. Rozlišovacia schopnosť v azimute je 1,5o-2o, 4o v polohovom uhle a 200 metrov v diaľke. Doba obnovy rádiolokačnej informácie (doba jednej otáčky antény) je 3 sekundy. Anténa prehľadového rádiolokátora sa pri presune sklápa smerom vzad.

Navádzací rádiolokátor je koherentne-impulzný radar pracujúci v centimetrovom pásme s fázovanou anténnou mriežkou, ktorá tvaruje lúč široký 1o v horizontálnej aj vertikálnej rovine. Zabezpečuje vyhľadanie cieľa v sektore 3o v azimute a 7o v polohovom uhle, automatické sledovanie cieľa v troch súradniciach monoimpulznou metódou, odpálenie jednej rakety (alebo dvoch v intervale 4 sekundy) a ich navedenie na cieľ. Rozlišovacia schopnosť v azimute a polohovom uhle je 1o a 100 metrov v diaľke.
Záložný televízny kanál navedenia má diaľkový dosah 20-22 km. Kamera je prepínateľná v dvoch režimoch sledovania: "široký" režim (detekovanie a zachytenie)so zorným poľom 6o a "úzky" režim (identifikácia a sledovanie) so zorným poľom 2,5o.
Rádiolokačná stanica súčasne detekuje, identifikuje a postreľuje 2 ciele, na každý cieľ sú navádzané 1-2 protilietadlové rakety.
Rakety 9M330 sú umiestnené vo vypúšťacom zariadení v strede bojovej nadstavby kolmo hore, štart rakety sa vykonáva pomocou prachových katapultov.
Všetky bojové prostriedky systému 9K330 Tor boli montované na pásový podvozok GM-355. Má šesť pojazdových kolies, tri vodiace kladky, vpredu napínacie koleso a vzadu hnacie koleso. Vďaka konštrukčným riešeniam prevodovky, závesu pojazdových kolies a mechanizmu napínania pásov dosahuje vozidlo 9A330 vysokú priechodnosť, ovládateľnosť a plynulosť jazdy. Obsluhu vozidla tvoria tri osoby - vodič, operátor a veliteľ-starší operátor, hmotnosť vozidla je 31 250 kg.
Rozpadom ZSSR sa stala výroba systému TOR pre Ruskú federáciu drahšou a neefektívnou, pretože časť dielov a komponentov bola vyrábaná v iných, teraz samostatných štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. To viedlo k ďalším úpravám systému a k jeho modernizácii, ktoré sa najviditeľnejšie prejavili na novom podvozku GM-5955. Tento podvozok bol aplikovaný aj na systém Buk-M1. Nový podvozok má o jedno pojazdové koleso viac, pravdepodobne je nová aj pohonná jednotka.

 

Podvozok GM-355 Podvozok GM-5955

 

Základné parametre podvozku GM-5955
Hmotnosť šasi 27 000 kg
Maximálna záťaž 11 500 kg
Svetlá výška 450 mm
Maximálny dojazd 500 km
Maximálna rýchlosť 65 km/hod
Motor viacpalivový, kvapalinou chladený
Výkon 618 kW
Motor pracuje pri týchto
atmosferických podmienkach:
-vlhkosť vzduchu: 98%
-teplota okolitého vzduchu: (-50 - +50)oC

Pri modernizácii bol doplnený jeden kanál navedenia rakety, zväčšený ničivý účinok bojovej časti, rakety boli umiestnené do prepravno-odpaľovacieho kontajneru. Bol zväčšený priestor účinnej pôsobnosti systému a do zostavy palebnej batérie bolo zahrnuté veliteľské stanovište 9S737 Ranžir

Protilietadlová riadená strela 9M330 (9M331, 9M330-2)

Prvé verzie protilietadlového kompletu 9K330 používali rakety 9M330. Skoro identické strely 9M330-2 (označované aj 3M95) sú použité v lodnom protilietadlovom raketovo-kanónovom systéme 3K95 Kindžal (Klinok). Protilietadlová raketa 3M330 je poháňaná dvojrežimovým raketovým motorom na tuhé palivo. Pri štarte je najprv katapultovaná prachovým generátorom rýchlosťou 18-20 m/s do výšky asi 20-25 m. Ešte pred aktivovaním hlavnej pohonnej jednotky je raketa nasmerovaná do smeru postreľovaného cieľa pomocou plynodynamického systému umiestneného v prednej časti strely tesne pred riadiacimi plochami. Ďalej sa v rakete nachádza aktívny rádiozapaľovač, systém autopilota, rádiový blok, bojová časť vybavená trieštivo-trhavou výbušninou. Na povrchu rakety sú umiestnené antény rádiozapaľovača, rádiobloku a tiež prachový katapult.
Do vozidla sa nabíja riadená strela tým spôsobom, že sa spustí z prepravného kontajnera do priestoru v strede vežovej nadstavby. Zjednodušenie nabíjania a vývoj nových technológií má za dôsledok vznik modernizovanej verzie systému TOR, označeného 9K331 TOR-M. V komplete sú použité nové rakety 9M331, umiestnené po štyroch kusoch v prepravno-štartovacom kontajneri 9Ja281. Celý tento modul s PLRS je označovaný ako 9M334, v jednom bojovom vozidle sa nachádzajú dva takéto moduly. Moduly sú umiestnené v strede vežovej nadstavby, svojou dĺžkou zasahujú až na dno podvozku.
Dĺžka strely 9M331 je 2898 mm, priemer tela 235 mm, rozpätie stabilizátorov 750 mm a rozpätie riadiacich plôch 630 mm. Štartovacia hmotnosť je 165 kg, maximálna rýchlosť strely 870 m/s.

Porovnanie parametrov PLRK 9K330 Tor, 9K331 Tor-M
Komplex 9K330 Tor 9K331 Tor-M
Použitá raketa 9M330 9M331
Priestor účinnej pôsobnosti:
-diaľkový (km)
-výškový (km)

1,5-12
0,01-6

1,5-12
0,01-6
Pravdepodobnosť zásahu jednou raketou 0,26-0,75 0,45-0,8
Max. rýchlosť cieľa (m/s) 700 700
Rýchlosť rakety (m/s) 700-800 700-800
Hmotnosť rakety (kg) 165
Hmotnosť bojovej časti 14,5
Čas rozvinutia (zvinutia) (min) 3 3
Počet kanálov navedenia 1 2
Rok zavedenia do výzbroje 1986 1991

AVS 9S737 Ranžir

Batériu bojových vozidiel 9A331/9A331M kompletu Tor-M/Tor-M1 je možné pre zvýšenie efektívnosti a schopnosti prežitia na bojisku riadiť z automatizovaného veliteľského systému (AVS) 9S737 Ranžir. Celý systém je inštalovaný na podvozku ľahko pancierovaného vozidla MT-LBu. AVS Ranžir je určený na automatické riadenie bojovej činnosti jednotiek vojskovej protivzdušnej obrany za pochodu aj na stacionárnych pozíciách. Systém rieši automatické prideľovanie cieľov podriadeným jednotkám, výpočet parametrov a charakteristík vzdušných cieľov, prijímanie údajov o stave a bojovej spôsobilosti jednotlivých aktívnych prostriedkov, spracovanie a zobrazenie týchto údajov a ich distribúciu na nadriadené veliteľské stanovište. AVS Ranžir má dve automatizované pracoviská - veliteľa batérie a operátora spracovania rádiolokačnej informácie.
Systém simultánne automaticky prijíma, spracúva a zobrazuje rádiolokačnú informáciu z dvoch zdrojov. Pri spracúvaní informácie z nadriadeného veliteľského stanovišťa vedie až 24 cieľov, pri spracúvaní informácie z bojových vozidiel 9A331 až 12 cieľov. Tempo obnovovania informácie je 1,1 sekundy, reakcia na jeden cieľ je maximálne 5 sekúnd.
Automatizovaný veliteľský systém 9S737 Ranžir je schopný bez prerušenia pracovať 48 hodín. Dosah spojovacích prostriedkov je 30 km, pri použití teleskopického anténového stožiaru sa dosah zväčšuje na 40 km.

Video vo formáte WMV si môžete stiahnuť na adrese:
http://www.aviation.ru/www.rusarm.ru/video/9K331_Tor-M1.wmv

Pramene

Military Technology, 2/1994
www.pvo.ru
Tor, Miroslav Gyurosi, L+K 12-13, 1999

 


Copyright © All Rights Reserved