zpět slovenské vojenské automobily

Slovenské vojenské automobily

připravil Jaroslav Pitoňák

NAVIGACE

Viacúčelové obrnené terénne vozidlo TATRAPAN MOD - modernizovaná verzia

Inštaláciou nového, vodou chladeného motora  s vyšším výkonom, automatickej prevodovky a účinnejšej klimatizačnej jednotky boli vytvorené základné modernizačné prvky  vozidla TATRAPAN MOD.  Dané úpravy boli spôsobené požiadavkám  pre  prevádzku vozidla v prostredí, kde dosahuje vonkajšia teplota +55° C a  pre zabezpečenie vyššej manévrovanosti v teréne.

Spolu s uvedenými úpravami boli  v rámci modernizácie  upravené, skvalitnené alebo inštalované nové, kvalitnejšie podsystémy.  V dôsledku celkovej vyššej  hmotnosti vozidla  zosilené  nápravy a k umožneniu prenosu vyššieho výkonu motora bola  zosilnená prevodovka. Použitím pancierových krytov pod motorom a prevodovkou, zosilením skiel kabíny vodiča, inštaláciou špeciálneho izolačného obloženia vnútorného priestoru a vonkajších plôch pancierovej nadstavby a kabíny vodiča bola značne zvýšená  protimínovacia ochrana  vozidla.

Technicko-taktické údaje

Výkon motora:
Prevodovka:
Dĺžka:
Výška po strechu kabíny:
Výška vozidla bez zbraní:
Výška vozidla so zbraňami:
Šírka:
Šírka s náhradným kolesom:
Svetlá výška:
Pohotovostná hmotnosť:
Celková hmotnosť:
Jazdný dosah:
Priechodivosť zákopu:
Priechodivosť cez kolmú stenu:
Brodenie:
265 kW
automatická, 6 + 1
8460 mm
2750 mm
2940 mm
3360 mm
2500 mm
2700 mm
400 mm
21500 kg
23000 kg
1000 km
1100 mm
600 mm
1400 mm

 


Copyright © All Rights Reserved