zpět speciální jednotky

Speciální jednotky

sekci připravuje Michal Uher

NAVIGACE

GSG9 - Grenzschutzgruppe 9

Historie

Po incidentu na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 vyzval ministr vnitra Hans-Dietrich Genscher Ulricha Wegenera ze Spolkové ochrany hranic (Bundesgrenschutz) k vytvoření jednotky o 180 lidech. V popisu práce dostali: záchrana rukojmích, boj proti vzdušným pirátům, loupežným přepadením, atentátům na zahraniční oficiální návštěvy, organizovanému zločinu, ochranu vlastních politiků v zahraničí, pomoc při výstavbě podobných jednotek. To, že taková zásahová jednotka nebyla zbytečná je více než zřejmé z následujícího přehledu.

1977 – osvobození rukojmích z letu Lufthansy – Mogadišu
1982 – zadržení teroristů RAF (Red Army Fraction – Frakce rudé armády) Mohnhaupta a Schulze
1993 – zadržení dvou teroristů RAF v Bad Kleinen
1993 – zabránění letu letadla KLM do Dusseldorfu
1994 – zadržení únosce v JVA Kassel
1994 – účast na zajištění únosců Alberta a Poláka
1998 – zadržení lupičů u Deutchen Bahn AG
1999 – zadržení Metina Kaplana v Kolíně nad Rýnem
1999 – účast na zadržení únosce v centrální zemské bance v Achách.
2000 – poradenství při akci na velvyslanectví naFilipínách
2001 – zadržení dvou špionů v Heidelbergu
2001 – pomoc při osvobození čtyř německých turistů v Egyptě
2001 – zadržení několika teroristů v rámci společného boje proti terorizmu.
2002 – zadržení 11 teroristů
2002 – materiální pomoc při záplavách

Úkoly jednotky

Jednotka GSG-9 má za úkol boj proti terorizmu, záchranu rukojmích, ochranu VIP v zahraničí a zásahy proti pachatelům závažné třestné činnosti. Poslední úkol je sdílen se zásahovými jednotkami policie jednotlivých spolkových zemí. V tomto případě rouhoduje, který kriminální útvar vede vyšetřování.
Mimo tyto úkoly jsou příslušníci jednotky zapojeni i do mezinárodní policejní operace v Kosovu - UNMIK do speciálních jednotek UN.

Výběrové řízení

Přijímacího řízení se mohou účastnit jak lidé z policie, tak i mimo policejní sbor. Platí však pro ně různé požadavky.
Pro zájemce z řad civilistů platí tyto požadavky:středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, tělesně i duševně zdravý, čistý trestní rejstřík, občanství německé nebo z přilehlých států Evropské Unie, minimální výška: ženy 163 cm, muži 165 cm, věk 18 – 24 let, sportovní založení, plavec, řidičské oprávnění supiny B, bezvadný zrak, žádné alergie.
Dále by měl mít zájemce následující schopnosti: nadprůměrná inteligence,vynikající vyjadřování slovem i písmem, postřeh, technické založení, vyrovnanost při fyzickém zatížení, týmová spolupráce, zdravé sebevědomí, schopnost improvizace, schopnost učit se, domluvit se cizím jazykem (Anglicky, Francouzsky). Pro policisty jsou požadavky více méně obdobné s tím, že se klade důraz na vynikající výsledky během uplynulé služby. Omezení nejvyššího věku je posunuto na 32 let. Požaduje se ochota ke službě u GSG9 po dobu nejméně 10 let.

Výběrové řízení Eignungsauswahlverfahren zkráceně EAV trvá čtyři dny. Během výběrového řízení je pomocí lehkoatletických cvičený zkoušena a rozvíjena vytrvalost a postřeh. Za tímto účelem existují dvě dráhy, kde splnění požadavků ztěžují zvukové a světelné efekty. Účastník nesmí ztratit orientaci a za běhu po dráze si musí zapamatovat řadu detailů, protože na konci dráhy z nich bude zkoušen. Ve stresových podmínkách probíhá také zkušební střelba ze služební pistole a ze samopalu HK MP5. Kandidát musí splňovat veškeré požadavky kladené na uchazeče. Během výběrového řízení je provedeno i několik psychologických testů kdy například IQ test musí mít výsledek 112 bodů a lepší. Zajímavou zkouškou je zkouška strachu z výšek. Kandidát musí vylézt na 20 metrů vysokou věž, kde musí splnit několik úkolů. Během další zkoušky je sestaven profil osobnosti kdy je kladen důraz na týmovou spolupráci, sebedůvěru, vytrvalost a sebeovládání. Následující zkouška je zaměřena na schopnost koncentrace a samostatnosti. Po ní je poslední praktická zkouška technického myšlení. Celé výběrové řízení je zakončeno pohovorem před komisí. Zájemce je dotazován na důvody zájmu o službu u jednotky, osobní zájmy atd. Komise musí vzít v úvahu výsledky všech zkoušek. Kandidát, který má vynikající výsledky, ale pouze v jedné zkoušce měl nějaké menší problémy má šanci na přijetí. Pokud však kandidát má výsledky několika zkoušek těsně nad limitem, s největší pravděpodobností přijat nebude, protože by službu nezvládl. Testy jsou náročné a mají za cíl odhalit lidi s neovladatelnou agresivitou. Je jasné, že akce jsou někdy tvrdé, ale pro jednotku je agresivní člověk nepřijatelný. Počet přijatých osob je každý rok jiný. Průměrně bývá přijato kolem 33 procent zájemců.

Výcvik

Po úspěšném výběrovém řízení následuje výcvik. Absolventi výběrového řízení jsou rozděleni podle toho, zda byli policisté nebo ne. Ti, kteří přišli z civilu, absolvují výcvik příslušníka Pohraniční stráže trvající dva a půl roku. Součástí tohoto výcviku je pro ně i výcvik GSG9. Příslušníci policie absolvují pouze tento výcvik GSG9. Výcvik GSG9 se dělí na základní a speciální.
Základní výcvik – stěžejním u tohoto výcviku je rozvoj vytrvalosti pomocí následujících činností: lehká atletika, lezení a slaňování (jak na stěně, tak na horách), bojové umění – Judo, Karate atd., Dále jsou seznamováni se způsoby nasazení: v budovách, z vrtulníku, v horách, z vody.
Obtížným bodem je střelecký výcvik. Proti běžným policejním jednotkám je mnohem intenzivnější a je založen na získání a zažití střeleckých návyků jak ze služební pistole, tak ze samopalu. Cílem je zasáhnout cíl ve správnou dobu, na správném místě a také jej „dobře“ zasáhnout. Nejtvrdším bodem je bezesporu „Tvrdý týden“. V tomto týdnu jsou dosud získané znalosti a dovednosti vyzkoušeny v extrémních fyzických i psychických podmínkách. Málo spánku, hodně chození ve dne i v noci. Součástí je i plavba na nafukovacích člunech, která se rozhodně nedá přirovnat k nedělní vyjížďce. Jednoduše řečeno musíte tento týden přežít. V návaznosti na vyčerpávající týden následuje v programu i část teoretické výuky. Nejprve je zdravověda. Nezbytnou součástí výuky je seznámení se zákony jednotlivých spolkových zemí. Co je v jedné povoleno může být v druhé zakázáno. Důležitý je i seminář psychologie kde se učí jak se chovají teroristé, únosci a proces vyjednávání. Místo vyjednávače je však vyčleněno pro specialistu z krizového týmu (Krisenverhandlungsteam – KVT). Psychologii se učí z důvodu volby nejlepší techniky zásahu. Základní výcvik je ukončen závodem, kdy nejlepší účastník výcviku obdrží cenu “Kyj výcvikové jednotky“. Po ukončení základního výcviku následuje speciální výcvik.
Speciální výcvik – během tohoto výcviku se učí všem způsobům nasazení, aby mohl být přičleněn k jakékoliv četě. Výcvik je podoben životu v četách. Příklady z denní služby jednotky jsou analyzovány, rozebírány a poznatky zapracovány. Na základě těchto poznatků je upravována metodika i didaktika. Neustále jsou procvičovány všechny získané znalosti a dovednosti. Cílem je propojit teorii s praxí, kdy na konci tohoto výcviku je špičkově připravený policista pro speciální zásahy. Po absolvování výcviku se policista rozhoduje, do které čety půjde a jakou bude mít specializaci. Na výběr má následující:
- pozorování (odstřelovači) - 1. a 4. četa
- námořní operace - 2. četa
- výsadkáři – 3. četa
Policisté se dále vzdělávají na další specializace jako odstřelovač, výsadkář-specialista, zdravotník spojař atd.

Výzbroj

Pistole:Glock 17, P7 M13
Revolvery:SaW Bodyguard
Samopaly:HK MP5 verze A5, SD6 a K, HK UMP45
Útočné pušky:SIG 551 SWAT, Steyr AUG 77 Stgv, HK G36
Odstřelovací pušky:HK G8, HK PSG1, HK G22, Accuracy International Artic Warfare, Hecaté II
Brokovnice:HK 502, Remington M870, Benelli M3
Mimo své vlastní zbraně má ve speciálním skladu 1200 různých zbraní z celého světa. Slouží pro zkoušky a porovnání zbraní. Zvláště výhodné to je pro případ, že je potřeba identifikovat zbraň únosce. GSG9 vystřílí ročně přes 1 milion nábojů s tím, že 400 000 je v ráži 9mm Para.

Výstroj

Jak je běžné u všech zásahových jednotek mají příslušníci jednotky oblečenu kombinézu a přes ni neprůstřelnou vestu. Vesty jsou k dispozici v různých stupních odolnosti od lehkých po těžké ve stupni IV+. Přilba chránící hlavu je vybavena balistickým štítem a integrovanou vysílačkou. Tato přilba je dost těžká a rychlý pohyb v ní není zrovna příjemný. V minulosti používali boty od Adidasu speciálně vyrobené pro GSG9. V současnosti jsou používány i boty od dalších výrobců. Pro zásah mají k dispozici elektroniku v podobě počítačů, videokamer (pro následný rozbor akce), pozorovací a naslouchací zařízení, přístroje nočního vidění atd. Mimo střelné zbraně jsou k dispozici paralyzéry, tonfy, zásahové výbušky, granáty se slzným plynem.

Znak jednotky

Oficiálním znakem je znak orla na štítu s dubovými ratolestmi po stranách. Toto je jediná platná verze. Nášivka s vrtulníkem a nápisem GSG9 je podvrh.

Z čet má jediná 3. četa svou nášivku, kterou můžete vidět zde. Je na ní patrná výsadková specializace čety. Tato nášivka nebyla oficiálně schválena, ale ze strany nadřízených je tolerována.

Fotografie:archiv autora
Informace čerpány z: www.gsg9.net

 


Copyright © All Rights Reserved