zpět americké letouny a helikoptéry

Americké vojenské letouny a helikoptéry a jejich výzbroj

NAVIGACE

VTDP

Piasecki Aircraft Corporation, USA

Připravil Lukáš Visingr


Modernizovaný HH-60H Seahawk

V říjnu 2000 obdržela firma Piasecki od Námořního velitelství leteckých systémů (Naval Air Systems Command) sumu 26,1 miliónů dolarů, a to na konstrukci prototypu hybridního vrtulníku (anglicky "compound helicopter") YSH-60F, který využívá vztlakové křídlo a nový systém VTDP (Vectored Thrust Ducted Propeller, tedy zaplášťovanou vrtuli s vektorováním tahu).

Nejprve několik vět k vztlakovému křídlu. Pod pojmem "křídlo" myslím útvar s aerodynamickým profilem, který vyvolává vztlakovou sílu a může být použit pro směrové řízení. Nepleťte si jej s "pahýly" na trupu AH-64 Apache či AH-1 Cobra, které jsou určeny výlučně k nesení zbraní a z hlediska aerodynamiky představují zhruba stejný přínos jako pytel cementu. Oproti tomu ruský behemot Mi-24 Hind je příkladem toho, čemu sami Rusové (resp. Sověti) chtěli říkat "gyroplan", tedy vrtulník s křídlem. Právě tyto mohutné plochy jsou jednou z příčin mimořádné stability Mi-24 při letu nízko nad zemí a také značně vysoké teoretické maximální rychlosti 335 km/h. Slovo "teoretické" je užito záměrně, protože (jak vám potvrdí každý jeho pilot) při rychlostech nad 280 km/h stroj trpí zvyšujícími se vibracemi, což může vyústit až v uvolnění některých menších součástek (šroubky, nýty, palubní kulomet...).

 

Avšak ani křídlo Mi-24 zcela nenaplňuje výše uvedenou definici, neboť postrádá pohyblivé části pro směrové řízení. Nové křídlo made in Piasecki už je skutečným křídlem se vším všudy, neboť má na odtokové hraně flaperony (tedy plochy spojující funkce vztlakových klapek a křidélek, anglicky "ailerons" a "flaps").

Nyní se budu konečně věnovat vlastnímu systému VTDP (slangově také "ring tail"). Jak můžete vidět na kresbě nahoře, jedná se fakticky o zaplášťovanou kombinaci vrtule a vyrovnávacího rotoru s podélnou osou otáčení a průměrem cca od 1,5 do 2,4 m (liší se typ od typu). Za pětilistou vrtulí-rotorem se pak nachází soustava pohyblivých kormidel ve tvaru polokoule. Tato kormidla vychylují proud vzduchu tak, aby vyrovnával kroutící moment nosného rotoru a zároveň působil jako tlačná síla pro pohyb vpřed.

V první fázi vývoje (oněch 26,1 miliónů dolarů) bude vyroben a zalétán zkušební YSH-60F, jehož křídlo je převzato z obchodního letounu Aerostar. Hmotnost se zvýší asi o 800 kg, ale u sériových strojů se počítá asi s 500 kg. Po zhodnocení výsledků testů začne firma Piasecki postupně modifikovat stávající vrtulníky armády, námořnictva i námořní pěchoty.

Ačkoli mi to možná nebudete věřit, VTDP není žádnou novinkou. Firma Piasecki s ní přišla už v 60. letech, kdy úspěšně zalétala prototypy 16H-1 a 16H-1A, které hladce dosahovaly rychlostí okolo 360 km/h. Tehdejší verze dokázala řídit vrtulník nejen v rovině horizontální, ale přispívala i k vertikální složce tahu. Do stejné kategorie vlastně spadal i návrh bitevního vrtulníku Sikorsky S-66 do konkurzu AAFSS, který se vyznačoval otočným ocasním rotorem.

Armáda a námořní pěchota už uzavřely "smlouvu o smlouvě budoucí" ohledně modernizace AH-64D Longbow Apache a AH-1W SuperCobra (resp. AH-1Z KingCobra). Od roku 1996 se piloti učí se svými budoucími stroji zacházet na simulátoru u Boeingu ve Philadelphii.

Lze konstatovat, že hybridní bitevní vrtulník může létat o 25 % rychleji a o 17 % níže než běžný, dále je stabilnější a obratnější, což se projevuje zejména ve vzdušných soubojích. Další zajímavou skutečností je možnost visu v náklonu. Pokud se trochu vyznáte v principu letu a řízení vrtulníku, tak asi víte, že vrtulník může viset jen ve vodorovné poloze (plus minus několik stupňů). Tentýž vrtulník s VTDP a vztlakovým křídlem však totéž dokáže v náklonu až plus 21 nebo minus 10 stupňů.

Ukazuje se, že modernizovaný AH-64 bude létat maximální rychlostí přes 370 km/h vpřed (nyní asi 300 km/h) a přes 150 km/h vzad a do stran (nyní sotva 100 km/h). Bude akcelerovat o polovinu rychleji a poloměr zatáčky při dané rychlosti se zmenší rovněž o polovinu.

Námořnictvo se o VTDP a vztlakové křídlo zajímá zejména v souvislosti se všemi variantami vrtulníku SH-60 Seahawk, což jsou protiponorkové SH-60B/F/R a vyhledávací-záchranná HH-60H (a případně i plánovaná nákladní CH-60). Důvodem není ani tak zvýšená rychlost, ale spíše prodloužený akční rádius. U standardního HH-60H se pohybuje okolo 440 km, kdežto u modernizovaného by to bylo přes 960 km, tedy více než dvakrát tolik!

 


Prameny


All Rights Released.

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved