Zpět na GAU-8

Munice GAU-8Jako munici využívá GAU-8 jednak tříštivou (HEI - High Explosive Incendiary) a jednak průbojnou (API - Armored Piercing Incendiary) munici. První jmenovaná využívá přitom standardní princip takovýchto střel - explozivní směs roztrhne granát na střepiny - je účinná proti lehkým cílům, jakými jsou vozidla, či stacionární, lehce obrněné cíle. Munice z ochuzeného uranu je označována jako PGU-14/B API. Střela neobsahuje žádnou výbušninu a skládá se z lehkého hliníkového plaste, který obsahuje podkaliberní (15mm) střelu z ochuzeného uranu (označovaný jako Depleted Uranium, DU), která tvoři 2/3 celkové váhy.
Standardní "náklad" munice pro bojovou misi se skládá ze směsi 1,100 nábojů HE munice s AP munici. AP munice je přitom při výrobě "mixovaná" s HE munici a poměr ingredienci v tomto "koktejlu" je 4:1 pro AP. Po čtyřech průbojných střelách tak při bojové misi vystřeli kanón jeden tříštivý granát.
 
Účinky
Výsledek při střelbě je takový, že dvě třetiny výsledné energie jsou při dopadu soustředěny ve "vnitřní střele" z ochuzeného uranu. Pro ilustraci: je to tolik energie, že je schopna zvednout váhu 30 tun o zhruba
30 cm na prostoru o velikosti britské penny. V praxi to znamená, ze střela nejen pronikne tankovým pancířem, ale ochuzený uran se při dopadu zapálí a dovnitř tanku doslova vstřikne proud plamene. Následky pro tank i pro posádku jsou naprosto devastující.
Přesnost GAU-8 montovaného v A-10 je udávána mj.příkladem: 80 procent všech střel vypálených na vzdálenost 1800 metru skončí v kruhu o poloměru tri metru. Je navržen tak, aby při bojové misi mohl vystřílet nesenou munici v deseti dvousekundových dávkách s minutovými přestávkami na ochlazeni,
které však mohou byt v případě potřeby i kratší. Při dávce trvající jednu vteřinu z 1220 metru skončí 40 střel na prostoru o velikosti tanku, přičemž již pouhá polovina je považována za smrtící.
Ochuzený uran (Depleted Uranium)
Ochuzený uran vychází z obohacení přírodního uranu používaného v jaderných reaktorech. Přírodní uran se skládá v první řadě ze směsi dvou izotopů uranu: uranu 235 (U 235) a uranu 238 (U 238), v poměru zhruba 0,7 a 99,3 procenta. Jaderný reaktor k výrobě energie potřebuje U 235, a tak musí být přírodní uran obohacen k získání izotopu U 235 odstraněním značné části izotopu U 238. U 238 se přitom stává opakem - ochuzeným uranem, jehož míra radioaktivity je ve srovnání s přírodním uranem menší - 70 procentní. Poločas rozpadu DU je i tak 4,5 miliardy let. Při výrobě 30mm nábojů každý projektil z DU obsahuje zhruba pres 300 gramu DU. Projektil je v závěrečné fázi obalen 0,8 mm tenkou hliníkovou vrstvou.
Pouštní bouře (Desert Storm)
Během Pouštní bouře vypálilo 148 letounů A-10 nasazených v Saúdské Arábii na cíle v Iráku a Kuvajtu při 8077 misích celkem 783 514 AP střel. Vzhledem k obsahu DU v nábojích to znamená, že letectvo v oblasti Perského zálivu zanechalo celkem 259 tun DU. Schopnost probíjet obrněnou techniku se ukázala být výjimečně efektivní a Spojencům umožnila zahájit úspěšnou pozemní operaci.
Otázkou zůstává, nakolik se použití střel z DU podepsalo na zdravotních problémech veteránů války. Na druhou misku vah se pak dají položit neuvěřitelné výsledky, jakých letouny A-10 v Zálivu dosáhly a kolik životů tím spojeneckým vojákům potenciálně zachránily.