zpět americké pistole

Americké protitankové/útočné zbraně

sekci připravuje Michal Béza

NAVIGACE


M141 Bunker Defeat Munition (BDM)

XM141 protibunkrová munice je modifikovaný zbraňový systém NDI schopný likvidovat opevněná pozemní stanoviště - bunkry u nichž je jako stavební materiál použita zemina a dřevěné případně kovové trámy. Firmy TACOM-ARDEC a Talley Defense Systems (TDS), Mesa, Arizona se spojily aby vyvinuly disposibilní verzi zbraně SMAW (Shoulder-launched Multipurpose Assault Weapon) a nazvali ji SMAW-D

 

s použitím zdrojů Federation of American Scientists (FAS) připravil Michal Béza

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved