zpět americké pistole

Americké protitankové/útočné zbraně

sekci připravuje Michal Béza

NAVIGACE


M3 Multi-role Antiarmour Antipersonnel Weapon System (MAAWS)

Víceúčelový protipancéřový~protipěchotní zbraňový systém sestává z odpalovače M3 Carl Gustav Rifle a z řady 84mm munice. Program nasazený v roce 1990 pro jednotky Rangers byl později rozšířeny o jednotku NAVY Seals. Řada munice obsahuje vysoceexplozivní protitankové střely HEAT, explozivní střely HE, explozivní střely obého použití HEDP, kouřové, světlice, podkaliberní a cvičné. Munice váží od 3,15 do 4,5 kg. Efektivní dostřel závisí na typu munice a různí se od 200 do 1300 metrů. Odpalovač M3 váží přibližně 11,25 kg a je dlouhý 106,68 cm. Obsahuje zařízení řízení palby Picatinny Fire Control Device (PFCD) od firmy Picatinny vyvinuté právě pro MAAWS. Toto zařízení je uzpůsobeno pro připojení optických vizorů nočního vidění. Používá se pro nastavování změn trajektorií pro střely HEAT, HE a HEDP. Na zařízení PFCD je duální přepínač jednak pro nastavení vzdálenosti a také typu střely. Původní zařízení FCD od firmy Bofors mělo dva přepínače. Na jednom byly dvě polohy pro HEAT a HE střely a na druhém přepínači bylo nastavování pro střelbu HEDP. Pojetí dvou knoflíků nevyhovovalo jednotkám Rangers a proto byla oslovena firma Picantinny aby navrhla trojpolohový FCD, který pak nahradil systém firmy Bofors. Odpalovač M3 a řadu 84mm munice vyrábí firma Bofors, Švédsko.

Systém MAAWS je odpalován z ramene, může být vysazován z letadla, může se s ním plavat a nemá zpětný ráz. Byl nasazen Velitelsvím Speciálních Operací Armády Spojených Států v roce 1990.

 

 

s použitím zdrojů Federation of American Scientists (FAS) připravil Michal Béza

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved