zpět americké kulomety

Americké kulomety

sekci připravuje Michal Béza

NAVIGACE


M60 kulomet ráže 7,62mm

M60 byl kulomet hlavního určení v armádě Spojených Států od roku 1950. Používá 7,62mm munici standardu NATO a používal se jako primární týmově obsluhovaná zbraň palebné podpory. Má vyměnitelnou hlaveň, kterou lze snadno vyměnit proti přehřátí. Zbraň má integrální skládací dvounohý stojánek nebo může být připevněna ke skládacímu trojnohému stojanu.

M60E3 je (hmotností) lehký, vzduchem chlazený kulomet ráže 7,62 nabíjený neintegrálním pásem s kovovou vodící linkou montovaný na trojnohý stojan nebo volně přenášený. Jeho určení je stejné jako u jeho předchůdce M60. Jedná se o odlehčenou verzi M60 s rychle vyměnitelnou hlavní. Od svého přechůdce se lehce liší jiným uspořádáním skládacího stojánku, který je lehčí a je umístěn poněkud dále od ústí hlavně. Má zabezpečení pro možnost obouruční obsluhy (pro leváky), řemen a na hlavni umístěnou ručku pro přenášení a zjednodušený systém pro únikové plyny zabraňující rozkývání zbraně. Nicméně kvůli lehké hlavni není vhodný pro krycí palbu a není schopný udržet vysokou úroveň palby - cca. 200 ran za minutu - aniž by došlo k fatálnímu poškození hlavně. Odlehčení bylo provedeno pro snížení zátěže přenášené střelcem, ale vedlo k již zmíněným omezením střelby a zvýšení nespolehlivosti zbraně, a proto nebyl kulomet M60E3 vhodný pro použití v leteckých jednotkách námořní pěchoty a i u pozemních jednotek se nedočkal velkého nasazení. M60E3 byl nahrazen M240G.

 

Letecké použití:

M60C Flexibile Machine Gun byla varianta verze M60D standardu NATO pro letecké použití. Kulomet byl elektricky řízen, hydraulicky ovládán, vzduchem chlazený, nabíjený pásem a měl kadenci 500-650 ran za minutu. Používal se se zbraňovým subsystémem M2 na OH-13 Sioux a OH-23 Raven a se subsystémy M6 a M16 na vrtulnících UH-1B "Huey". M60C byl klasifikován jako Standard A a bylo vyrobeno více než 563 kusů.

M60D byl flexibilní vzduchem chlazený kulomet ráže 7,62mm pro letecké použití s kadencí okolo 550 ran za minutu. M60D byl používán ve vrtulnících UH-1, H-2, H-3 a H60. Podle daného použití v letounu sestával systém M60D z kulometu, čepového uchycení (M-21, M23 nebo DAS) a z jednoho ze dvou možných zásobníkových systémů. První systém sestával z nosného rámu přichyceného ke zbrani nebo jejímu upevnění, který obsahoval plechový zásobník pro 200 ran. Druhý systém sestával z pětisetranného zásobníku umístěného u paty přichycení kulometu a se závěrem byl spojen pásem, kterým klouzaly náboje. Na druhé straně závěru měl kulomet vak, který sloužil k zachycování vystřelených nábojnic, čímž zabraňoval jejich případnému odletu do listů rotoru nebo vstupních otvorů motorů vrtulníku. Kulomet měl vylepšený systém nabíjení, dvě svislá držadla a letecká mířidla kruhového typu s vlasovým křížem. M60D používal pro uchycení subsystémy M23, XM29, M59 a Sagami na vrtulnících UH-1 serie "Huey", subsystémy M24 a M41 na vrtulnících CH-47 serie Chinook, subsystémy XM32 a XM33 na  ACH-47A "Guns-A-Go-Go", a M144 na  UH-60 serie Black Hawk. M60D byl klasifikován jako Standard A.

Systémy připevnění M23, M24, M41 and M144 jsou přimontovány k trupu vrtulníku aby zajistily stabilitu zbraně. Všechny systémy mají čepovou konstrukci pro zajištění elevace a otáčení hlavně umožňující pokrytí širokého palebného pásma a jednoduché nabíjení. Každý ze systémů má také připevněný zásobník munice umožňující rychlý přísun munice k nabíjecí straně zbraně. Je také připevňován vak pro zachycení vystřelených nábojnic a částí vodícího pásu.

 

Zbraňový subsystém M23 sestává z bezpečnostního ramenního pásu a z levé a pravé upevňovací konzoly označené buďto Left nebo Right. Obě jsou přichyceny k vnější straně vrtulníku série UH-1 a má kloubní spojení. Dále obsahuje ochranný vak pro nábojice a zásobník pro 550 nábojů s vodícím pásem a adaptérem závěru.

 

Zbraňový subsystém M24 sestává z bezpečnostního ramenního pásu a z levé a pravé upevňovací konzoly označené buďto Left nebo Right. Je připevněn k vnitřní straně dveřního rámu na levé straně a k únikovému otvoru na pravé straně vrtulníku řady CH-47. Na subsystém je připevněn kulomet M60 s bezpečnostním vakem a zásobníkem pro 200 nábojů. Montovací subsystém má kloubní spojení.

 

Zbraňový subsystém M41 sestává z bezpečnostního ramenního pásu a je připevněn k vnitřní straně nákladové rampy vrtulníku řady CH-47. Sestává taktéž ze záchytného vaku a zásobníku pro 200 ran.

 

Zbraňový subsystém M144 sestává z levé a pravé upevňovací konzoly označené buďto Left nebo Right. Je přinýtován k vnitřnímu rámu oken vrtulníku řady UH-60. Na subsystém je čepově umístěn kulomet M60 s vakem pro záchyt nábojnic a zásobník munice.

 

   

Munice:

V kulometu M60 se používá nábojový mix, který se skládá z celoplášťových střel M80 a značkovacích střel M62 v poměru 4:1. Tento poměr umožňuje střelci používat tzv. TOT metodu pro přesnější zásah cíle.

Typ: Použití:
M61 protipancéřové lehce obrněné cíle
M62 Tracer sledování palby, světelné efekty, signalizace a tréning
M80 Ball proti lehčím pozemním cílům a pěchotě, ostré střelby
M63 Dummy mechanická cvičení
M82 Blank pro cvičení se slepými náboji, kde je potřeba světelné a zvukové efekty zbraně (je nutné použít zařízení pro střelbu slepými náboji)


Technická data

Délka: 107,70 cm
Hmotnost: 8,51 kg
Ráže: 7,62mm
Maximální dostřel: 3725 m
Maximální účinný dostřel: 1100 m
Rychlost střelby (cyklická): 550 ran za minutu
Rychlost střelby (prudká)*: 100 ran/min
Rychlost střelby (udržovací)*: 100 ran/min
Úsťová rychlost: 853 m/s
Cena: 6 000 $

* po 100 každých ranách je potřeba vyměnit hlaveň.

 

s použitím zdrojů Federation of American Scientists (FAS) připravil Michal Béza

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved