zpět americké pušky

Americké pušky

sekci připravuje Michal Béza

NAVIGACE

brokovnice ráže 12

Brokovnice ráže 12 je opakovací puška nabíjená "pumpováním" se zásobníkem pro 7 nábojů a modifikovaným tlumičem hlavně. Je uzpůsobená pro připevnění bajonetu, vybavená oky pro popruhy a standardní vojenskou pažbou. Tuto zbraň zvláštního určení používají vojáci konající hlídku, je určena pro hlídání vězňů, ochranu objektů, kontrolování davu a všude tam, kde je třeba zbraně s omezeným dostřelem a průbojnou silou, ale s maximálním zastavovacím efektem.

Brokovnice v různém provedení slouží v armádě Spojených Států již od roku 1901. V současné výbavě armády jsou brokovnice ráže 12 tří druhů: Remington 870, Winchester 1200 a Mossberg 590.

 

Dodatek k označení ráže 12

- mělo by být  12 ga, které je odvozeno z anglického slova gauge znamenající míru,normu (v přeneseném smyslu se rozumí počet olověných kouli - v souladu s definicí ráže brokové střely ). Tedy  12 ga. Samotné slovo gauge se používá ve významu ráž.
Definice ráže brokové střely:
    - udává se číslem určujícím počet kulí stejného průměru, odlitých z jedné anglické libry olova ( 0,453 kg ), ktere suvně projdou vývrtem hlavně
Skutecny prumer zbrane:
    -Brokovnici ráže 12 odpovídá normalizovaný průměr vývrtu hlavně v  mm:    min. 18,2    max. 18,6

Autor dodatku: Schni@post.cz,  Literatura: Caras,I.:  Střelivo do ručničních palných zbraní. ARS-ARM, Praha 1995

 

s použitím zdrojů Federation of American Scientists (FAS) připravil Michal Béza

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved