zpět americké samopaly

Americké samopaly

sekci připravuje Michal Béza

NAVIGACE
HOME PAGE
Diskuse
Naše inzerce


M1918 BAR Browning Automatic Rifle ráže .30-06

John Browning navrhl BAR aby poskytl automatickou pušku v První světové válce. M1918 se dostala do služby až ke konci I. svět. války. M1918A2 přijala americká armáda v roce 1940 a značeného nasazení se tato zbraň dočkala v průběhu druhé světové války a v Korei. BAR používaly munici ráže 30.-06 ve dvacetiranných zásobnících. Zbraň dosahovala rychlosti střelby 550 ran za minutu a ukázala se jako velmi spolehlivá v nepříznivých bojových podmínkách.

s použitím zdrojů Federation of American Scientists (FAS) připravil Michal Béza

 


Pokud najdete v článku chyby, pište autorovi článku. Jeho jméno je uvedeno v záhlaví či na konci stránky.

V případě jiných dotazů, nápadů nebo problémů,  napište mail sem

Copyright © 2018 All Rights Reserved

Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace ke komerčním účelům.


Naše další stránky: Agile Factory | Experio | Beatles