zpět americké samopaly

Americké samopaly

sekci připravuje Michal Béza

NAVIGACE


M1918 BAR Browning Automatic Rifle ráže .30-06

John Browning navrhl BAR aby poskytl automatickou pušku v První světové válce. M1918 se dostala do služby až ke konci I. svět. války. M1918A2 přijala americká armáda v roce 1940 a značeného nasazení se tato zbraň dočkala v průběhu druhé světové války a v Korei. BAR používaly munici ráže 30.-06 ve dvacetiranných zásobnících. Zbraň dosahovala rychlosti střelby 550 ran za minutu a ukázala se jako velmi spolehlivá v nepříznivých bojových podmínkách.

s použitím zdrojů Federation of American Scientists (FAS) připravil Michal Béza

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved