zpět americké samopaly

Americké samopaly

sekci připravuje Michal Béza

NAVIGACE


M1941 Johnson samopal ráže .30cal

Johnson model 1941 byla lehká strojní puška používaná americkými vojsky v průběhu II.světové války. Byl to jediný nový samopal představený během války. Přední mířidla byla kovová, zadní tvořila rozkládací štěrbina. Model 1941 používal munici ráže .30cal v 20 raných zásobnících a kadence byla 400 až 450 ran za minutu.

 

s použitím zdrojů Federation of American Scientists (FAS) připravil Michal Béza

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved