zpět americké samopaly

Americké samopaly

sekci připravuje Michal Béza

NAVIGACE


M3/M3A1 samopal ráže .45cal

M3 byl samopal pracující na bázi zpětného odskoku nasazený v roce 1942. Byl chopen střelby pouze v plně automatickém módu. Používal střelivo ráže .45 v třicetiranných zásobnících. Rychlost střelby se pohybovala mezi 350 a 450 ranami za minutu. M3A1 se používal ve Druhé světové válce a v Korei. V průběhu II sv. války byla úloha samopalů značně snížena v důsledku nástupu útočných pušek a přenosných lehkých strojních pušek. Samopaly však stále používají jednotky speciálního určení, letecké jednotky, obrněná vozidla, protiteroristické jednotky a námořní personál.

 

s použitím zdrojů Federation of American Scientists (FAS) připravil Michal Béza

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved