zpět americké ruční zbraně

Americké ruční zbraně

NAVIGACE
HOME PAGE
Diskuse
Naše inzerce

Nesmrtící zbraně

Paprsky bolesti

připravil Lukáš Visingr

Tento poněkud odstrašující název se na veřejnosti poprvé objevil někdy v polovině roku 2001, kdy americké ministerstvo obrany oznámilo, že USA disponují funkční nesmrtící paprskovou zbraní. Toto oznámení bylo doprovázeno nepříliš mnoha podrobnostmi, z nichž si ale lze udělat poměrně komplexní představu.

Nová zbraň je oficiálně nazývána "Active Denial Technology" (Technologie aktivního odpuzování), populárně naučná média jí dala jméno "Pain Beams" (Papsrky bolesti). Byla vyvíjena od roku 1991 ve výzkumné laboratoři US Air Force pod vedením Ředitelství pro nesmrtící zbraně při americkém ministerstvu obrany. První testy byly zahájeny v roce 1994 na základnách amerického letectva Brooks a Kirtland. Do roku 2001 stál tento program pouhých 40 miliónů dolarů.

V principu jde o emitor mikrovln, tedy určitého elektromagnetického záření, které známe z mikrovlnné trouby. Přesné informace o charakteru paprsků nebyly zveřejněny, ale lze je zhruba odvodit z údaje, že pronikají asi 0,04 cm pod kůži. Musejí mít tedy větší vlnovou délku a nižší frekvenci než paprsky v troubě, protože ty pronikají do hloubky asi 2,5 cm. Pro představu, mikrovlny v jistém typu trouby mají frekvenci 2 450 MHz a střední vlnovou délku 0,12 m.

"Paprsky bolesti" údajně způsobují intenzivní bolest, která je přirovnávána k pocitu, který máte "po dlouhodobém opalování na kalifornské pláži". Na rozdíl od opalování však tyto paprsky nemají žádné vedlejší ani trvalé účinky. Uvádí se, že na zvířatech a 72 lidských dobrovolnících bylo provedeno celkem 6 500 testů v délce do 10 sekund, přičemž ani jednou nedošlo k žádnému zranění. Organizace hájící lidská práva namítaly, že paprsky mohou poškodit oči, ale testy přesvědčivě dokázaly, že lidé vždy oči zavřou daleko dříve, než by jim paprsky mohly způsobit nějakou újmu.

Možnosti tohoto zbraňového systému jsou ohromující. Při jeho dosahu (uvádí se několik kilometrů) je skvěle použitelný pro nasazení v poušti, dále v boji proti teroristům a při potlačování nepokojů. Řekl bych, že kdyby TOHLE pustili na antiglobalisty, tak by je chuť na socialistický anarchismus, spravedlivou společnost a házení dlažebními kostkami rychle přešla. :-)

V létě 2001 měly proběhnout další testy, tentokrát už při regulérním vojenském cvičení. Zatím existuje pouze stacionární zařízení, na němž je nejnápadnější čtvercová anténa o rozměrech zhruba 3 x 3 metry.Americká námořní pěchota dále oznámila, že má v úmyslu vyvinout VMADS (Vehicle-Mounted Active Denial System). Jak je vidět z počítačového modelu, jde o emitor "paprsků bolesti" namontovaný na podvozku známého automobilu Hummer (HMMWV). Tento zbraňový systém by měl být připraven k nasazení v roce 2009.Prameny: Internet: www.howstuffworks.com


All Rights Released.


 


Pokud najdete v článku chyby, pište autorovi článku. Jeho jméno je uvedeno v záhlaví či na konci stránky.

V případě jiných dotazů, nápadů nebo problémů,  napište mail sem

Copyright © 2018 All Rights Reserved

Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace ke komerčním účelům.


Naše další stránky: Agile Factory | Experio | Beatles