zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Courageous
připravil Michal Béza

Kategorie: Letadlová loď
Třída: Courageous

HMS Courageous byla postavena společností Armstrong Whitworth jako lehký křižník - pozor, nezaměňovat s lehkými křižníky definovanými podle Londýnské konference z roku 1930. Jednalo se spíše o odlehčenou verzi bitevního křižníku. Její kýl byl položen 18. března 1915, trup spuštěn na vodu 5. února 1916 a loď vstoupila do služby v lednu 1917. Po skončení První světové války však byla shledána nadbytečnou a podobně jako další dělové lodě byla pod vlivem Washingtonské smlouvy přebudována na letadlovou loď. Přestavba probíhala od června 1924 do května 1928.

Původní výzbroj tvořily čtyři kanóny ráže 381 mm uložené ve dvou dvoudělových věžích. Tato děla byla při modernizaci demontována a nakonec použita na bitevní lodi Vanguard. Sekundární výzbroj křižníku tvořilo osmnáct kanónů ráže 102 mm, dále dva rychlopalné kanóny ráže 76 mm a 533 mm torpédomety
Bojovou věž tvořil typický trojnožkový stožár s nástavbami. Pancéřování bylo poměrně slabé a nedokázalo odolat ani projektilům střední ráže. Boční pancéřový pás měl tloušťku 76 mm, dělové věže a velitelská věž 229 mm, paluba pak 25 mm.


Původní podoba HMS Courageous, jako lehkého křižníku z roku 1917

Při přestavbě byla demontována veškerá výzbroj původního křižníku a jeho nástavby. Na jejich místě byla vybudována vzletová a přistávací paluba, která však končila přibližně 50 metrů před přídí. Komín byl vyveden na pravoboku a spolu s malou bojovou věží tvořil předchůdce pozdějších "ostrovů".
Protileteckou výzbroj tvořilo šestnáct jednotlivě uložených kanónů ráže 120 mm (4.7"/40cal.) QF Mark VIII. Tato děla používala nedělenou munici, což byl při jejich ráži unikát v britském námořnictvu. V letech 1934/36 výzbroj doplnily tři osmihlavňové komplety s dvouliberními pom-pomy (dva na přídi a jeden za ostrovem) a další čtyři pom-pomy v jednohlavňovém provedení.
Hangáry mohly pojmout až 48 letounů typu Swordfish.


HMS Courageous po přestavbě na letadlovou loď

HMS Courageous vstoupila do služby jako lehký bitevní křižník a spolu se sesterskou lodí měla za úkol proniknout do Baltu a zde ve spolupráci s ruskou flotilou vést boj proti německým křižníkům. Nicméně při prvním a jediném střetnutí 17. listopadu 1917 byla těžce poškozena aniž by sama zasáhla nepřátelské lodě. Po skončení První světové války se uvažovalo o jejím sešrotování, ale britská Royal Navy potřebovala rychlé letadlové lodě a tak byla v letech 1924 až 1928 přestavěna na letadlovku.
Po svém znovu-uvedení do služby působila HMS Courageous v rámci Home Fleet a na počátku Druhé světové války vykonávala protiponorkové hlídky podél jihozápadního pobřeží Irska. Dne 17. září 1939, ani ne tři týdny po vypuknutí války, byla potopena torpédem z ponorky U-29, které velel kapitán-poručík Otto Schuhart. HMS Courageous tak získala smutný primát první potopené britské lodě ve Druhé světové válce. Při potopení zahynulo 518 námořníků včetně kapitána W. T. Makeig-Jonese.

 

Technicko-Taktická Data (1928):

  r. 1917 r. 1928
Celková délka 239,72 m
Délka mezi svislicemi 224,02 m
Šířka na čáře ponoru 27,58 m
Ponor 8,45 m
Délka letové paluby

-

cca. 181 m
Šířka letové paluby cca. 30 m
Výtlak standardní 22 352 t
Výtlak maximální 26 518 t
Výzbroj kanónová 4 x 381 mm (2x2) 16 x 120 mm AA (4,7"/40 cal, 16x1)
18 x 102 mm (6x3) 24 x 2pdr pom-pom (3x8)
2 x 76 mm AA (2x1) 4 x 2pdr pom-pom (4x1)
14 x 533 mm torpédomety -
Letouny ve výzbroji

-

48 max
24 x Fairey Swordfish (822nd. squad.)
24 x Fairey Swordfish (811th. squad.)
Katapulty

-

1
Výtahy 2
Pancéřování bok 76 mm, paluba 25 mm, velitelská věž 229 mm,
dělové věže (1917) 229mm
Max. rychlost 30,5 uzlu
Pohon 18 malých trubkových kotlů Yarrow
4 převodované turbíny Parsons
Výkon 90 000 ks
Lodní šrouby 4
Akční rádius 5 860 nám. mil při 16 uzlech
Zásoba paliva mazutu:  ?
leteckého benzinu:  ?
Posádka 737 mužů 1 200 (včetně leteckého personálu)
Uvedena do služby leden 1917 (jako křižník) květen 1928 (jako letadlová loď)
Vyřazena ze služby / potopena 17. září 1939 

 

 


Copyright © All Rights Reserved