zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Dodatek A:

Slovníček námořních / NAVY pojmů

Barbeta:
    - nástavba pod dělovou věží. Barbety bývaly silně pancéřovány a procházely trupem až k základům věží.

Bulge:
    - z angl., překládáno jako tzv. boule - protitorpédová ochrana podhladinové části trupu lodi; umístěny po obou bocích lodi, rozděleny příčkami na vodotěsné oddíly.

Citadel (citadela):
    - pancéřové jádro bitevní lodi začínající u první dělové věže, obklopující důležitá centra lodi jako kotelny a strojovny a končící u zadní dělové věže.

Dreadnought:
    - Označení kategorie bitevní lodi. Název odvozen od britské bitevní lodi HMS Dreadnought, která byla postavena na přelomu 19. a 20. století a stanovila nový standard pro bitevní lodě, jak konstrukčními prvky, tak pancéřovou ochranou a výzbrojí. Dalším (a posledním) vývojovým stupněm u bitevních lodí pak byly tzv. Superdreadnoughty - jako např. americké lodě třídy Iowa nebo japonské Yamato.

°F:
    - stupěň Fahrenheita - podle Anglo/Americké teplotní soustavy. 0°C = 32°F, 100°C=212°F, přičemž všeobecně platí vztah: 1°F=( 5/9)°C

HP / KS:
    - Horse Power (angl.) - Koňská Síla - jednotka výkonu. 1 HP(KS) = 0,745 kW.

Kasematy - kasematové uložení děl:
    - kasematy byly pancéřované střílny v bocích lodního trupu. Kasematového uložení děl se běžně používalo od počátku moderních bitevních lodí do dvacátých let 20. století. Děla v nich umístěná měla poměrně omezený palebný úhel a na rozbouřeném moři byla prakticky nepoužitelná.

Kýl:
    - podélný konstrukční prvek lodi umístěný na dně v podélné ose trupu. Základní konstrukční prvek lodi.

Míle námořní:
    - délková míra, 1 námořní míle = 1,855 km.

Pažení:
    - přepážka - konstrukční prvek trupu. Přepážky rozdělovaly trup lodi na vodotěsné oddíly.

PSI:
    - Pound per Square Inch - jednotka tlaku (libra na čtverečný palec). 100 PSI = 6,97 kg/cm2

Ráže děl:
    - vnitřní průměr dělové hlavně, přičemž údaj, jako např. 16"/50 značí, že se jedná o dělo s vnitřním průměrem hlavně 406 mm a délkou hlavně 50 ráží (20m 3cm) atp.

Tuna výtlaková (standardní):
    - vychází z anglické tuny, 1 tW (nebo ts) = 1015 kg.

Uzel (rychlost):
    - jednotka rychlosti plavidla v námořních mílích za hodinu. Název vychází z původního měření, které prováděl námořník s logem (prkénkem) připoutaným na lano s uzly. 1 uzel = 1,855 km/hod.

Výtlak:
   - hmotnost vody vytlačené tupem lodi

Výtlak plný (maximální):
   - výtlak plně naložené lodi.

Výtlak standardní:
    - výtlak plně vystrojené lodi bez pohonných hmot a dalšího nákladu.

 

 


Copyright © All Rights Reserved