zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Dodatek B:

Versailleská dohoda

Německo po kapitulaci po První světové válce v r.1919 bylo donuceno podepsat tzv. Versailleskou dohodu (28.6.1919), která mu, mimo jiné, zakazovala stavbu ponorek vůbec a bitevních lodí nad výtlak 10 000 tun, což v podstatě vylučovalo stavbu této kategorie lodí (např. americké bitevní lodě z té doby měly výtlak trojnásobný). Němci byli do zrušení této podmínky v r. 1935 nuceni dělat kompromisy mezi výtlakem, rychlostí lodi, pancéřováním a v neposlední řadě výzbrojí lodí postavených v meziválečném údobí. Z těchto kompromisů vznikly tzv. "kapesní" bitevní lodě - pancéřové křižníky třídy Deutschland.

 


Copyright © All Rights Reserved