zpět české a československé zbraně

Česká vojenská technika a zbraně

NAVIGACE

Osobní výsadkový padák vzor 68

připravil Lukáš Frogman Hergott

Padák OVP 68 byl zaváděn přednostně k průzkumným útvarům v roce 1969. Výsadkové útvary již dříve obdržely typ OVP-65. Rozdíl mezi těmito typy, které oba nahrazovaly zastaralé ruské PD-47 (tzv. pédety), byl ten, že naproti typu OVP-65, který byl sešit z látky bílé barvy a byl téměř neovladatelný, byl typ OVP-68 opatřen maskováním a vyznačoval se jistou formou ovladatelnosti.

Ovládal se pomocí dvou otočných šnůr, které otáčely padák kolem dokola a taháním za volné konce postroje, což buďto prodlužovalo nebo zkracovalo snos. Důvod je zcela zřejmý. Zatímco u výsadkového vojska, kde se provádějí hromadné výsadky převážně na operačně taktické úrovni, a tedy maskovaní padáku postrádá smysl, u průzkumných útvarů tomu je jinak.

Padák OVP-68 též umožňoval novou techniku vysazení, která byla možná provádět díky nově zaváděné letecké technice. Umožňoval seskok stabilizovaným pádem, nebo též se mu říká na zádržku. Při tomto druhu seskoku výtažné lano padáku vytáhne výtažný padáček a ten pak stabilizační padák a natáhne vak vrchlíku, který je zadržkovým zámkem zachycen v této poloze. V tomto režimu poté výsadkář klesá rychlostí 35 m/s dokud nevytrhne uvolnovač hlavního padáku, a ten odemkne zádržkový zámek a tím dojde k vyjetí vrchlíku hlavního padáku z vaku vrchlíku.

Výhody tohoto způsobu vysazení jsou takové, že umožňují seskok při větších rychlostech a výškách vysazení a nekladou na výsadkáře tak velké nároky při výcviku jako seskok volným pádem. Při tomto druhu seskoku je otevření padáku jišteno přistrojem KAP-3P, kdyby například výsadkář ztratil vědomí. Podle předpisu by se mělo tyto seskoky provádět minimálně z výšky 800m. K OVP-68 nebyl vyvinut vlastní záložní padák, ale používal se k němu typ ZVP-65. V některých civilních paraklubech se dodnes můžete setkat se spojením OVP-68 a ZVP - 80. Není na tom nic divného, ale v tomto spojení je zakázáno skákat stabilizace vzhledem k tomu že u typu ZVP-80 došlo k přemístění uvolňovače z pravé na levou stranu (aby jím výsadkář nezachytil při výskoku o dveře letounu).
Oba uvolňovače jsou tak umístěny dost blízko nad sebou. Je zde nebezpečí splést se, a v takovém případě by se ZVP otevřel přímo do stabilizačního padáku, což by zapříčinilo nefunkčnost obou padáků. U spojení OVP-80 a ZVP-80 toto nehrozí díky odlišné konstrukci stabilizačního padáku u OVP-80. Padák OVP-68 je sešit z 28 polí s pólovým otvorem kruhového tvaru ve svém středu. Čtyři z polí jsou ušity z velmi propustné látky tak, že dávají padáku dopřednou rychlost 2,5 m/s.

S tímto padákem se vždy přistává proti větru. Dle mé osobní zkušenosti to má dosti nepříjemnou nevýhodu a to takovou, že při větru větší síly než 2,5 m/s (tj. skoro vždy:-)) přistáváte pozadu, takže je dosti obtížné zjistit místo přistání a pokusit se ho korigovat. Na druhou stranu díky své konstrukci je velmi stabilní. Téměř naprosto je eliminována oscilace (houpání ze strany na stranu) a díky pólovému otvoru i pulzace vrchlíku. Tento padák je doposud považován mnoha odborníky a vojáky za snad vůbec nejlepší vojenský kruhový padák, který dosti předběhl svoji dobu.

Dle mého názoru, díky svému jednoduchému ovládaní a možnosti stranových skluzů je asi nejlepším dostupným padákem u nás na první seskok. Tento padák se dosud používá v AČR na nácvik volných pádů, protože tento režim seskoku typ OVP-80 neumožňuje. Pro zajímavost lze uvést, že je to první padák, u kterého v předpisu chybí sekok z upoutaného balónu, protože v době jeho zavedení byly už balóny z vyzbroje ČSLA delší dobu staženy.

Hlavní části sestavy padáku: výtažné lano, výtažný padák, stabilizační padák, vak vrchlíku, spojovací lemovka, kuponový kroužek, vrchlík se sňůrami a volnými konci nosného postroje, nosný postroj, obal padáku, pružidla, dvoulankový uvolňovač, tříjehlový uvolňovač, brašna

TTD:

min. bezpečná výška otevření při rychlosti vysazení 180 km/hod 150 mnt(metrů nad terénem)
rychlost klesáni při hmotnosti 100 kg 5,3 m/s
vertikální rychlost při seskoku na stabilizaci 35 m/s
max. hmotnost výsadkáře i s padákem 120 kg
váha bez přenosné brašny a bez KAPu 14,5 kg
plocha vrchlíku 73 m2
doba otočení o 360° 25 s
dopředná rychlost 2 - 2,5 m/s
prvky řízení řídící šňůry
počet polí 28
max. počet povolených seskoků 150

Zatím je to muj první pokus o příspěvek. Budu se snažit aktualizovat a dodat nějaké fotky. Dotazy směřujte na frogman@atlas.cz

Prameny:
Osobní výsadkový padák vzor 1968, předpis,Praha 1970
Výsadkáři a průzkumníci České a Československé armády 1945-1999
www.paraclub.cz
www.army.cz
vlastní zkušenosti a poznámky

 


Copyright © All Rights Reserved