zpět ostatní české zbraně a systémy

Ostatní české zbraně a systémy

NAVIGACE

Lehký kulomet BREN

připravil Pavel Kurka

Armáda Československé republiky disponovala po svém vzniku v roce 1918 směsicí různých zbraní z dob Rakouska – Uherska. Proto bylo v druhé polovině 20. let zahájeno přezbrojení s cílem dosažení jednotnosti zbraní a střeliva. Důraz byl kladen na soběstačnost státu ve zbrojním průmyslu pro případ války a pro omezení závislosti na spojencích. Všechny hlavní typy pěchotních zbraní byly české konstrukce, případně převzaté a upravené podle požadavků armády. Jejich výroba a vývoj probíhala v nově budovaných zbrojovkách Československá zbrojovka, a.s. (Brno, Vsetín, Povážská Bystrica) a Česká zbrojovka a.s. (Strakonice, Uherský Brod). V tomto období vzniklo několik výborných zbraní, včetně lehkého kulometu vz. 26. Mezi podařené konstrukce patří např. armádní puška vz. 24 systému Mauser, která je považována za nejlepší opakovačku mauserovku na světě. Budeme-li věřit irácké propagandě, tak právě tato zbraň sestřelila v březnu 2003 v irácké válce americký bitevní vrtulník Apache. Další úspěšnou zbraní byl těžký kulomet vz. 37 vyráběný s názvem BESA za II. světové války ve Velké Británii firmou BSA. Armáda schválila také pistoli vz. 38 a kulometnou pistoli (samopal) vz. 38, ale okupace ČSR Německem zabránila jejich zavedení do výzbroje ve větších počtech. Výše uvedené zbraně (a nejsou uvedeny všechny) dokazují, že předválečná zbrojní výroba ČSR dosáhla vysoké úrovně, což potvrzuje mj. vývoz zbraní do 20 zemí.

V průběhu přezbrojení vznikla nejsložitější situace při hledání nového lehkého kulometu. Po 6 letech, kdy probíhala výběrová řízení a armádní zkoušky byla zvolena původní česká konstrukce Václava Holka ze Zbrojovky PRAGA. Kulomet byl poprvé předveden na jaře 1922 a po odstranění nedostatků byl zaveden do výzbroje jako lehký kulomet PRAGA vz. 24. Licenci poté zakoupila Čs. zbrojovka v Brně a po úpravách součástek na strojovou výrobu začala zbraň vyrábět jako lehký kulomet ZB vz. 26. Do brněnské zbrojovky odešel i konstruktér Václav Holek a mohl se tak dále podílet na vývoji zbraně. Sériová výroba začala v roce 1927 a armáda převzala celkem 34 550 ks. Kvalitní konstrukce ZB 26 umožnila jeho úspěšný vývoz. Konstrukční úpravy respektující požadavky zákazníků vyústily v několik nových typů. Prvním byl ZB 27, následoval ZB 30J pro Jugoslávii a ZB 30 pro Rumunsko, které jej pak vyrábělo v licenci. Na počátku 30. let hledala britská armáda náhradu za své kulomety Lewis pocházející z první světové války. Britský vojenský atašé sloužící v Praze upozornil na čs. lehký kulomet vz. 26. Na základě žádosti britského ministerstva války vznikl ZGB 33 zkonstruovaný pro anglické střelivo ráže .303 (7,7 mm). Po úspěšných zkouškách byla zakoupena licence a kulomet se začal vyrábět ve státní zbrojovce Small Arms Factory v Enfieldu. Spojením názvů Brno a Enfield vzniklo pojmenování BREN, pod kterým se proslavil na bojištích druhé světové války. Sloužil v armádách Britského společenství a dalších spojenců protiněmecké koalice. V průběhu války byla zahájena výroba i v Kanadě, Austrálii a Indii. Válečné zkušenosti a snaha po zjednodušení výroby způsobili vznik několika verzí BREN Mk. I., II, III. a IV. Kvality kulometu bohužel ocenil i německý Wehrmacht, který jej zavedl do výzbroje jako MG. 26 a MG. 30 (kořist v Jugoslávii). Vývoj kulometů vycházejících z původní konstrukce ZB 26 pokračoval i po válce. Václav Holek navázal na jeho konstrukci při návrhu nového lehkého kulometu určeného pro český náboj střední výkonnosti 7,62 x 45 mm. Tento kulomet s továrním označením ZB 501 prošel úspěšně testy a byl zaveden do výzbroje jako 7,62 mm lehký kulomet vz. 52. Po nátlaku Sovětského svazu byl překonstruován pro sovětský náboj 7,62 x 39 mm a zaveden jako LK vz. 52/57. Definitivně byla éra čs. lehkých kulometů uzavřena nástupem univerzálního kulometu vz. 59 v 60. letech. V britské armádě probíhal podobný vývoj. V roce 1958 byl BREN upraven pro standardní náboj NATO 7,62 x 51 mm a zaveden jako typ L4. Ve službě zůstal do 80. let, kdy byl nahrazen lehkým kulometem L86.

Lehký kulomet byl ve výzbroji pěchotních jednotek, opevněných objektů v pohraničí a obrněných vozidel (Bren gun carrier). Obsluhu kulometu zajišťovala dvoučlenná střelecká družstva ve složení střelec a nosič munice. V pěchotní konfiguraci je vybaven dvojnožkou, u prvních verzí teleskopickou. Pro déletrvající střelbu vyžadující stabilitu se používala trojnožka, která existovala i v protiletadlové verzi. Typ 26N určený do opevnění disponoval speciální lafetou umožňující zaměřování podle panoramatické mapy prostoru před objektem. Zbraň má puškovou pažbu a pistolovou pažbičku ze dřeva. Pro transport se používá nosné držadlo, které může být použito pro střelbu ve stoje a při výměně hlavně. Hlaveň je vyměnitelná pomocí hlavňové otočné spojky a při déletrvající střelbě se mění po cca 300 výstřelech z důvodu zamezení poškození z přehřívání. První typy se vyráběly s chladícími žebry, ale později se od toho ustoupilo z důvodu usnadnění výroby a minimálnímu chladícímu efektu. Záblesk výstřelu potlačuje trychtýřovitý tlumič výšlehu. Mezi hlavní a plynovou trubicí se nachází regulátor sloužící k regulaci plynů vstupujících do plynové trubice v závislosti na stupni znečištění zbraně a kvalitě střeliva. Pootočením dvojnožky připevněné na plynové trubici je možné odstranit zplodiny střelby. Mířidla sestávají z jednoduché mušky a sklopného rámečkového hledí a jsou umístěna vlevo od osy zbraně kvůli nahoře umístěnému zásobníku. Zásobník je dvouřadý rovný, pro britské střelivo s okrajem zakřivený a vytváří tak charakteristický vzhled kulometu. Zbraň je vybavena střeleckou pohotovostí, to znamená, že po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze a bicí mechanismus napnutý a po výměně zásobníku připravený na pokračování ve střelbě. Spoušťový mechanismus umožňuje střelbu dávkami a jednotlivými výstřely. Některé verze střílejí pouze dávkami ale pomalá rychlost střelby dovoluje střelci jednotlivé výstřely. Společně s kulometem byl dodáván přepravní vak obsahující náhradní hlaveň a věci potřebné k údržbě a čištění zbraně.

Takticko - technická data uvedených kulometů

kulomet ráže náboj hmotnost délka délka hlavně kapacita zásobníku rychlost střelby úsťová rychlost
vz. 26 7,92 mm 7,92x57 mm 8,9 kg 1165 mm 602 mm 20 600/min. 800 m/s
BREN Mk. I 7,7 mm .303 SSA BALL Mk. VII 10,1 kg 1073 mm 635 mm 30 500/min. 731 m/s
vz. 52 7,62 mm 7,62x45 mm český 8 kg 1045 mm 583 mm 25/100 pás 1000/min. 760 m/s

L4A4

7,62 mm 7,62x51 mm NATO 8,7 kg 1156 mm 597 mm 30 520/min. 840 m/s

Lehký kulomet vz. 26

Lehký kulomet vz. 52/57

Lehký kulomet L4A4

Jak funguje BREN

BREN je automatická zbraň využívající principu tlaku spalných plynů vzniklých při výstřelu, které zajišťují otevření a zavření (zamčení) závěru, vyhození prázdné nábojnice, nabití nového náboje a napnutí bicího ústrojí. Kulomet střílí z otevřeného závěru, to znamená, že závěr zůstává v zadní poloze až do stisknutí spouště. Otevřený závěr umožňuje přístup vzduchu do nábojové komory a pomáhá tak chladit zbraň při déletrvající střelbě.

Po stisknutí spouště je uvolněn nosič závorníku a tlakem předsuvné pružiny tlačen vpřed, spolu s ním se pohybuje závorník, který vezme náboj ze zásobníku a zasune jej do nábojové komory. Při uzavření závěru dojde k uzamčení nábojové komory vykývnutím závorníku směrem vzhůru. V okamžiku, kdy nosič závorníku dorazí do přední polohy narazí jeho horní část na úderník, který inicializuje zápalku a odpálí náboj.

Spalné plyny vzniklé při výstřelu jsou odebírány z hlavně kanálkem do plynové trubice. Tlak plynů v trubici působí na píst a s ním spojený nosič závorníku. Pohyb vzad způsobí vykývnutí závorníku směrem dolů a odemkne se závěr. Vytahovač umístěný na závorníku při pohybu vzad vytáhne prázdnou nábojnici a ta je nárazem na vyhazovač vyhozena ze zbraně směrem dolů. Pohybovou energii závěru tlumí předsuvná pružina. Závěr se dostane do zadní polohy, napne se bicí ústrojí a v závislosti na režimu palby se zastaví nebo pokračuje v cyklu.

Schéma kulometu a popis

Vysvětlivky:
Normal bren gun position – standardní pěchotní konfigurace, gun mounted in anti-aircraft position - protiletadlová konfigurace, short bipod legs used – dvojnožka, flash absorber – tlumič výšlehu, fore sight – muška, gas regulator – regulátor plynů, gas block – kanálek spojující hlaveň a plynovou trubici, hand grip – předpažbí, gas vent – plynový ventil, gas cylinder – plynová trubice, piston – píst, rifled barrel – hlaveň, cartridge in its forint position – náboj v nábojové komoře, magazine with double row of .303 cartridges – dvouřadý zásobník s náboji ráže .303, magazine catch – pojistka zásobníku, ejector trip – vyhazovač nábojnic, bolt – závorník, breech block and loading mechanism – nosič závorníku, trigger – spoušť, back sight – hledí, recoil plunger – předsuvná tyčinka, recoil spring – předsuvná pružina

Zdroje:

V. Dolínek, V. Karlický, P. Vácha – České zbraně a střelivo
Z. Faktor – Střelné zbraně (konstrukce a funkce)
C. Philip – Nejslavnější pěchotní zbraně
www.canadiansoldiers.com
http://www.cyber-heritage.co.uk/cutaway
www.czhermex.cz

 

 


Copyright © All Rights Reserved