zpět ostatní české zbraně a systémy

Ostatní české zbraně a systémy

NAVIGACE

Průzkumný a pozorovací
komplet Sněžka

připravil Tomáš Růt

Jedním z nejdůležitějších prvků vedení bojové činnosti je informovanost o aktuální situaci na bojišti a v jeho okolí. K tomu je zapotřebí mít veškeré průzkumné vybavení od špionážních družic přes špionážní letadla, bezpilotní prostředky, průzkumná vozidla až po průzkumné jednotky. Jedním z nich je vysoce moderní PPK Sněžka, vyvinutý ve Vojenském technickém ústavu výzbroje a munice Slavičín. Jedná se o průzkumný a pozorovací komplet určený k provádění dělostřeleckého průzkumu. Umožňuje detekci, rozpoznání a sledování pozemních pohyblivých a stacionárních cílů, pozorování dopadů dělostřeleckých granátů a jejich výbuchů, snímání souřadnic uvedených cílů, jejich další zpracování, vyhodnocení a přenos informací o bojišti na nadřízený stupeň velení. Komplet využívá upravený strojový spodek BVP-1 ,který je prodloužen o jedno pojezdové kolo. Dále je tvořen bojovou nástavbou, manipulátorem polohy, manipulátorem senzorů, radiolokátorem, meteosnímačem, televizní kamerou pro denní a noční snímání a termovizní kamerou pro noční snímání. Bojovou zástavbu tvoří toponavigační soustava pozemní, toponavigační souprava družicového navigačního systému GPS, optické pozorovací a zaměřovací přístroje, zadýmovací souprava, souprava pro náhradní způsob průzkumu, pracoviště velitele kompletu a pracoviště operátorů, které je chráněno proti ZHN (zbraním hromadného ničení). Hlavní část průzkumných senzorů je umístěna na otočné plošině, která je umístěna na vrcholu hydraulicky zvedaného ramene.K ochraně vozidla slouží kulomet ráže 12,7 mm a vezené protitankové řízené střely a osobní zbraně.Dále je celý komplet chráněn detekcí a indikací ozáření laserovým ozařovačem nebo dálkoměrem.

Hlavní úkoly se dělí do čtyř bodů:

  1. Detekce,rozpoznávání a sledování pozemních jednotlivých cílů, jako jsou osoby, automobily nebo těžká bojová technika, skupiny pozemních pohyblivých cílů, jakými jsou kolony za přesunu nebo technika v rozvinuté bojové sestavě, pozemní stacionární jednotlivé cíle, ke kterým lze přiřadit palebná postavení těžké i lehké bojové techniky, kryty, opevněné stavby, budovy, mosty, ale i pozemní skupinové nepohyblivé cíle - shromaždiště vojsk a techniky. Předností je i schopnost detekce nízkoletících vrtulníků a bezpilotních prostředků.
  2. Specifické pozorování dopadů dělostřeleckých granátů a jejich účinky v cíli s vyhodnocením a případnou následnou opravou palby.
  3. Sběr informací o povětrnostních podmínkách na daném úseku bojiště(rychlost a směr větru), snímá polární souřadnice a nadmořské výšky postavení cílů, zpracovává je a předává na vyšší stupeň velení.
  4. Spolupráce se systémem řízení palby dělostřeleckého oddílu včetně automatizovaného přenosu dat.

     PPK Sněžka je v současné době zaváděn do výzbroje Armády České republiky , která tímto získává velice kvalitní průzkumný prostředek, který v mnohém předčí standardy NATO.

 

Základní technická data

Osádka 4 muži
Délka 7 534 mm
Výška v přepravní poloze 3 400 mm
Výška v bojové poloze 14 770 mm
Šířka 3 150 mm
Hmotnost 17 440 kg
Max. rychlost na zpevněné komunikaci 55 km/hod
Max. rychlost v terénu 30 km/hod
Max. rychlost plavby 7 km/hod
Jízdní dosah 600 km
Napětí vnitřní elektrické sítě 24 V ss
Rozpětí pracovních teplot - 25° až 35°C
Doba vztyčení do max. polohy 90 s
Doby sklopení do přepravní polohy 60 s
Rozsah náměru manipulátoru senzorických systémů - 30° až 60°
Rozsah odměru manipulátoru senzorických systémů ± 190°
Detekce cílů přehledovou kamerou 5 000 m
Detekce cílů zaměřovací kamerou 4 500 m
Detekce cílů noktovizní kamerou 1 600 m
Detekce cílů termovizní kamerou 9 000 m
Přesnost určování cílů kamerou do 12 m
Přesnost určování výbuchu kamerou do 15 m
Dosah laserového dálkoměru 9 000 m
Přesnost měření dálky laserovým dálkoměrem ± 5 m
Odměr radiolokátoru 360°
Dosah radiolokátoru na osobu 9 000 m
Dosah radiolokátoru na tank 33 000 m
Dosah radiolokátoru na výbuch dělostřeleckého granátu 15 000 m
Přesnost určování výbuchu radiolokátorem do 20 m

Hlavní zdroje:
ATM
prospekty od VOP Šternberk
www.army.cz

 


Copyright © All Rights Reserved