zpět slovenské ženijné systémy

Slovenské ženijné systémy

připravil Jaroslav Pitoňák

NAVIGACE

Dial'kovo ovládaný odmínovací systém Božena

Diaľkovo ovládaný odmínovací systém BOŽENA  je určený na plošné odmínovanie priestoru od protipechotných a protitankových mín.  Môže byť použitý tiež na čistenie povrchu od nežiadúcich nízkych porastov, krovín a buriny. Systém je riešený ako kompaktný celok, ktorý zabezpečuje pre operátora bezpečné pracovné podmienky, priamy dohľad na diaľkovo ovládané zariadenie a 100 % účinnosť odmínovania. Dve aktivačné zariadenia s náhradnými rotačnými kladivkami, zabezpečujú 100 % účinnosť zariadenia tým, že dopadnú na to isté miesto 5-7 krát.  Konštrukcia systému umožňuje jeho rýchlu a bezpečnú prepravu aj na väčšie vzdialenosti a nasadenie podľa potreby. Celý komplet možno prepravovať na jednom vozidle, schopnom ťahať príves o celkovej hmotnosti nad 3000 kg.

Odmínovací systém BOŽENA využívajú jednotky slovenskej armády nasadené v mierových misiách.

Takticko-technické údaje

Dĺžka:
Výška:
Šírka:
Šírka s aktivačným zariadením:
Šírka odmínovaného priestoru:
Hĺbka pôsobenia aktivačného zariadenia:

5 282 mm
2 002 mm
1 708 mm
2 180 mm
1 985 mm
150 mm

 


Copyright © All Rights Reserved