zpět terorismus

Terorismus

sekci připravuje Martin

NAVIGACE

Únos školského autobusu Djibouti 1976

připravil Peter

Vo februári 1976, krátko pred 0800 hod. uniesli štyria členovia Fronty pre oslobodenie pobrežia Somalska /FLCS/, školský autobus s tridsiatimi cestujúcimi. Autobus viezol detí zamestnancov francúzskej leteckej základne.

Vodič bol nútený priblížiť sa k džibutsko - somálskej hranici, kde nastúpil piaty únosca. Teroristi očakávali podporu somálskych pohraničiarov, ktorí sympatizovali s ich hnutím. Požadovali okamžitú nezávislosť francúzskeho územia v Afars a Issas. V opačnom prípade sa vyhrážali zabíjaním rukojemníkov. Okamžite sa začali vyjednávania. Pre prípad, že by sa celá záležitosť nedala riešiť mierovými prostriedkami, rozmiestnili na mieste francúzsku protiteroristickú jednotku GIGN pod velením poručíka Christiana Proteaua. Pretože autobus stal na volnom priestranstve, zdalo sa, že najvhodnejšie bude odstrániť zločincov ostreľovačmi.

Všetci členovia jednotky boli výborní strelci. Boli vyzbrojení ostreľovačskými puškami FR-F1 a revolvermi Manurhin MR73. V roku 1976 bola táto jednotka ešte neskúsená, ale jej veliteľ Proteau mal vo svojich mužoch veľkú dôveru. Každý zo strelcov mal určenú časť autobusu, ktorú pozoroval. Podstatou bolo, aby boli všetci teroristi eliminovaný v rovnaký čas, čím by sa vyhlo zabíjaniu detí. Aby sa do dráhy striel nedostali náhodou nevinné deti, boli do autobusu o 14:00 hod. poslané potraviny obahujúce uspávacie prostriedky. O 15:47 hod. už deti spali a ostreľovači GIGN mali voľný výhľad na teroristov. Toto bol moment, na ktorý Proteau čakal. Vydal príkaz k streľbe a všetci štyria teroristi boli zneškodnení. Somálski pohraničiari ihneď zahájili paľbu na jednotku GIGN, ale Proteaovi rezervní ostreľovači streľbu opätovali s pomocou príslušníkov francúzskej cudzieckej légie. Než sa členom jednotky podarilo prekonať dvesto metrovú vzdialenosť, ktorá ich delila od autobusu, stačil sa ešte piaty terorista vrátiť a zabiť jedno dievčatko. Napokon bol zlikvidovaný aj on. Všetkých ostatných dvatsaťdeväť cestujúcich bolo zachránených.

 


Copyright © All Rights Reserved