zpět speciální jednotky

Speciální jednotky

sekci připravuje Michal Uher

NAVIGACE

1st Special Forces Operational Detachment
Delta (SFOD-D)

V roce 1977 vznikla pod vedením Charlese Beckwitha jedna ze dvou protiteroristických jednotek pro boj mimo území USA 1st SFOD-D. Jedna ze dvou znamená, že tou druhou je SEAL team 6 – tzv. Development Group založená Richardem Marcinkem. V 70tých letech bylo několik teroristických útoků, které otřásly světem a v souvislosti s tím vznikly právě obě jednotky. Delta vznikala na základě jednoletého pobytu Ch. Beckitha ve Spojeném Království u 22. SAS.

Struktura Delty je následující:

Velitel – Army Colonel
Zástupce – Lieutenant Colonel
Roty zabezpečení, zpravodajská, operační a logistická – Rotě velí Leutenant Colonel
Operační roty se skládají z 15-20 lidí. Ti se dělí na skupiny o 4-6 lidech s kombinací kvalifikací střelců a odstřelovačů. Každá skupina má svou specializaci na způsob vysazení.

Delta udržuje těsné styky s obdobnými jednotkami jako jsou bratranci ze 22. SAS, francouzské GIGN, německé GSG-9, izraelským SAYERET MATKAL/jednotka 269 a australskou SASR. V systému protiteroristických jednotek existuje výměna informací, a tak všechny jednotky pracují velice podobně.

Z toho co se nachází ve skladech Delty, by přecházely oči každému dobrodruhovi. Vše je pro to, aby se akce podařila a nedošlo k ohrožení případných rukojmí. Tato jednotka rozhodně netrpí nedostatkem financí. Jednotky Delty nemají žádné označení, které by prozrazovalo jejich původ, přesto je možné je poznat. Jak to? Delta nosí na bojišti plastové helmy na skateboard a také nákoleníky. Dalším podstatným rozdílem, že mají vysílačky s náhlavní soupravou. Tento rozlišovací znak však není 100%, protože podobné nosí i 6. SEAL – Dev. Group.

Delta je opravdu jednotkou pro zvláštní operace. Dokazuje to i to, že vládní činitelé dlouho existenci Delty popírali a i v současnosti odvádějí rozhovor na jiné téma, pokud před nimi slovo Delta vyslovíte.
Jak už jsem ale napsal, je běžné, že po čase něco prosákne, a tak dovolte, abych uvedl několik posledních drbů. Co se týká kvality, tak nemohu ručit za nic.

Nejznámější akcí Delty byla záchrana rukojmích v Teheránu pod názvem Orlí dráp. Žel tato akce skončila dříve, než se Delta stačila předvést. Ke cti Delty je nutno přiznat, že nezmatkovala a příslušníci pomáhali v záchraně při neštěstí na Desert 1. Bylo to poprvé, kdy se přiznala existence Delty. Z této akce vzniklo také Společné velitelství zvláštních operací. Tato akce zkrachovala na špatné komunikaci mezi jednotlivými částmi ozbrojených sil USA.

Předpokládá se, že Delta byla na následujících dalších operacích:
1979 – Protiteroristický tým s FBI na Pan Amerických hrách v Puerto Rico
1983 – Účast na akci Urgent Fury na Grenadě
1984 – Odletěli na střední východ při únosu letadla Kuwaiti Airlines. Dva Američané přišli při osvobozování o život.
1985 – Únos letadla společnosti TWA na Kypr.
1987 – Ochrana Col. Jamese „Nick“ Rowe na základě zpráv o atentátu Vietnamských komunistů.
1989 – Záchrana rukojmí během operace Just Cause v Panamě
1991 – Účast na lovu SCUDů se SAS během války v Zálivu.
1993 – Účast v jednotce Task Force Ranger v Somálsku při hledání Mohamada Farah Aidida. Tato operace je zajímavě popsána v knize Blachawk down. Během jedné operace došlo, k sestřelení dvou vrtulníků UH-60 a Rangerům spolu s Deltou, kteří se záchrany účastnili, šlo brzo o jejich vlastní přežití.
1997 – Spolu se SAS se účastnili protiteroristické akce při obléhání rezidence Japonského Ambasadora v Limě v Peru.

Poslední informace o výběrovém řízení jsou velice zajímavé.
Delta je jediná jednotka, která nepřijímá přímo z civilu. Proto má také tu nejhorší pověst u vedoucích personálních oddělení. Funguje to asi tak, že ty nejschopnější z pěchoty si přetahují výsadkáři. Ty nejlepší od výsadkářů si přetáhnou speciální jednotky a ty nejlepší ze speciálních jednotek si přetáhne Delta. Vše je umocněno tím, že jsou umístěni všichni na Fort Braggu! Úředníci z Delty procházejí osobní spisy nejlepších kapitánů a seržantů od speciálních jednotek a Rangers. Pokud se jim někdo líbí, pozvou jej na předběžný pohovor. Pak následuje přezkoušení fyzické zdatnosti. Upozorňuji, že se jedná o lidi, kteří již působí ve zvláštních silách, což je velice zajímavé! Další nezbytnou podmínkou je výsadkářský výcvik. Pak teprve začíná měsíční výběrový kurz. Systém výběru je nelítostný a uspěje 12 ze 100, ale někdy třeba nikdo. Psychologické testy mají za úkol vytřídit nevyrovnané jedince, kteří nejsou schopni plánovaně bez emocí zabít. Během kurzu jsou prováděny pochody nebo spíše zrychlené přesuny s batohem. Zájemci mezi sebou nesmí mluvit. Instruktory jsou oslovováni minimálně a to jen podle čísel, které každý dostane na začátku. Během celého kurzu neví, jestli jsou v limitech nebo ne. Neustále se mění rozkazy a uchazeči jsou z nich brzy zmatení. To je první fáze, kterou splní čtvrtina uchazečů – možná. Ti, kteří zbudou po vyhodnocení této fáze, dostanou batoh a vyrazí na přesun, kdy urazí 64km za dva dny. Po přesunu mají 18 hodin na přečtení dvou knih a vypracování referátu o přečtených knihách. Důležitou informací je to, že to celé dělají beze spánku. Pak následuje pohovor s velitelem. Korunováno je to tím, že před vyhlášením konečných výsledků jsou při čekání pozorováni z druhé místnosti.

Základní požadavky na přijímacím řízení jsou následující:

Muž (ženy mají smůlu)
Dobrovolník
Občan USA
Složená fyzická zkouška pro letecký personál 2. Stupeň.
Výsadkář nebo dobrovolník pro výsadkářský výcvik
Projít lustračním procesem a mít prověření pro tajné informace
Splnit APFT (armádní fyzický test) FM21-20, 75 bodů pro každou část ve věkové skupině 22-26 let (55 kliků za 2 min, 62 lehů-sedů za 2 min a běh 3,2 míle za 15:06 min a méně. (v uniformě)
Minimálně dva roky aktivní služby
Hodnost Kapitána nebo Seržanta
Absolvent pokročilých kurzů speciálního boje
Absolvent vyšší skoly (titul BA nebo BS)
Minimálně 12 měsíců ve velící funkci kapitána

Jak už jsem uvedl, jednotky 1st SFOD-D jsou natolik tajné, že získat jakoukoliv informaci z oficiálních zdrojů je téměř nemožné. Není zatím není znám ani znak této jednotky. V hlavičce je uveden znak velitelství speciálních operací SOC, pod které Delta spadá. Na stránkách SOC www.soc.mil však o Deltě nic nenajdete. Prosím, abyste zde uvedené informace brali s nadhledem.

 


Copyright © All Rights Reserved