zpět speciální jednotky

Speciální jednotky

sekci připravuje Michal Uher

NAVIGACE

Jaegerkorpset

Kořeny dánské speciální jednotky Jaegerkorpset sahají do 17. století. Nejprve spontánně začínají někteří vojáci v bitvách používat ne příliš běžnou taktiku, kdy porušují zaběhaná pravidla a napadají jednotky protivníka v té době poněkud neformálním způsobem, přičemž se jednotky proti sobě neřadí podle předepsaných pravidel a neútočí podle předepsaných vzorců. V roce 1785 z podnětu korunního prince Frederika začaly operovat oficiální jednotky Jaegerkorps. Jednalo se pouze o lehkou pěchotu. Přibližně po 200 letech vzniká v Dánsku 1. listopadu 1961 speciální jednotka Jaegerkorpset navazující na tuto tradici. Kmotrem této jednotky se stala britská SAS a SBS a vztahy jsou mezi těmito jednotkami i dnes poněkud rodinného charakteru.

Název Jaegerkorpset je potřeba trochu osvětlit. Ve slovníku naleznete jako ekvivalent tohoto termínu pouze výraz: Speciální vojenská jednotka. Jaeger je v rodině germánských jazyků (Němčina, Nizozemština, Dánština atd.) označení pro lovce. Tento termín bývá používán i ve významu myslivec, torpédoborec a stíhací letoun. Termín lovec a lov nejvíce vystihuje podstatu činnosti speciálních jednotek, a proto je pro názvy těchto jednotek používán. Nelze to chápat čistě jako lov (v tomto případě na lidi). Jedná se o splynutí s přírodou. Její poznání a využití. Termín korpset označuje sbor. Jaegerkorpset = Lovecký sbor/sbor lovců.
Voják Jaeger je vycvičený pro hlídkovou, průzkumnou a diverzní činnost v týlu protivníka. Do týlu se dostává různými prostředky po souši, po vodě i vzduchem. Přístup k jejich činnosti je vždy maximálně profesionální, protože protivník chyby nepromíjí. To je však běžné pro všechny speciální jednotky. Jejich činnost je více méně podobná – pozorovací a pátrací aktivity, samostatná diverzní činnost v týlu protivníka, rozvoj nebo potlačování partyzánského hnutí atd.

Výcvik Jaegra probíhá následujícím způsobem:
1) Hlídkový kurs (PTRKUR) 6 týdnů
2) Aspirantský kurs (ASPKUR) 16 týdnů
3) Výsadkářský kurs (FALGRU) 2 týdny
4) Kurs bojového plavce (KAMPSVOM) 3 týdny
5) Další vzdělávání 52 týdnů – zdravotnický kurs, CQB (boj ve městě), kurs volného pádu (HALO)

Hlídkový kurs (Patruljekursus) – je základním kursem, kde voják získává základní znalosti pro činnost hlídky. Maximální věk pro absolvování tohoto kursu je 35 let. Skládá se tělesné výchovy a tréningu, zkoušky sebedůvěry, výuky hlídkových dovedností, vedení, topografie, spojařské činnosti, techniky přežití, použití nafukovacích člunů, výsadky vrtulníkem. Hlídkový kurs pomůže dobře se připravit na aspirantský kurs, který je přijímací zkouškou k jednotce. Absolvent kurzu má právo nosit nášivku Patrulje.

Aspirantský kurs (Jaegeraspirantkursus) – Maximální věk pro absolvování tohoto kursu je 27 let. Skládá se z obdobných činností jako hlídkový kurs, ale je rozšířen o výcvik činnosti hlídky speciálních sil, střelecký výcvik, průzkumnou činnost, trhací práce, první pomoc a použití nafukovacích člunů s motorem. Kurs obsahuje následující zkoušky: překážková dráha max 10,5 minuty, běh v maskáčích 2400m za max. 10,5 minuty, 10m šplhání na laně v maskáčích a se zbraní, plavání 1000m max. za 24 minut, potápění, záchrana života, 10 km běh v maskáčích za max. 52 minut.

Výsadkářský kurs (FALGRU) – kurs na vysazení padákem s nuceným otevřením. Voják obdrží odznak a nášivku s modrým polem pod symbolem padáku. Po absolvování kursu volného pádu se mění modré pole na čevné.

Kurs bojového plavce – probíhá u dánské speciální potápěčské jednotky Fromandskorpset (těsně spolupracuje se SEALs). Výcvik obsahuje činnost žabích mužů a požití nafukovacích člunů.

Po přijetí k jednotce obdrží Jaeger ramení nášivku a tmavě červený baret běžný pro výsadkové jednotky.

Výzbroj

ráže 9mm
pistole Sig Sauer P210
samopal HK MP 5
samopal s integrovaným tlumičem HK MP 5 SD
ráže 5,56 mm
karabina HK G53
karabina M96 se sadou pro speciální jednotky (vyrábí kanadská firma Dieamaco pod označením C8-SF – je to klon americké AR15/M16)
karabina M96 s 40mm granátometem
útočná puška M95 (Diemaco C7 – také klon americké AR15/M16)
lehký kulomet Diemaco LSW/SFSW
lehký kulomet HK 23 E
ráže 7,62 mm
odstřelovací puška HK MSG 90
lehký kulomet M62 – MG3
lehký kulomet HK 21 E
ráže 12,7 mm
odstřelovací puška Barrett M82
Protitankové zbraně:
M84
Používané nože:
SOG SEAL 2000
standardní armádní GLOCK

Výstroj

Dánsko má svůj specifický maskovací vzor. Viz. obrázek.Pro pouštní akce je pouštní maskovací vzor, který tvarově vychází ze základního vzoru pouze je se změněnými barvami.

Střihem oděvů, řemení a batohů silně připomíná britskou výstroj. Jako příklad jsou přiloženy obrázky řemení a taktická vesta pro speciální jednotky.

Technika

Základním přepravním prostředkem po zemi je vojenský lehký terénní vůz Mercedes. Používán je i nyní při nasazení v Afgánistánu, kde Jaegers působí po boku amerických a britských speciálních jednotek.

Informace čerpány:
www.geocities.com/dkhuntercorp-soukromé stránky
www.fvr.dk-rekrutační stránky dánské armády
Obrázky:
www.geocities.com/dkhuntercorp-soukromé stránky
www.tactical.dk-soukromé stránky
www.diemaco.com-stránky výrobce zbraní a zbraňových kompletů Diemaco

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved