zpět 82. výsadková divize USA

82. výsadková divize armády USA

připravil Aleš Svoboda

Úvod
Operace
Vyznamenaní muži
Fotogalerie

NAVIGACE

Nasazení 82nd Airborne Division

Druhá světová válka

Jejím prvním bojobým nasazením (od roku 1942) byla invaze na Sicílii v roce 1943.

Druhou operací se stal noční seskok na předmostí Salerno 13. září 1943 za podpory páté armády vedené generálem Markem Clarkem. 1. října 1943 se dostali až k Neapoli. Pak už v Itálii bojovali jako pěší jednotka. Ze zdejších operací zminím například těžké boje podél Mussoliniho kanálu.

V prosinci 43 byla jednotka stáhnuta z Itálie do Velké Británie (kromě 504. pluku), aby se připravovala na osvobození Evropy. Se zkušenostmi ze dvou bojových seskoků byla jednotka připravena na největší výsadkovou operaci celé války – Operaci Neptun – výsadkové obsazení Normandie, což byla jedna z částí Operace Overlord – obojživelného útoku na severní pobřeží Francie. Během příprav se k divizi připojily další dva pluky – 507th a 508th.

5.-6. června 1944 byly výsadkáři z 82nd jedněmi z prvních mužů, kteří započali největší výsadkový útok v historii. Operace se zúčastnily stovky transportních letadel a kluzáků. Jeden z vojáků - Private 1st Class Charles Deglopper – byl později oceněn vyznamenáním Medal of Honor (medajle cti) za hrdinství v boji, když statečně bránil pozici své skupiny, přestože přišel o jednu ruku.

13. června 1944 byla jednotka poslána zpět do Velké Británie, majíce za sebou 33 dní krvavých bitev a přes pět tisíc výsadkářů zabitých, zraněných, nebo ztracených při akci. I přesto jednotka splnila každý úkol, jimž byla při operaci Neptun pověřena.

V září 1944 se k divizi opět připojil 504. pluk. 17. září se uskutečnil již čtvrtý bojový seskok 82. divize. Operace nesla název Market Garden. Jejím cílem bylo dobýt a poté udržet klíčové mosty hluboko za nepřátelskými liniemi – v Nizozemsku. Během této akce se vyznamenal vojín John Towle a později mu také byla udělena Medal of Honor. I přes úspěch operace se jednotka musela stáhnout zpět do Francie, kvůli porážce spojeneckých jednotek u Arnhemu.

Dne 17. prosince 1944 se 82. divize opět zapojila do bojů, jakožto odpověď na německou protiofenzívu v Ardénách. Jednotka se účastnila bitev a operací až do kapitulace Německa a zůstala v Berlíně i krátce po ní. Zásluhami 82. divize byl zaujat i generál George Patton. Od druhé sv. války se jednotce All-Americans začalo říkat America’s Guard of Honor (Američtí strážci cti). 3. ledna 1946 se divize vrátila zpátky do USA, její domovskou základnou se stal Fort Bragg, a byla ustanovena pravidelnou armádní divizí 15. února 1948.

Poválečné operace

Po skončení války v Koreji byly kromě 82nd Airborne Divison všechny výsadkové jednotky zrušeny – 101st Division reorganizována na vrtulníkovou.

Od 1. května 1965 byla divize nasazena na ostrově Santo Domingo v rámci operace Power Pack.
Od roku 1968 se učástnila války ve Vietnamu.
Říjen 1983 - invaze na Grenadu - operace Urgent Fury
Prosinec 1989 – Panama – operace Just Cause
Jednotka byla nasazena samozřejmě i v Perském zálivu.
Divize operovala i na Balkáně (Kosovo – mise KFOR – 504. pluk).

Zdroje

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved