M865 TPCSDS-T 120mm Cartridge
zpět americká obrněná technika - 120mm munice

Americká obrněná technika

120mm munice

sekci připravil Michal Béza

NAVIGACE

M865 TPCSDS-T 120mm Cartridge

Střela 120mm M865 Target Practice, Cone Stabilized, Discarding Sabot - Tracer (TPCSDS-T) je tréningová verze kineticko-energetické podkaliberní střely. Je to převzatá techologie z německého modelu DM38, ale oproti této variantě byla významně změněna. Hlavní změny spočívají v použití hnací směsi M14 (oproti LKL), použití bezpečnostního vaku zabraňujícímu ztrátě hnací směsi, krátkému vodícímu prstenci (sabot) a dutému kónickému útvaru z hliníku místo křidélek. Toto kónické zakončení zajišťuje maximální dostřel poloprojektilu na 8000 metrů při 10° elevaci hlavně. Mimoto zajišťuje stabilizaci projektilu. Pohon střely M865 je obdobný jako u M829. Základní komponenty M865 jsou:

 • Projektil M865
 • Hořlavá patrona s kovovou základnou a jejich těsný uzávěr
 • Zápalník M125
 • Hnací směs M14, Single Base
 • Vodící prstenec

 

 

Střela M865E2 (TPFSDS-T) je cvičná munice vzniknuvší konverzí M829. Je funkčností nerozeznatelná od standardní M865. Hlavní součíst jsou:

 • Projektil M865E2
 • Hořlavá patrona s kovovou základnou a jejich těsný uzávěr
 • Zápalník M125
 • Hnací směs M1
 • Vodící prstenec  

Střela M865E2 TPCSDS-T je určena k doplnění produkce M865 TPCSDS-T. Cílem programu je výroba tréningové střely, která splní stejnou službu a nebude stát více než nová M865. Tohoto cíle je dosaženo díky opětovnému použití komponent ze střel M829 APFSDS-T a použití hnací směsi M1 z armádních přebytků střel M4A2. Navíc je většina částí střely znovu použita, což snižuje cenu a náročnost kompletování. Ostatní části potřebné k sestavení střely M865E2 sestávají z minimálních modifikací již stávající tankové munice. Výroba této střely bude limitována. Je předpokládaný odběr 65 000 střel, rozvržený do třech let (15 000 první rok, 25 000 druhý a třetí rok). Počet vyrobených střel typu M865 záleží na maximálním počtu střel M865E2, které budou vyrobeny. Program počítá s používáním nadbytečných taktických střel a hnací směsi z armádních skladů (což ušetří náklady na uskladnění a udržování ostré munice) a s výrobou vysoce kvalitní a přitom levné cvičné tankové munice.

 

 

Střela 120mm, Form Fit & Function (F3), M865 je cvičná, kuželem stabilizovaná podkaliberní průbojná střela, vyráběná podle trochu jiné technické specifikace než vládní stadnard. Ačkoli je její funkčnost nerozlišitelná od M865 (kineticko-energetická cvičná střela s omezeným doletem), její kofigurace se liší podle toho kterého výrobce, odpovídajíc jeho individuálnímu designu. Hlavní časti jsou:

 • Projektil M865 F3
 • Hořlavá patrona s kovovou základnou a jejich těsný uzávěr
 • zápalník
 • Hnací směs
 • Vodící prstenec

 

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved