Ammo - XM943 120mm, STAFF
zpět americká obrněná technika - 120mm munice

Americká obrněná technika

120mm munice

sekci připravil Michal Béza

NAVIGACE

XM943 120mm Tank Round- Smart Target Activated Fire and Forget (STAFF)

STAFF je 120mm tanková munice, která hledá a ničí nepřátelské obrněnce v oblastech mimo dosah konvenční munice. Jelikož se jedná o shora-útočící inteligentní munici, STAFF ničí nepřátelské objekty tak, že je přelétne a odpálí vysoce ničivý explosivní průbojník směrem dolů, kde je lehce obrněná horní část nepřátelského objektu. Je schopen zasáhnout tank nebo jiné obrněné vozidlo dokonce celkově maskované za terénem. Před střelou STAFF není bezpečné žádné nepřátelské vozidlo, ať již se pohybuje, je ve velké vzdálenosti nebo postavené čelním pancířem. I když je STAFF primárně určen k ničení obrněnců, doplňuje M830A1 tím, že je zkázonosný i pro vrtulníky. STAFF je unikátní protitanková munice díky svému širokopásmovému sensoru a schopností aktivace explosivní hlavice bez přímého kontaktu s cílem.

Střela STAFF nevyžaduje žádné úpravy tankové věže a žádné speciální akce taknové posádky kromě nastavení přepínače zóny dosahu. Od nabití až po zásah se STAFF chová jako konvenční munice. Během letu STAFF zjistí vertikální odstup a orientuje se podle terénu. V konečné fázi letu je iniciován vyhledávací mód. Dopředně skenující sensor vysílající milimetrové vlny vytvoří dostatečně široké vyhledávací pole pro nalezení cíle. Projektil přeletí nad cíl, stočí se aby vyrovnal hlavici, zažehne se a odpálí ničivý průbojník směrem dolů na nejcitlivější část tanku

 

 

Střela STAFF byly vyvinuta firmou Alliant Techsystems. Test účinnosti byl předveden v roce 1990.


 


Copyright © All Rights Reserved