zpět americké samopaly

Americké samopaly

sekci připravuje Michal Béza

NAVIGACE


M249 SAW (Squad Automatic Weapon) lehký kulomet


Strojní puška je zbraní vedoucího skupiny. Ačkoli se automatické pušky změnily, úloha kulometčíka se téměř nezměnila od první světové války. Kulometčík podporuje palebnou silou jednotku při útoku i v defenzivě. M249 je osobně přenosná strojní puška pracující na principu tlaku plynů odváděných z vývrtu hlavně, nabíjená ze zásobníku nebo pásem, poskytující velký palebný výkon. M249 poskytuje přesnou palbu přičemž  účinností se řadí mezi těžké pušky. M249 nahradí  dvě poloautomatické pušky M16 v jednotce střelců, "kus za kus" v pěchotních jednotkách a všude tam, kde je potřeba velká palebná síla. M249 SAW byl nasazen v polovině 80-tých let a vyplnil mezeru, kterou vytvořila výsluha zbraní Browning Automatic Rifle (BAR) v 50-tých letech, a které dočasně nahradily automatické pušky (řada M14 a M16A1), které se však neosvědčily jako životaschopné zbraně palebné podpory.

M249 SAW je automatická vzduchem chlazená puška nabíjená pásem, pracující na bázi postexplosivních plynů a zpětného rázu, která střílí se závěrem v otevřené pozici. Má nastavitelnou úroveň palby a to normal (750 ran za minutu) a maximum (1000 ran za minutu). Maximální rychlost palby je dovolena pouze pokud rychlost palby klesá vlivem nepříznivých podmínek. Ze zbraně lze střílet v poloze opřené o rameno, od boku, z podpaždí nebo v poloze postavené na dvounohém stojánku. Pokud je nasazená jako strojní puška, může být osazená na trojnohém stojanu s T&E mechanismem a vybavená náhradní hlavní.

M249 je velice zajímavá zbraň, neboť je schopná používat nejen standardní munici podávanou pomocí neintegrálního pásu z 200 ranného zásobníku, ale též používat standardní 20- a 30-ranné zásobníky určené pro M16 zasouvané do zásobníkové šachty na spodní straně M249. Munice je standardně dodávaná do zbraně z muničního boxu pro 200 ran pomocí neintegrálního kovového pásku, který se rozpadá po výstřelu. Zbraň má rychle vyměnitelnou hlaveň, ale nesmí se měnit hlavně od jiných SAW. M249 se používá pro podporu samostatných týmů pěchoty, týmových zbraní (jako minomety, protitankové střely apod.) a lehkých vozidel. Její účinnost se prosadila především po přechodu systému M16 na tří-ranné dávky.

Strojní pušky umožňují jednotkám pěchoty vzít s sebou do útoku těžkou zbraň, při defenzivě nahrazují palebnou sílu deseti až dvaceti mužů s puškami. Jednoduše automatické pušky jsou lehké, střílejí vysokou rychlostí a mají větší zásobu munice než všechny ostatní pušky v jednotce, kterou podporují. Jednotka má standardně tři strojní pušky SAW, které nepotřebují žádnou další podporu, protože jejich obsluha z nich může pálit ze stojánku nebo z různých poloh při držení v rukou. Ať při ofenzivě nebo defenzivě si musí obsluha těchto zbraní dávat pozor, aby střílela pokud možno tří-ranné dávky, neboť při střelbě má zbraň tendenci se vychylovat od cíle. Protože má zbraň velkou rychlost střelby, je taktéž rychlá spotřeba munice.

Pokud se M249 používá jako obranná zbraň, staví se na třínohý stojánek, což jí dává větší stabilitu a schopnost přesného míření a lze tedy střílet i více než tří-rannými dávkami. Protože strojní pušky nejsou tak lehce přenosné jako normální poloautomatické pušky, zůstávají většinou vzadu pro krací palbu nebo jsou taktickým manévrem přemístěny na strategický post odkud pak provádějí krycí palbu.

 

MUNICE:
U M249 se nejčastěji používá mix kulové (M855) a značkovací (M856) munice v poměru 4 ku 1. Toto umožňuje střelci lépe zamířit cíl a zasáhnout ho smrtonosnou dávkou. Používá se munice standardu NATO ráže 5,56mm

Typ: Použití:
M855 Ball protipěchotní a proti lehkým materiálním cílům
M193 Ball cvičná
M856 Tracer se stopovkou - sledování palby, zápalný a signalizační efekt
M196 Tracer se stopovkou - cvičná
M199 Dummy mechanické cvičení
M200 Blank slepé náboje

 

SSAW - Short Squad Automatic Weapon - zkrácené verze M249 byly vyvinuty pro snadnější manipulaci a přenosnost zbraně. V celku jsou kratší oproti původnímu modelu až o 25 cm.

 

TTD:

Primární určení: přenosná strojní puška
Výrobce: Fabrique Nationale Manufacturing, Inc.
Délka: 103,81 cm
Hmotnost bez zásobníku s dvounohým stojánkem: 6,88 kg
zásobník 200 ran: 3,14 kg
zásobník 30 ran: 0,49 kg
Kapacita zásobníku: 200 ran
Ráže: 5,56 mm
Maximální dostřel: 3600 m
Maximální účinný dostřel (plošný cíl): 1000 m
Rychlost střelby teoretická: 725 ran za minutu
udržovací: 85 ran za minutu
Cena: 4087 $

 

s použitím zdrojů Federation of American Scientists (FAS) připravil Michal Béza

 


Copyright © All Rights Reserved