zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Effingham
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
Cavendish

HMS Effingham byl postaven jako poslední jednotka třídy Cavendish. Jednalo se o těžký křižník se standardním výtlakem 9 800 tun. Jeho stavba probíhala v loděnicích Portsmouth dockyard, kde byl 6. dubna 1917 položen kýl. Trup lodi byl spuštěn na vodu 8. června 1921 a plavidlo bylo dokončeno a předáno do služby 2. července 1925.

MHS Effingham byl původně vyzbrojen sedmi děly ráže 190 mm, ale v důsledku omezení vyplývajících z Londýnské konference bylo plavidlo demilitarizováno a výzbroj sejmuta. V polovině třicátých let byly na stole plány na přestavbu celé třídy na lehké křižníky s děly ráže 6", avšak pouze u křižníku HMS Effingham byla konverze schválena. V letech 1937-38 byl tedy křižník vyzbrojen devíti děly ráže 152 mm Mk XII (6"/50 cal), v této konfiguraci: tři kanóny byly vzestupně seřazeny v ose trupu na přídi, další dva na každém boku plavidla uprostřed trupu a čtyři dělové věže byly umístěny na zádi lodi sestupně s poněkud většími rozestupy než na přídi. Dále byly instalovány čtyři protiletecké kanóny ráže 102 mm (4") a tři čtyřhlavňové systémy s kulomety ráže 12,7 mm ( .50"). Loď byla také připravena pro umístění dvou čtyřhlavňových dvouliberních pom-pomů, které měly být umístěny na přídi před můstkem poblíž vlnolamu, ale nebyly nikdy instalovány. Loď měla být také vybavena novými systémy řízení palby HACS, jedním na nově přebudovaném můstku a druhým na zadní nástavbě, ale tyto také nebyly instalovány. Také byly provedeny úpravy pro vybavení plavidla letounem a katapultem, ale opět již tyto nebyly instalovány. V roce 1939 byly čtyři jednotlivé kanóny ráže 102 mm zaměněny za čtyři dvojhlavňové komplety ráže 102 mm.

Další zásadní a na první pohled patrnou změnou bylo odstranění dvou zadních kotelen a zadního komínu. Kouřovody ze všech kotelen byly sloučeny a ústily do rozšířeného předního komínu. Celá struktura nástaveb pak získala jakousi pyramidovitou linii a tvary podobné lehkým křižníkům třídy Leander.

 


bokorys lodi v konfiguraci z období mezi lety 1925 - 1937

V letech 1925 až 1932 sloužila HMS Effingham ve vodách východního Indického oceánu jako vlajková loď čtvrté křižníkové eskadry. Po návratu do domovských vod byla 20. září 1932 jmenována vlajkovou lodí Rezervní Flotily, a většinu předválečných let strávila v rezervě. V letech 1937 - 1939 podstoupila náročnou přestavbu a přezbrojení, po kterém byla klasifikována jako lehký křižník. V době propuknutí války byla součástí 12. křižníkové eskadry a sloužila v domovských vodách v rámci uskupení Nothern Patrol, následně před koncem roku 1939 doprovázela zásobovací konvoje přes Atlantik. V listopadu 1939 například doprovázela transport dvou milionů liber ve zlatě do Halifaxu v Novém Skotsku. Jako jedna z mála jednotek v Nothern Patrol s dlouhým akčním rádiem byla vyslána do Atlantiku na lov německých korzárských lodí.
Po započetí Norské kampaně se v dubnu 1940 přesunula do Severního moře a se štěstím unikla torpédovému útoku ponorky U-38. V následujícím měsíci měla HMS Effingham za úkol ostřelovat nepřátelské pozice u Narviku. Při přesunu spojeneckých jednotek k městu Bodo narazila 18. května 1940 u Narviku na podmořské skalisko a byla velmi vážně poškozena. Poškození bylo takového rozsahu, že byl vrak dne 21. května 1940 potopen palbou vlastních jednotek. Zajímavostí je, že podmořský útes byl sice v mapách zaznačen, ale byl překreslen tužkou navigátora při vytyčování kurzu. I takové nešťastné náhody se v průběhu války stávají...

 

Technicko-Taktická Data:

  1925 1939
Celková délka 184,4 m
Šířka 17,6 m
Ponor 5,3 m
Výtlak standardní 9 800 t
Výtlak maximální 12 100 t
Výzbroj 7 x 190 mm (7,5"/45 - 7x1) 9 x 156 mm (6"/50 - 9x1)
4 x 102 mm AA (4x1) 8 x 102 mm AA (4x2)
- 12 x 12,7 mm (3x4)
4 x 533 mm torpédomety -
Pancéřování bok 76mm-50mm, paluba 25mm, dělové věže 25 - 63mm
Max. rychlost 30 uzlů
Pohon 12 kotlů Yarrow 10 kotlů Yarrow
4 turbíny Parsons
Výkon 55 000 ks
Akční rádius 6 800 námořních mil při 15 uzlech
Zásoba paliva 2 150 t
Letouny 0
Katapulty 0
Posádka 712 mužů
Zařazena do služby 2. července 1925
Vyřazena ze služby / potopena 21. května 1940

 


Copyright © All Rights Reserved