zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Kent
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída: Kent

Rozsáhlá třída těžkých křižníků Kent byla kvalitativně nadřazena předcházející třídě Cavendish. Ve srovnání s těžkými křižníky jiných zemí (z období jejího vzniku) měla sice poněkud horší výzbroj a slabší pancéřovou ochranu, ale dominovala svým obrovským akčním rádiem, který dosahoval při ekonomické rychlosti až 13 300 námořních mil. Tato třída byla zkonstruována právě pro dosažení nadvlády v rozsáhlém britském Commonwealthu a působila od Batávie, přes China Station (neboli Hongkong), až po Japonské souostroví, od polárních moří až po tropické vody rovníkových oceánů. V době války pak měly tyto křižníky za úkol chránit obchodní trasy a likvidovat nepřátelská korzárská plavidla. Dvě poslední jednotky HMS Australia a HMS Canberra byly postaveny pro RAN (Royal Australian Navy).

HMS Kent byla postavena v loděnicích v Chathamu. Kýl byl položen 15. listopadu 1924, trup byl spuštěn na vodu 16. března 1926 a loď byla uvedena do služby 25. června 1928.

Výzbrojí hlavní ráže se třída Kent řadila mezi rovnocenné těžké křižníky, tak jak je definovala Washingtonská smlouva, to znamená, že lodě nesly osm děl ráže 203 mm (8"/50cal.) Mk8. Jednalo se o výborné kanóny Vickers, které byly rozmístěny ve čtyřech dvouhlavňových věžích - dvě na přídi a dvě na zádi. Původní design nabízel nebývale velký rozsah náměru hlavní, který dosahoval až 70 stupňů a měl umožnit hlavní baterii boj proti létajícím cílům. Rychlost elevace a rotace věží však byla příliš nízká a u děl se projevily ještě další problémy, především s lafetami, a tak byl u pozdějších verzí náměr zmenšen a také snížena rychlost náměru a odměru zbraní.
Sekundární výzbroj sestávala na HMS Kent původně ze čtyř kanónů ráže 102 mm (4"/45cal) Mk 5. Později byly nahrazeny osmi děly ráže 102 mm (4"/45cal.) QF Mk16. Tyto kanóny byly na britské těžké křižníky nasazovány v průběhu třicátých let a nahrazovaly do té doby velmi populární model Mark 5. Kanóny byly označovány jako DP čili Dual Purpose (univerzální), ačkoli existovaly názory, že k boji proti hladinovým plavidlům mají nedostatečně velkou ráži. Používaly jak projektily HE (High Explosive), tak SAP (Semi Armor Piercing). Byly uloženy ve čtyřech dvouhlavňových věžích a rozmístěny mezi třetím komínem a zadním stanovištěm řízení palby.
Lehkou výzbroj tvořily čtyřhlavňové kulomety ráže 12,7 mm, později doplněny rychlopalnými čtyřhlavňovými dvouliberními pom-pomy. V roce 1941 bylo doplněno šest jednotlivých protileteckých kanónů ráže 20 mm a později byly nahrazeny čtyřhlavňové kulomety ráže 12,7 mm dalšími šesti kanóny ráže 20 mm. V dalších letech bylo ze stávajících dvanácti kanónů ráže 20 mm šest nahrazeno třemi dvojhlavňovými komplety ráže 20 mm a dále dva čtyřhlavňové dvouliberní pom-pomy byly nahrazeny dvěma osmihlavňovými komplety stejné ráže.

Ve srovnání s jinými těžkými křižníky měla třída Kent vysoko umístěnou horní otevřenou palubu, což sice znamenalo prostorné dolní paluby a s tím spojený komfort pro posádku, avšak lodě měly poměrně špatnou příčnou stabilitu. Celková koncepce plavidel odrážela požadavky na silnou výzbroj a vysokou rychlost a tak byly křižníky třídy Kent dlouhé a štíhlé, avšak boční pancéřová ochrana byla omezena ve prospěch pancéřové paluby tloušťky 35 mm chránící lodě proti leteckému útoku. To byl sice proti předchozí třídě kvalitativní posun v ochraně, ale přesto nedokázala pancéřová paluba odolat velkorážovým pumám. Boční pancéřování pak bylo zesíleno mezi lety 1935 - 38, kdy byla celá třída modernizována a přebudována. Boční pancéřování bylo doplněno pásem tloušťky 114 mm, pancéřem tloušťky 102 mm byly navíc chráněny boky kotelen, ventilační šachty kotelen a prostory alternátorů. Muniční skladiště měla stěny tloušťky 25 - 102 mm.
Po zkušebních plavbách byla také trojice komínů zvýšena o 4,5 metru. Na všech lodích třídy s výjimkou HMS Kent byla zadní nástavba přebudována na letecký hangár, všechny lodě obdržely katapult. Úpravy lodí v předválečném období zvětšily jejich standardní výtlak na 10 300 tun. HMS Kent byla vybavena radary typů 281, 284 a 285.

HMS Kent sloužila na dálném východě na základně China Station v Hongkongu od svého uvedení do služby až do let 1937-38, kdy podstoupila modernizaci a přezbrojení. V tomto období působila v rámci páté křižníkové eskadry. Po vypuknutí války dostala za úkol bránit ostrovy v oblasti Indonésie (Sumatra, Borneo, Filipíny aj.) proti útokům nepřátelských svazů a v roce 1940 pak prováděla krytí konvojů s výsadky v Indickém oceánu. V létě téhož roku se HMS Kent nacházela ve Středozemním moři v rámci třetí Eskadry a ze svých těžkých děl ostřelovala italské pozice v severní Africe u měst Bardia v srpnu, a u severo-lybijské Benghazi v září 1940. V noci ze 17. na  18. září 1940 byla zasažena torpédem vypuštěným z italského letounu, které explodovalo blízko přídě. Následné opravy trvaly až do září roku 1941. Poté sloužila HMS Kent v domovské Home Fleet a od počátku roku 1942 doprovázela konvoje Severním Ledovým oceánem. V roce 1944 podporovala útoky letadlových lodí na norské pobřeží, nicméně v lednu 1945 byla vyřazena z aktivní služby a přesunuta do rezervy.
V roce 1946 sloužila jako terč pro námořní cvičení a 22. ledna 1948 byla prodána společnosti BISCO. Dne 31. ledna 1948 dorazila do skotského města Troon, kde byla rozřezána na vrakovišti West of Scotland Shipbreakers.

 

Technicko-Taktická Data:

  r. 1928 r. 1941 r. 1944
Celková délka 192 m
Šířka 20,8 m
Ponor 4,9 m ? ?
Výtlak standardní 9 750 t 10 300 t 10 900 t
Výtlak maximální 13 450 t 13 900 t 14 500 t
Výzbroj

8 x 203mm BL Mk8 (8"/50 - 4x2)

4 x 102mm Mk5 (4x1)

8 x 102mm QF Mk16 HA (4"/45 - 4x2)

-

2 x 4x2pdr pom-pom 2 x 8x2pdr pom-pom
8 x 12,7mm (2x4) 12 x 20mm (12x1) 12 x 20mm (6x1 + 3x2)

8 x 533mm torpédomety (2x4)

Pancéřování bok 25,4mm, 
paluba 34,9mm,
dělové věže 114mm
bok 114 mm,
paluba 34,9 mm,
dělové věže 114 mm
Max. rychlost 31,5 uzlu
Pohon 8 kotlů Admiralty 3
4 turbíny Parsons
Výkon 80 000 ks
Akční rádius (nám. míle) 3 100 při 31,5 uzlu, 13 300 při 12. uzlech
Zásoba paliva 3 400 t
Letouny 1 3
Katapult - 1
Posádka 700 mužů
Zařazena do služby 25. června 1928
Vyřazena ze služby / potopena 1946

 


Copyright © All Rights Reserved