zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Devonshire
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
London

HMS Devonshire byla postavena v loděnicích Devonport Dockyard jako druhá jednotky třídy London. její kýl byl položen 16. března 1926, trup byl spuštěn na vodu 22. října 1927 a královské námořnictvo loď převzalo 18. března 1929.

Jednalo se o štíhlou loď se standardním výtlakem téměř 10 000 tun, vyzbrojenou osmi kanóny ráže 203 mm. Sekundární výzbroj tvořily čtyři kanóny ráže 102 mm Mk5 HA, které byly později v letech 1936/37 posíleny o další čtyři kusy. V roce 1942 byla čtyři z těchto děl nahrazena čtyřmi dvouhlavňovými Mk19 stejné ráže. Protileteckou výzbroj tvořily dva čtyřhlavňové komplety s kulomety ráže 12,7 mm, na počátku války byla posílena o dva osmihlavňové dvouliberní pom-pomy a v září 1941 obdržela dva jednotlivé kanóny ráže 20 mm. Na jaře 1942 byly přidány další čtyři kanóny ráže 20 mm a na podzim další dva. V roce 1943 byly demontovány 12,7mm kulomety a šest kanónů ráže 20mm a namísto nich byly instalovány dva čtyřhlavňové dvouliberni pom-pomy a dvanáct dvouhlavňových kompletů ráže 20mm.
V roce 1944 byla demontována věž hlavní baterie "X" a zázemí palubního letounu a na uvolněné místo byly instalovány další protiletecké zbraně - šest čtyřhlavňových dvouliberních pom-pomů, sedm elektricky ovládaných dvouhlavňových 20mm kanónů a dalších dvanáct "dvacítek" jednotlivě.

Palubní systémy zahrnovaly protiletecký systém řízení palby HACS Mk1 (1929), radar 281 (1941), radar 273 (1942) a v roce 1944 to byly radary typů 281a, 282, 283 a 285.
V roce 1931 loď obdržela letecký katapult a nesla jeden letoun.
Na rozdíl od sesterské lodi HMS London nestihla před započetím války Devonshire projít tak rozsáhlou modernizací. V poválečném období však byly sejmuty další věže s děly ráže 203 mm kromě příďové věže "A" a také čtyři děla ráže 102mm. Na místě věže "B" hlavní baterie byla zbudována nástavba s kajutami kadetů a loď byla klasifikována jako cvičné plavidlo.

 

Po svém uvedení do služby se Devonshire, podobně jako její sestry, připojila k První squadroně britské Středomořské flotily a zde setrvala do roku 1939 s krátkou přestávkou mezi lety 1932 a 1933, kdy byla dislokována v China Station. Po vypuknutí válečného konfliktu v Evropě se připojila k Home Fleet a podílela se na Norské kampani. V srpnu 1940 byla součástí britských sil, které v operaci Menace útočily na senegalský Dakar. V průběhu této kampaně ostřelovala svými těžkými děly lodě a pozemní zařízení v okolí přístavu. Následně působila v operacích proti jednotkám a pozemním instalacím v rovníkové Africe, které byly pod správou Vichistické Francie, přičemž se účastnila blokády Kamerunu a Gabonu.
V lednu 1941 Devonshire operovala v jižním Atlantiku a zúčastnila se honu na německého korzára Kormoran. Od února do května 1941 pak byla v Británii přezbrojena a následně se zapojila do operací na severu Norska a Ruska, které probíhaly do září toho roku. Ke konci roku 1941 byla loď převelena k Východní flotile a 2. listopadu se jí podařilo u mysu Dobré naděje zadržet celý konvoj směřující z Indočíny (Vietnam) do Vichistické Francie. Dalším úspěchem bylo zadržení německého korzára Atlantis dne 22. listopadu severně od ostrova Ascension.
Loď byla následně přezbrojena v Norfolku (Virginia, USA) od ledna do března 1942 a poté se vrátila do Indického oceánu, kde se v dubnu připojila k silám dobývajícím Madagaskar. V rámci Východní flotily působila až do začátku roku 1943 a její hlavní náplní v tomto období bylo krytí konvojů uskupení ANZAC, které směřovaly ze Suezu do Austrálie. Od května 1943 do března 1944 probíhala rozsáhlá přestavba a přezbrojení, při které byla posílena protiletecká výzbroj. Zbytek války strávila HMS Devonshire v rámci Home Fleet a prováděla krytí útoků letadlových lodí proti norskému pobřeží až do roku 1945.
Po skončení války byla loď v roce 1947 přestavěna na školní a v této úloze sloužila až do svého vyřazení 16. června 1954. Dne 12. prosince dorazila na vrakoviště Cashmore v Newportu, kde byla sešrotována.

Technicko-Taktická Data:

 

r. 1929

r. 1944

Celková délka 192,9 m
Šířka 20 m
Ponor 5,2 m
Výtlak standardní 9 750 t
Výtlak maximální 13 220 t
Výzbroj 8 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 4x2) 6 x 203 mm Mk8 (3x2)
4 x 102 mm QF Mk5 HA (4x1) 4 x 102 mm QF Mk5 HA (4x1)
8 x 102 mm Mk19 AA (4x2)
8 x 12,7 mm MG (2x4) 48 x 2pdr pom-pom (2x8 + 8x4)
  52 x 20 mm (14x1 + 19x2)
8 x 533 mm torpédomety (2x4)
Pancéřování bok 25mm+114mm(kotelny), paluba 35mm, dělové věže 25mm
Max. rychlost 32,25 uzlu
Pohon 8 bubnových kotlů Admiralty 3
4 turbíny Parsons
Výkon 80 000 ks
Akční rádius 12 500 nm. při 12 uzlech
Zásoba paliva 3 210 t
Letouny 3
Posádka 700 mužů
Zařazena do služby 18. března 1929
Vyřazena ze služby / potopena 16. června 1954

 

 


Copyright © All Rights Reserved