zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Shropshire (později HMAS Shropshire)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
London

Těžký křižník HMS Shropshire třídy London byl postaven v loděnicích Beardmore v Dalmuiru, kde byl 24. února 1927 položen kýl. Trup byl spuštěn na vodu 5. července 1928 a loď byla dokončena a uvedena do služby 12. září 1929. V průběhu války byla loď převedena k australskému námořnictvu a získala označení HMAS.

Podobně jako její sestry prošla HMS Shropshire výraznými modifikacemi zbraňových systémů a to jak v předválečném období tak v průběhu války. Hlavní výzbroj tvořilo osm děl ráže 203 mm Mk8 uložených ve čtyřech dvojvěžích, sekundární výzbroj tvořily kanóny ráže 102 mm Mk5 HA.
V roce 1929 loď obdržela protiletecký systém HACS Mk1, který byl umístěn na střeše zadního stanoviště řízení palby, v letech 1931/32 byl instalován letecký katapult a v letech 1936/37 byly přidány další čtyři kanóny ráže 102 mm HA. Vedle předního stožáru se nacházely dva čtyřhlavňové komplety s vodou-chlazenými kulomety ráže 12,7 mm. Ve třicátých letech byl také přidán druhý HACS, který byl umístěn na střeše můstku.

Na počátku roku 1941 loď obdržela dva osmihlavňové komplety s pom-pomy ráže 2pdr (dvouliberní) a na podzim téhož roku byly jednohlavňové kanóny ráže 102 mm nahrazeny čtyřmi dvouhlavňovými komplety stejné ráže a navíc bylo doplněno sedm jednotlivých kanónů ráže 20 mm a radary 273, 281, 282 a 285. Další tři kanóny ráže 20 mm byly doplněny v roce 1942.
Po přestavbě pro australské námořnictvo, která probíhala od února 1942 do června 1943 její protiletecká výzbroj sestávala ze dvou osmihlavňových dvouliberních pom-pomů, sedmi elektricky ovládaných dvouhlavňových kanónů ráže 20 mm a čtyř jednohlavňových "dvacítek". Čtyři jednohlavňové kanóny ráže 20mm byly sejmuty, stejně jako kulomety ráže 12,7 mm a vybavení pro palubní letoun, vyjma jeřábu. V dubnu 1944 byly přidány zpět přidány dva jednohlavňové kanóny ráže 20 mm.

Na počátku roku 1945 obdržela HMAS Shropshire jedenáct jednotlivých kanónů Bofors ráže 40 mm Mk III a byl doplněn radar 277. Zároveň bylo sejmuto šest jednotlivých kanónů ráže 20 mm a torpédomety. Počet Boforsů se v květnu zvýšil na patnáct - šest z nich na horní palubě, sedm na nástavbě a po jednom na dělových věžích "B" a "X".
V poválečném období zůstalo ve výzbroji devět Boforsů ráže 40mm - čtyři modely "Mk IIIa" na nástavbě dělové věže "B", dva "Mk VII" na palubě čtyřpalcovek (102mm děl), jeden "Mk IIIp" za komíny a dva modely "Mk IIIa" na zadní horní palubě.

  

HMS Shropshire sloužila od svého uvedení do služby do vypuknutí Druhé světové války v britské Středomořské flotile a účastnila se dvou předválečných konfliktů - války v Habeši a španělské občanské války, kde sehrála hlavní úlohu při evakuaci uprchlíků z Barcelony v srpnu a září 1936. V září 1939 byla převelena do jižního Atlantiku, kde měla jako součást svazu Force H chránit obchodní trasy. 9. září zadržela u ostrova Sv. Helena německou loď Adolf Leonhardt, která se snažila uniknout z blokády. Tyto hlídky pro HMS Shropshire skončily na počátku roku 1940, kdy se vrátila do Británie a byla zde přezbrojena a nastoupila službu v Indickém oceánu, kde měla za úkol také chránit spojenecké konvoje na trase z Kapského města do Durbanu, Mombasy a Adenu.
V roce 1941 se zúčastnila kampaně vedené proti italským pozicím v Somálsku, přičemž bombardovala města Mogadishu a Kismayu při postupu Jihoafrické armády z Keni do Habeše, a 13. února také potopila nedaleko Mogadisha italskou loď Pensilvania. Poté se HMS Shropshire přesunula opět do jižního Atlantiku a v březnu až červnu 1941 byla přezbrojena v Simonstownu. V říjnu se vrátila do Británie a nastoupila rozsáhlejší modernizaci v Chathamu, která probíhala od října 1941 do února 1942. Poté loď pokračovala ve službě v jižním Atlantiku až do 8. září 1942, kdy bylo rozhodnuto o jejím převedení k Royal Australian Navy jako náhrada za potopenou HMAS Canberra. Po přezbrojení byla loď přiřazena do stavu australské flotily v roce 1943.

V Pacifiku působila HMAS Shropshire jako součást TF74 u Nových Hebrid od listopadu 1943 a v následujících měsících poskytovala palebnou podporu při vylodění na Nové Británii, na mysu Gloucester a na Nové Guineji. S postupem spojeneckých vojsk v průběhu roku se loď zapojila do akcí u Admiralitních ostrovů, u Holandské Nové Guineje a Aitape, v květnu až červenci 1944 u Biaku. V září 1944 se podílela na vylodění na Morotai a následně se přesunula do Leyteského zálivu, kde v říjnu proběhl poslední dělostřelecký souboj s japonským loďstvem. V lednu 1945 následovalo vylodění na Mindoru a v Lingayenském průlivu, v zátoce Subic, na Corregidoru a Batanských ostrovech. V červnu 1945 se zúčastnila dalších obojživelných operací, tentokráte při vylodění u Balikpapanu na Borneu. V srpnu 1945 byla přítomna v Japonsku při kapitulaci.

V poválečném období zůstala HMAS Shropshire v australském námořnictvu a sloužila jako školní loď do roku 1949, kdy byla vyřazena. Loď byla prodána do šrotu společnosti Arnott Young v roce 1954 a v roce 1955 byla v Dalmuiru a Troonu rozebrána.

Technicko-Taktická Data (1939):

Celková délka 192,9 m
Šířka 20 m
Ponor 5,2 m
Výtlak standardní 9 750 t
Výtlak maximální 13 220 t
Výzbroj 8 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 4x2)
8 x 102 mm QF Mk5 HA (4x1)
8 x 12,7 mm MG (2x4)
8 x 533 mm torpédomety (2x4)
Pancéřování bok 25mm+114mm(kotelny), paluba 35mm, dělové věže 25mm
Max. rychlost 32,25 uzlu
Pohon 8 bubnových kotlů Admiralty 3
4 turbíny Parsons
Výkon 80 000 ks
Akční rádius 12 500 nm. při 12 uzlech
Zásoba paliva 3 210 t
Letouny 1
Posádka 700 mužů
Zařazena do služby 12. září 1929
Vyřazena ze služby / potopena 1949

 


Copyright © All Rights Reserved