zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Gneisenau
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída:
Scharnhorst

Gneisenau byla druhou lodí třídy Scharnhorst. Byla postavena firmou Deutsche Werke. Kýl byl položen 8. prosince 1934, trup byl spuštěn na vodu 8. prosince 1936 a loď byla dokončena 21. května 1938.

Původně měly obě lodě třídy Scharnhorst příkře zakončené přídě. V roce 1939 byly přestavěny na přídě kliprového typu, které vykazovaly lepší nautické vlastnosti.

Hlavní výzbrojí bylo devět kanónů ráže 280 mm, což rozhodně nepředstavovalo žádnou ohromující palebnou sílu, když si uvědomíme, že v té době byla běžná ráže u lodí této kategorie 381 mm i 406 mm. Děla měla být později nahrazena děly ráže 15", ale jak je uvedeno níže, nakonec k tomu nedošlo. Sekundární baterie sestávala z dvanácti děl ráže 150 mm přičemž čtyři děla byla umístěna jednotlivě a osm kanónů bylo uloženo ve čtyřech dvoudělových věžích. Protileteckou baterii tvořily kanóny ráže 105mm, 37mm a 20mm. Loď byla vybavena radarem a nesla 2-3 průzkumné hydroplány. Letouny byly vypouštěny ze dvou katapultů.

Zajímavostí této třídy byl kombinovaný pohon. Sestával z klasických naftových vysokotlakých kotlů a parních turbín a z dieselového motoru MAN. Loď měla tři lodní šrouby a projektovaná maximální rychlost byla 27 uzlů avšak byla schopna dosáhnout i 31 uzlů.

Válečná kariéra Gneisenau byla do poloviny války téměř totožná s kariérou její sesterské lodi Scharnhorst, jednoduše proto, protože byly společně nasazovány do akcí. Na začátku roku 1940 tedy spolu vypluly do severního moře k norským břehům, kde právě probíhala rozsáhlá operace invaze do Norska. Zde potopily britskou letadlovou loď HMS Glorious. Na jaře 1941 působila Gneisenau spolu se Scharnhorst ve vodách severního Atlantiku, kde narušovala činnost britských zásobovacích konvojů a potopila několik lodí. Britové si to nenechali líbit a vyslali výškové bombardéry, které v Brestu poškodili bombami obě lodě. Do konce roku pak strávila Gneisenau opravami.

Na počátku roku 1942 byly obě lodě převeleny do Německa, kam se jim podařilo doplout díky odvážnému proplutí britsko-francouzským kanálem. Lodě mířily do přístavu v Kielu. V noci ze 26. na 27. února 1942 byla Gneisenau blízko Kielu poškozena bombardéry britské RAF. Poté byla odtažena do loděnic v Gottenhavenu, kde měla být opravena a navíc přezbrojena děly hlavní baterie ráže 14,96". V roce 1943 však byly práce zastaveny, protože v hitlerových válečných plánech hrála Kriegsmarine jen podružnou roli a bylo potřeba nasadit veškeré síly na jiných frontách. Dne 27. března 1945 pak byla Gneisenau potopena samotnými Němci aby blokovala vjezd do přístavu Gottenhaven. V roce 1947 byla vyzdvižena a sešrotována.

   

Technicko-Taktická Data:

Celková délka 235 m
Šířka 30 m
Ponor 9,9 m
Výtlak standardní 31 800 t
Výtlak maximální 38 900 t
Výzbroj 9 x 280 mm (3x3)
12 x 150 mm (4x2,4x1)
14 x 105 mm AA
16 x 37 mm AA
38 x 20 mm AA
6 x 533 mm torpédomety
Max. rychlost 31,5 uzlu
Pohon 12 kotlů
3 parní turbíny, tři lodní šrouby
Výkon 165 000 ks
Akční rádius 6 214 nám. mil
Zásoba paliva ?
Pancéřování - bok 203 mm
Pancéřování - paluba 50 mm
Pancéřování - dělové věže 355 mm
Posádka 1 840 mužů
Zařazena do služby 21. května 1938
Vyřazena ze služby / potopena 27. března 1945

 


Copyright © All Rights Reserved