zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké bitevní lodě

USS New Jersey (BB-62)
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída:
Iowa

USS New Jersey byla a je druhou z řady čtyř lodí třídy Iowa. Tyto lodě byly poslední bitevní lodě postavené pro námořnictvo Spojených Států a byly také největšími bitevními loděmi USA. Na projektovacích prknech sice již byly studie a nákresy další a větší třídy bitevních lodí - Montana, ale z důvodu ztráty významu bitevních lodí ke konci Druhé světové války a nástupu letadlových lodí byly další projekty zamítnuty.

USS New Jersey byla stavěna v loděnicích Philadelphia Navy Yard, kde byl v září 1940 položen kýl. Loď byla spuštěna na vodu v prosinci 1942 a uvedena do služby v květnu 1943.

Jednalo se o loď se standardním výtlakem 45 000 tun, dlouhé a štíhlé konstrukce, která spolu se stroji o výkonu 212 000 koňských sil umožňovala lodi dosáhnout maximální rychlosti 33 uzlů. To z lodí třídy Iowa činilo nejrychlejší bitevní lodě světa. Hlavní výzbroj v roce 1943 tvořilo devět děl Mark 7 ráže 406 mm (16"/50) uložených po trojicích ve třech dělových věžích. Každé dělo mělo svoje vlastní ložiště a nabíjecí systém. Děla Mk 7 používala dva druhy munice - protipancéřovou a bombardovací - kterou byla schopna vystřelit na vzdálenost 38 km. Sekundární výzbroj tvořilo dvacet děl Mark 12 DP ráže 127 mm. Jedná se o děla dvojího použití - jak proti létajícím cílům, tak pro bombardování pobřeží a ničení plovoucích cílů. Od roku 1943 až do osmdesátých let byla umístěna v deseti dvojvěžích po pěti věžích na každém boku lodi. V osmdesátých letech bylo osm děl odebráno (čtyři věže nejblíže k zádi) a jejich místo zaujala raketová výzbroj. Tu v dnešní době tvoří střely RGM-84 Harpoon a BGM-109 Tomahawk. Jako protiletecká výzbroj sloužilo ve čtyřicátých letech několik desítek poloautomatických kanónů ráže 80 mm a 40 mm kulometů. V současnosti je nahradily čtyři radarové systémy CIWS Phalanx, které jsou současně určené také k ničení protilodních raket. Ochrana lodi spočívala v mohutném pancéřování, které na některých místech dosahuje tloušťky až 400 mm. Paluby byly chráněny trojvrstvým pancéřováním, trup lodi byl opatřen protitorpédovou obšívkou se systémem přepážek a trojitým dnem. Loď pohání osm kotlů Babcock&Wilcox se čtyřmi parními turbínami Westinghouse. Ve čtyřicátých letech byly na zádi umístěny dva katapulty a z lodě operovala dvě letadla typu Kingfisher. V současnosti je na zádi vrtulníková paluba. Podrobnější informace o technických parametrech naleznete na stránce lodi USS Iowa.

Po uvedení do služby na začátku roku 1943 strávila USS New Jersey zbytek roku v západním Atlantiku a Karibské oblasti. Na počátku roku 1944 byla převelena do Pacifiku a zapojila se do kampaně podporující invazní jednotky na Marshallských ostrovech. Od února 1944 sloužila jako vlajková loď Páté flotily a sehrála svoji roli při útoku na japonskou základnu na Truku, přičemž sama potopila jednu japonskou loď a druhou pomohla potopit. Poté se podílela na dalších útocích na ostrovy s japonskými základnami v Tichomoří. Zúčastnila se dobývání Mariánského souostroví, bitvy o Filipínské moře a bitvy v zálivu Leyte. Od srpna 1944 sloužila jako vlajková loď Třetí flotily pod velením admirála Williama F. Halseyho. V roce 1945 se podílela svými zbraněmi na ostřelování a dobývání ostrůvku Iwo Jima a ostrova Ryukyu. Po přezbrojení se vrátila opět jako vlajková loď Páté flotily do oblasti Pacifiku, aby se podílela na finálních akcích války v Tichomoří. Po kapitulaci Japonska setrvala na dálném východě až do počátku roku 1946 a poté se vydala do Atlantiku. V roce 1947 vykonala výcvikovou plavbu do Evropy a po návratu byla v roce 1948 vyřazena z aktivní služby. Loď byla zakonzervována a přesunuta do stavu Atlantické rezervní flotily.

V padesátých letech byla USS New Jersey pod vlivem Korejské války aktivována a vykonala dvě cesty do korejských vod v letech 1951 a 1953, mezi kterými v létě roku 1952 navštívila Evropu. Po návratu ze západního Pacifiku v roce 1953 sloužila USS New Jersey v Atlantiku a v letech 1955 a 1956 i ve Středozemním moři. V roce 1957 byla loď opět vyřazena z aktivní služby.

Válka ve Vietnamu zastihla USS New Jersey opět konzervovanou v plastových krytech. Jako jediná ze čtveřice třídy Iowa byla reaktivována a zapojila se do bojových akcí u severovietnamského pobřeží. Důvod pro její nasazení se zdál jednoduchý a praktický. Američané vycházeli z úvahy, že sedm salv z jejích těžkých děl přesně odpovídá nákladu pum šedesáti letounů určených pro bombardování cílů z nízké výšky. Při známém účinku severovietnamské protiletadlové obrany, vysokých ztrátách amerických letadel a s tím spojené malé efektivnosti bombardování se soudilo, že přímé ostřelování z lodi, jež byla mimo dosah severovietnamských protiletadlových děl, bude daleko účinnější a přesnější. Přitom náklady spojené s reaktivací lodi činily asi 22 milionů dolarů, tedy tolik co výroba 9 letounů. Loď byla reaktivována v dubnu 1968 a do oblasti konfliktu připlula v září. Nicméně efektivita bombardování z USS New Jersey nebyla taková jaký byl předpoklad, a proto byly přípravy na její druhou Vietnamskou misi v roce 1969 přerušeny a loď byla opět postavena mimo službu.

Na počátku osmdesátých let se USS New Jersey dočkala poslední reaktivace. V roce 1982 byla přezbrojena a vybavena raketovou výzbrojí. Svá 406 mm děla hlavní baterie znovu použila při Libanonské krizi v letech 1983-1984. V roce 1986 byla převelena do západního Pacifiku a v letech 1989-1990 operovala v oblasti Perského zálivu. V roce 1991 byla opět postavena mimo aktivní službu a v roce 1999 byla odtažena z Tichého oceánu do Atlantiku.

USS New Jersey by se měla stát námořním museem v loděnicích Camden v New Jersey.

 

Technicko - Taktická Data:

  1943 1968 1983
Celková délka 270,4 m
Délka při čáře ponoru 262,7 m
Šířka 32,9 m
Ponor (43 875 t) 8,7 m
Ponor (59 331 t) 11,3 m
Výtlak standardní 43 944 t   45 280 t
Výtlak maximální 57 216 t 57 124 t 57 353 t
Výzbroj 9 x 16"/50 (406mm) Mark 7 9 x 16"/50 (406mm) Mark 7 9 x 16"/50 (406mm) Mark 7
20 x 5"/38 (127mm) DP Mark 12 20 x 5"/38 (127mm) DP Mark 12 12 x 5"/38 (127mm) DP Mark 12
80 x 40mm/56 AA   4 x 20mm/76 CIWS AA Missiles
49 x 20mm/70 AA   32 x BGM-109 Tomahawk Cruise Missiles
    16 x RGM-84 Harpoon Anti-Ship Missiles
Pancéřování - bok 307 mm
Pancéřování - první pancíř paluba 38 mm
Pancéřování - druhý pancíř paluba 121 + 32 mm
Pancéřování - protistřepinový p. 16 mm
Pancéřování - věžová základna 439 - 295 mm
Pancéřování - dělové věže - čela 432 mm + 63 mm
Pancéřování - dělové věže - boky 241 mm
Pancéřování - velitelská věž 444 mm
Pohon - kotle 8 x Babcock & Wilcox (39,72 kg/cm2 - 454,4°C)
             - turbíny 4 x Westinghouse
Výkon 212 000 ks
Max. rychlost 33 uzlů
Akční rádius (při rychlosti 12 uzlů) 18 000 n.mil
Zásoba paliva 7 621 t
Lodní šrouby 2 x vnitřní (pět listů, průměr 5,182 m), 2 x vnější (čtyři listy, průměr 5,563 m)
Kormidla dvě (2 x 31,6 m2)
Posádka 7 628 mužů (70 důstojníků)
Uvedena do služby 23 května 1943
Potopena / vyřazena ze služby

-

 


Copyright © All Rights Reserved