zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké těžké křižníky

USS Albany (CA-123 později CG-10)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník, později Raketový křižník
Třída: Baltimore, podtřída Oregon City, později Albany

USS Albany byla postavena v loděnicích Bethlehem Steel Co. v Quincy jako další jednotka třídy Baltimore, respektive Oregon City, což byla modifikace původní třídy těžkých křižníků. Kýl USS Albany byl položen 6. března 1944, loď byla spuštěna na vodu 30. června 1945 a pokřtěna madam Elizabeth F. Pinckneyovou. Křižník byl uveden do služby 11. června 1946 ve svém domovském přístavu Boston Navy Yard a na jeho můstku převzal velení kapitán Harold A.Carlisle.

Výzbroj plavidla tvořilo původně devět děl ráže 203 mm umístěných ve třech trojdělových věžích. Sekundární výzbroj sestávala z dvanácti univerzálních kanónů ráže 127 mm, protileteckou obranu pak tvořilo 36 kanónů Bofors ráže 40 mm umístěných na horní palubě ve čtyřhlavňových kompletech. Ty byly později nahrazeny účinnějšími kanóny ráže 76 mm v dvojhlavňových kompletech.
Loď již nebyla vybavena leteckými katapulty, ale na zádi ještě zůstala zachována vrata hangáru a jeřáb.


USS Albany v podobě těžkého křižníku třídy Oregon City (kresba autor)

Na konci padesátých let bylo rozhodnuto o modernizaci plavidla a jeho přestavbě na raketový křižník. Přestavba úplně změnila siluetu plavidla - byla demontována veškerá kanónová výzbroj a nástavby byly od základu přebudovány. Nová kompaktní nástavba s vysokou velitelskou věží zabírala značnou část paluby. Na nástavbě bylo umístěno mnoho stožárů s anténami naváděcích systémů pro novou výzbroj. Tu tvořila dvě dvojitá odpalovací zařízení pro střely Talos umístěná na přídi a na zádi, na bocích plavidla byla umístěna odpalovací zařízení střel Tartar a ve středu trupu byl umístěn protiponorkový raketový systém ASROC. Kouřovody z kotelen byly vyvedeny do dvou komínů, na nichž se nacházely další antény a senzory. Na zádi se nacházela vrtulníková paluba.
Modernizace plavidla byla tak zásadní, že vznikla nová třída, která byla po něm pojmenována.


USS Albany po přestavbě na novou třídu raketových křižníků s trupovým označením CG-10 (kresba autor)

Po vstupu do služby prováděla USS Albany zkušební plavby v okolí zátoky Casco Bay v Maine a poté nastoupila běžnou strážní službu podél východního pobřeží Spojených Států několikrát přerušenou dálkovou plavbou do západoindického oceánu. V těchto měsících s ní také několikrát pluli námořní poddůstojníci v tréninkovém programu NROTC (Naval Reserve Officer Training Corps). Takto loď působila do 11 září 1948, kdy v zátoce Chesapeake Bay obdržela nové rozkazy a připojila se k Šesté flotile ve Středozemním moři. V této lokalitě působila dalších téměř deset let, přičemž dále navštěvovala západoindický oceán a přístavy na jihoamerickém pobřeží.

V první polovině roku 1958 USS Albany ukončila svoje aktivity na moři a 30. června 1958 byla v loděnicích Boston Naval Shipyard deaktivována a nastoupila náročný modernizační program, ve kterém byla přestavěna na raketový křižník nové třídy nesoucí její jméno. Dne 1. listopadu 1958 loď získala nové trupové označení CG-10 a následující čtyři roky probíhala přestavba. Do aktivní služby byla znovu uvedena 3. listopadu 1962 pod velením kapitána Bena B. Picketta.
Následujících pět let působila USS Albany opět ve Středozemním moři a také v severním Atlantiku, taktéž s jednotlivými operacemi podél východního pobřeží USA a v západoindickém oceánu. V průběhu tohoto období navštívila loď mnoho přístavů a spolupracovala s plavidly různých zemí.

Dne 1. března 1967 byla USS Albany opět postavena mimo službu a opět nastoupila modernizační program v Bostonu, kde strávila 20 měsíců. Dne 9. listopadu 1968 byla uvedena do služby pod velením kapitána Roberta C. Penistona. Nicméně průběžná modernizace probíhala až do léta 1969. Dne 5. července 1969 loď vyplula z Bostonu do Mayportu, kde byl dislokován její nový domovský přístav. Odtud se vydala 15. září na zkušební plavbu do západoindického oceánu a zpět se vrátila 31. října. Od února 1970 pak opět působila dalších šest let v evropských vodách, převážně ve Středomoří, ale také v Severním moři. Od 10. srpna 1976 byl jejím domovským přístavem Norfolk a loď působila ve Středozemním moři jako vlajková loď Šesté flotily z přístavu Gaeta v Itálii. V této roli byla loď vystřídána 28. května 1980 torpédoborcem Puget Sound (AD-38) a 2. června se vydala zpět do Spojených Států. Po zastávkách na Mallorce a v Lisabonu dorazila do New Yorku 20. června 1980. Dne 29. srpna 1980 byla USS Albany vyřazena z aktivní služby a zakotvila v Norfolku jako součást Atlantické rezervní flotily, skupina Norfolk. Ze seznamu amerických válečných plavidel byla vyškrtnuta 30. června 1985, ale v roce 1987 byla stále ještě na svém kotvišti. Její osud zdroje neuvádějí.

Technicko -Taktická Data:

  r. 1946 r. 1962
Délka celková 205,25 m
Délka při čáře ponoru 202,39 m
Šířka 21,59 m
Ponor 7,32 m
Výtlak standardní 14 472 t
Výtlak maximální 17 031 t
Výzbroj 9 x 203 mm (3x3) 4 x Talos
12 x 127 mm DP (5"/38, 6x2) 4 x Tartar
36 x 40 mm AA Bofors 1 x ASROC
Pancéřování boky 101mm - 152mm, paluba 63mm,
barbety 152mm, věže 203mm (čela)
Max. rychlost 33 uzlů
Pohon 4 kotle Babcock&Wilcox
4 turbíny General Electric
Výkon 120 000 ks
Akční rádius 10 000 nm. při 15. uzlech
Zásoba paliva 2 250 t
Letouny 0
Katapulty 0
Posádka 2 039 mužů
Uvedena do služby 11. června 1946
Potopena / vyřazena 30. června 1985

 


Copyright © All Rights Reserved