zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké těžké křižníky

USS Des Moines (CA-134)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
Des Moines

Třída velkých křižníků Des Moines o standardním výtlaku 17 225 tun vlastně mezi lodě působící ve Druhé světové válce nepatří, protože její první jednotka byla uvedena do služby až v roce 1948, ale jejich vznik se váže ke konci války a její zbraňové systémy reagovaly na potřeby námořnictva v té době a tak se zmíním alespoň o první jednotce této třídy.

Křižník USS Des Moines byl postaven v loděnicích Betlehem v Quincy. Kýl byl položen 28. května 1945, v době, kdy válka v tichomoří ještě pokračovala. Trup byl spuštěn na vodu 27. září 1946 a křižník byl uveden do služby 16. listopadu 1948.

Byly postaveny celkem čtyři lodě této třídy: Des Moines (CA-134), Salem (CA-139), Dallas (CA-140) a Newport news (CA-148) a dalších osm lodí nebylo nikdy dostavěno ani pojmenováno a dostalo pouze číselné označení trupu (CA-141, CA-142, CA-143, CA-149, CA-150, CA-151, CA-152, CA-153)

Hlavní výzbroj tvořilo devět děl ráže 203mm Mk16 umístěných ve třech trojvěžích - dvě na přídi a jedna na zádi. Každá věž hlavní baterie měla hmotnost 451 tun. Děla pálila projektily o hmotnosti 150,75 kg na maximální vzdálenost 27 345 m při elevaci hlavně 41°. Děla mohla být nabíjena v libovolném úhlu náměru. Jednalo se o nový typ děl, u kterých bylo nabíjení hydraulicko-elektrické, což z nich činilo děla s největší kadencí u ráže 8". Maximální kadence celé baterie činila úžasných 90 projektilů za minutu což je 13,5 tuny munice!

Protileteckou baterii tvořilo dvanáct kanónů ráže 127 mm Dual Purpose (univerzálních), které byly umístěny ve dvojvěžích. Dvojvěže na bocích byly umístěny na hlavní palubě a dvě dvojvěže byly umístěny na nástavbách za druhou a před třetí věží hlavní baterie. Další výzbrojí mělo být původně 12 čtyřhlavňových kompletů Bofors ráže 40mm a přibližně 20 kanónů ráže 20mm. Ze zkušeností z posledního období války však bylo zřejmé, že dokonce ani projektil ráže 40mm nedokáže zastavit padající letoun Kamikaze a proto bylo rozhodnuto loď vybavit dvojhlavňovými komplety ráže 76mm. Tyto nahradily Boforsy v poměru kus za kus.

V době stavby této třídy křižníků se již jevilo zbytečné vybavovat lodě hydroplány, neboť spolupracovaly ve svazech spolu s nosiči letounů a vlastní průzkumné stroje nebyly potřeba. Také katapulty tedy byly na lodi přebytečné. Na USS Des Moines byly ještě ponechány, ale její sesterské lodi je už neměly.

Konstrukčně lodě vycházely z předcházející třídy Baltimore a podobaly se také lehkým křižníkům třídy Worchester, ale byly lépe chráněny. Čtyři parní trubíny o výkonu 120 000 koňských sil dokázaly udělit tomuto plavidlu rychlost až 33,5 uzlu.

USS Des Moines vykonávala běžnou službu v námořnictvu Spojených Států. Žádná z lodí této třídy se nezúčastnila bojů Korejské války a ve Vietnamu byl pouze USS Newport News. V září 1961 byla USS Des Moines vyřazena z aktivní služby a byla zakonzervována. V roce 1991 byla vyškrtnuta ze seznamu amerických válečných plavidel ale zůstala zakotvena jako stálá rezerva ve Philadelphii.


Bohužel jsem nesehnal žádné další foto USS Des Moines, takže zde je USS Salem CA-139

Technicko -Taktická Data:

Délka celková 218,39 m
Délka při čáře ponoru 213,36 m
Šířka 22,96 m
Ponor 7,92 m
Výtlak standardní 17 255 t
Výtlak maximální 20 934 t
Výzbroj 9 x 203 mm Mk16
12 x 127 mm DP (5"/38, 6x2)
24 x 76mm AA (3"/50, 12x2)
20 x 20mm AA
Pancéřování boky 101mm - 152mm, hlavní paluba 92mm, horní paluba 25mm, barbety 160mm,  věže 203mm (čela)
Max. rychlost 33 uzlů
Pohon 4 kotle Babcock&Wilcox
4 turbíny General Electric
Výkon 120 000
Akční rádius 10 500 nm. při 15. uzlech
Zásoba paliva 3 006 t
Letouny 4
Katapulty 2
Posádka 1 799
Uvedena do služby 16. listopadu 1948
Potopena / vyřazena 14. července 1961

 


Copyright © All Rights Reserved