zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké těžké křižníky

USS Fall River (CA-131)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída: Baltimore

USS Fall River byla postavena loďařskou společností New York Sbdg. v Camdenu, její kýl byl položen 12. dubna 1943, trup spuštěn na vodu 13. srpna 1944 a pokřtěn manželkou starosty Fall River (Massachusetts) madam Alexandrou C. Murray. Loď byla uvedena do služby 1. července 1945 pod velením kapitána D. S. Crawforda.

Výzbroj odpovídala třídě Baltimore a tvořilo ji devět kanónů ráže 203 mm uložených ve třech trojitých věžích. Sekundární výzbroj sestávala z dvanácti kanónů ráže 127 mm uložených ve dvojvěžích. Protileteckou výzbroj tvořilo osmačtyřicet kanónů Bofors ráže 40 mm a dvacet čtyři kanóny Oerlikon ráže 20 mm

Po svém uvedení do služby se USS Fall River přesunula na svoji domovskou základnu v Norfolku, odkud se vydala na zkušební plavby, které trvaly od října 1945 do 31. ledna 1946. Poté se křižník připojil k svazu JTF 1, což bylo uskupení plavidel, která se podílela na nukleárních testech Operation Crossroads v Marshallském souostroví. USS Fall River se nejprve přesunula do San Pedra v Kalifornii, kde byla pro tento účel od 16. února do 6. března 1946 vystrojována jako vlajková loď. Poté odplula na základnu Pearl Harbor, kde vzala na palubu velícího důstojníka skupiny testovaných plavidel, kontraadmirála F. G. Fahriona, a s spolu s dalšími plavidly se vydala k Marshallskému souostroví, kde pak do 21. května do 14. září 1946 probíhaly testy.

Na začátku roku 1947 nastoupila USS Fall River běžnou službu u západního pobřeží USA a od 12. ledna do 17. června 1947 zde působila jako vlajková loď První křižníkové divize. Poté zakotvila v přístavu Puget Sound Navy Yard a 31. října 1947 byla deaktivována. Ve stavu pacifické rezervní flotily setrvala následujících čtyřiadvacet let, než byla 19. února 1971 vyškrtnuta ze seznamu válečných plavidel a odtažena do Portlandu, kde byla v roce 1972 prodána k sešrotování společnosti Zidell Explorations.

Technicko -Taktická Data:

Délka celková 205,25 m
Délka při čáře ponoru 202,39 m
Šířka 21,59 m
Ponor 7,32 m
Výtlak standardní 14 472 t
Výtlak maximální 17 031 t
Výzbroj 9 x 203 mm (3x3)
12 x 127 mm DP (5"/38, 6x2)
48 x 40 mm AA Bofors
24 x 20 mm AA Oerlikon
Pancéřování boky 101mm - 152mm,
paluba 63mm, barbety 152mm,
 věže 203mm (čela)
Max. rychlost 33 uzlů
Pohon 4 kotle Babcock&Wilcox
4 turbíny General Electric
Výkon 120 000 ks
Akční rádius 10 000 nm. při 15. uzlech
Zásoba paliva 2 250 t
Letouny 4
Katapulty 2
Posádka 2 039 mužů
Uvedena do služby 1. července 1945
Potopena / vyřazena 19. února 1971

 


Copyright © All Rights Reserved