zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Dodatek C:

Washingtonská smlouva

Washingtonská smlouva byla uzavřena v roce 1922 mezi námořními mocnostmi Anglií, Francií, Japonskem, Itálií a Spojenými Státy Americkými a stanovila celkovou tonáž jednotlivých loďstev podle kategorií (viz. tabulka níže).  Podmínky této smlouvy byly porušeny (čímž smlouva stratila platnost) v roce 1934 Japonskem a Německem (tyto dvě mocnosti již dříve deklarovaly u svých lodí podstatně menší tonáž než byla skutečná). Německo bylo ještě navíc omezeno kapitulační smlouvou z Versailles (1917-1935)  po první světové válce, která mu zakazovala stavět bitevní lodě o větším výtlaku než 10 000 tun, což v praxi vylučovalo stavbu této kategorie lodí vůbec.

Tonáž loďstev podle Washingtonské dohody (v tunách)
typ: USA Velká Británie Japonsko Francie Itálie
bitevní lodě 525 000 525 000 315 000 175 000 175 000
letadlové lodě 135 000 135 000 81 000 60 000 60 000

Mimoto byla určena maximální tonáž a maximální ráže děl pro jednotlivé kategorie lodí, viz. tabulka. Zajímavostí je, že z důvodu tehdejšího odlišného náhledu na strukturu loďstva potažmo jednotlivých svazů, nebyl limitován počet letadel na letadlových lodích, ale měly možnost být vyzbrojeny děly ráže 203mm, která se později ukázala jako zcela zbytečná.

Maximální tonáž a ráže děl pro jednotlivé kategorie
  bitevní lodě letadlové lodě křižníky
výtlak (t) 35 000 27 000 10 000
ráže děl (mm) 406 203 203

 

Úpravy po Londýnské konferenci (1930) - v tunách
typ: USA Velká Británie Japonsko Francie Itálie
těžké křižníky 180 000 146 800 108 400 odmítla smlouvu podepsat odmítla smlouvu podepsat
lehké křižníky 143 500 192 200 100 450
torpédoborce 150 000 150 000 105 500
ponorky 52 700 52 700 52 700

Perličkou byla naprostá degradace britského válečného loďstva. Do té doby se totiž britská admiralita řídila doktrínou, že britské válečné loďstvo musí mít stejný výtlak jako součet výtlaku loďstev dalších dvou států!!! Při pohledu na první tabulku je však vidět, že se Britové s tímto přístupem museli nadobro rozloučit (především kvůli rozrůstajícím-se flotilám Japonska a USA).

Dohoda se svými striktními pravidly a značnými omezeními měla za následek rušení staveb a likvidaci rozestavěných trupů lodí ve všech válečných flotilách námořních velmocí a ve dvacátých a třicátých letech donutila tyto státy modernizovat stará plavidla namísto stavby nových jednotek.

 

 


Copyright © All Rights Reserved