zpět české a československé zbraně

Česká vojenská technika a zbraně

NAVIGACE

Osobní výsadkový padák vzor 80
a
Záložní výsadkový padák vzor 80

připravil Lukáš Frogman Hergot

t

OVP-80:
OVP-80 zavedený do výzbroje ČSLA v druhé polovině osmdesátých let se značně lišil od všech svých předchůdců. Jeho konsrukce je dosti ojedinělá a zajímavá. Tento padák je především určen pro vysazování průzkumných skupin, ale je též zaveden ve výzbroji u 43.vmpr, tedy u čistě výsadkové jednotky. Předpis přímo říká, že osobní výsadkový padák vz.80 je určen k provádění bojových a cvičných seskoků jednotlivce, skupinových a hromadných výsadků z dopravních letadel s úplnou výzbrojí a výstrojí.

Tím že je "osmdesátka" hlavně průzkumáckou záležitostí svědčí i to že je sešita z látky zelené barvy a ja velmi dobře řiditelná. Je zde použito systému ovládání klapek ve vrchlíku, usměrňujících proud vzduchu z vrchlíku směrem vpřed či vzad, padák při tom ujíždí dopředu respektive couvá. OVP-80 se ovládá pomocí čtyř ovladácích prvků, a to předních rámečků a zadních kolíčků.
Pomocí rámečků se prodlužuje snos a pomocí kolíčků se zkracuje. Jediné, co tato konstrukce neumožňuje, jsou stranové skluzy.

Co se celkové konstrukce týče, je velmi rozdílná od předcházejících typů. První velký rozdíl je, že konstrukce tohoto padáku neumožňuje seskoky volným pádem, ale pouze seskoky s průběžným otevíráním padáku nebo na stabilizaci. Při seskoku na stabilizaci se používá jako jištění přístroj KAP-3P.
Další velký rozdíl je v celkové konstrukci. Vak vrchlíku je nahrazen kontejnerem krabicovitého tvaru, ve kterém je uložen jak vrchlík, tak jsou zde i průvlečky, ve kterých jsou uchyceny šňůry vrchlíku. U typu OVP-68 jsou tyto průvlečky na dně nosného postroje. OVP-80 také postradá výtažný padák.

OVP-80 zaručuje spolehlivost funkce při seskoku na stabilizaci ze zádi letounu se zádržkou delší než 3 s při rychlosti 100 - 350 km/hod, při seskoku na stabilizaci z bočních dveří letounu s zádržkou delší než 3 s při rychlosti 100 - 250 km/hod. Min. bezpečná výška vysazení s tří vteřinovou zadržkou je při rychlosti letounu 200 - 350 km/hod 150 m nad terénem a při rychlosti vrtulníku 100 - 200 km 250 m nad terénem.

Dle mé osobní zkušenosti je OVP-80 velmi dobře ovladatelný padák s možností velmi měkkého přistání. Zkušení výsadkáři dokáží tento padák přebrzdit tak, že přistání ustojí na nohou. Jeho konstrukce je ale složitější, díky čemuž se tento padák příliž nehodí pro provádění seznamovacího seskoku.

Hlavní části sestavy padáku:
výtažné lano s pouzdrem VL-020
krátké výtažné lanou s pouzdrem VL-021
stabilizační vrchlík ST-016
spojovací plátno SPT-001
spojovací šňůra SŠ-031
vak vrchlíku VV-037
vrchlík V-047
nosný postroj PS-026
obal padáku OP-059
spojovací popruh SPP-001(2x)
uvolňovač U-027
přenosná brašna G-185

TTD

plocha stab. vrchlíku 1,8 m2
plocha vrchlíku 70 m2
max. hmotnost bez přenosné brašny 13 kg
             s přenosnou brašnou 13,50 kg
max. hmotnost výsadkáře s výstrojí, výzbrojí a padáky 140 kg
střední vertikální rychlost klesání na padáku při hmotnosti zátěže s padáky 100 kg v posledních 35 mnt 5 m.s-1
střední vertikální rychlost klesání na stab. vrchlíku při hmotnosti zátěže 100 kg s padáky 39 m.s-1
síla potřebná k vytažení uvolňovače a otevření zadržkového zámku 40 až 160 N
horizontální rychlost vpřed i vzad při nulovém větru 2,5 až 3 m.s-1
doba otočení vrchlíku o 360° kolem vertikálná osy do 15 s
počet polí 28
počet povolených seskoků 250

 

ZVP-80

Předpis přímo uvádí, že záložní výsadkový padák vz.80 je určen k záchraně výsadkáře při selhání nebo požkození osobního výsadkového padáku vz.80, se kterým tvoří výsadkový komplet.

Oproti typu ZVP-65 jednak byla snížena vertikální rychlost klesání, ale hlavně byl přemístěn uvolňovač na levou stranu, aby s ním nezachytil výsadkář při výskoku o dveře letounu.

ZVP-80 má velmi jednoduchou a spolehlivou konstrukci, což zajišťuje velkou bezpečnost seskoku při dodržení základních pravidel bezpečnosti. Vrchlík je sešit z látky bílé barvy.

Hlavní části sestavy padáku:
vrchlík V-049
obal padáku OP-060
pryžové pružidlo PR-004(6x)
uvolňovač U-026
přenosná brašna G-187

TTD

plocha vrchlíku 54 m2
střední vertikální rychlost klesání při hmotnosti zátěže s padákem 100 kg v posledních 35 mnt do 6,5 m.s-1
max. přípustná hmotnost výsadkáře s výzbrojí, výstrojí a padáky 140 kg
min. bezpečná výška otevření 100 m
max. hmotnost bez přenosné brašny 5,50 kg
s přenosnou brašnou 5,85 kg
počet polí 24

Prameny:
Osobní výsadkový padák vz.80 a záložní výsadkový padák vz.80, FMNO, Praha 1987
Provedení základních seskoků na padáku OVP-80, kpt. ing. HANÁK Zdeněk, Vyškov 1995
vlastní zkušenosti a poznámky

 


Copyright © All Rights Reserved