zpět ostatní české zbraně a systémy

Ostatní české zbraně a systémy

NAVIGACE

Samopal vzor 61 Škorpion

připravil Vlado „Jetro“ Monček

Po zavedení samopalu vz.58 do výzbroje sa vtedajšia ČSĽA začína vyraďovať samopaly vz.24/26. Je to pochopiteľné, keďže nová zbraň bola podstatne výkonnejšia. Nový vz.58 však nevyhovoval všetkým. Príčinou boli rozmery novej zbrane, ktoré neumožňovali, alebo veľmi sťažovali jeho použitie pri niektorých druhoch vojsk, najmä posádok tankov a iných vozidiel, ale tiež výsadkárov. Aj obsluhy niektorých ťažkých zbraní, spojári, ostreľovači a velitelia požadovali pobočnú zbraň, ktorá by svojimi rozmermi neprevyšovala rozmery pištole, ale zachovala by si schopnosti samopalu.

Na základe týchto požiadaviek vznikol samopal vzor 61. Hlavným konštruktérom Škorpiónu bol ing. Miroslav Rybár. Ten navrhol koncept zbrane, ktorá by sa podobala skôr pištoli, než samopalu a zavrhol cestu stavby pištole umožňujúcej aj streľbu dávkou (napr. sovietska APS). Ďalším charakteristickým rysom Škorpióna je umiestnenie zásobníka zdola pred pištoľovou pažbičkou. Okrem toho má vz.61 aj sklopnú ramennú opierku, podobne ako iné, väčšie samopaly.

Inovatívny prístup však je vidieť najmä vnútri zbrane. Samopal využíva impulz výstrelu, ktorý cez nábojnicu pôsobí na neuzamknutý dynamický záver. Pri streľbe ja záver v prednej polohe a náboj zasunutý v nábojovej komore. Spúšťový mechanizmus je odlišný od bežných samopalov. V závere Škorpióna je posuvný úderník, na ktorý udiera otočný kohútik. Ten je pred výstrelom zachytený v zadnej polohe záchytom spúšťadla a energiu mu dodáva bicia pružina. Aby bola možná streľba dávkou, v zbrani je použitý automatická spúšť. Ide o pákový mechanizmus, ktorý je pripojený ku záveru. Pri dosadnutí záveru do prednej polohy je automatická spúšť vypustená a kohútik sa dostáva do pohybu. Počas vývoja sa však zistilo, že zbraň s takto riešeným nabíjacím mechanizmom by dosahovala príliš veľkú kadenciu. Z tohto dôvodu je v pažbičke umiestnený unikátny znižovač kadencie. Ten sa skladá zo závažia, ktoré je navlečené na pružine a môže sa pohybovať vo vertikálnom smere. Závažie je pripojené na vačku a záchyt v puzdre zbrane. Záver pri pohybe vzad narazí na vačku, ktoré prenáša energiu záveru na závažie. Závažie sa začne pohybovať smerom dolu a pritom stláča pružinu. Keď závažie dôjde do krajnej polohy, pružina premieňa svoju potenciálnu energiu opäť na kinetickú energiu závažia a to sa pohybuje nahor. Pri dosadnutí do hornej polohy záver narazí na vačku, ktorá posunie záchyt záveru a záver sa vracia dopredu. Je jasné, že kým závažie vykonáva pohyb dolu a hore záver stojí zachytený v zadnej polohe, čím sa znižuje kadencia zbrane.

Samopal sa vyrábal v rokoch 1962-1968, 1973-1976, 1978-1979, 1992-1994.
Vyrábali sa verzie:

Pre náboje 7,65 mm boli vyrábané zásobníky s kapacitou 10 a 20 nábojov, pre ostatné aj s kapacitou 12, 24, 30 nábojov. Samopal mohol používať aj tlmič hluku výstrelu.

Samopal okrem ČSĽA zaviedol aj vtedajší ZNB a dnes ich používa PČR aj PZ SR. Rovnako sa dodnes táto veľmi kvalitná a výkonná zbraň používa v armádach Českej aj Slovenskej republiky. Škorpión bol v licencii vyrábaný v bývalej Juhoslávii pod názvom M-84.

Napriek svojim nesporným kvalitám, úspešnej konštrukcii a dobrej presnosti, dosiahnutej záverom strieľajúcim z prednej polohy Škorpión nezaznamenal predpokladané exportné úspechy mimo krajín Varšavskej zmluvy. Spôsobil to najmä pomerne málo výkonný kaliber pôvodnej verzie vz. 61, ktorý bol už v tej dobe považovaný za málo výkonný pre potreby bezpečnostných zložiek.

Základné charakteristiky samopalu

Samopal Vz.61 Vz.68
Kaliber 7,65 mm Browning 9 mm Parabellum
Hmotnosť zbrane bez zásobníku

-         so sklopnou opierkou

-         s drevenou pažbou

 

1,30 kg

-

 

2,03 kg

2,12 kg

Hmotnosť náboja 7,62 g 10,5 g
Hmotnosť strely 4,75 g 6-8 g
Hmotnosť prachu 0,2 g 0,33 g
Hmotnosť plného dlhého zásobníka  0,25 kg ?
Hmotnosť krátkeho plného zásobníku 0,15 kg ?
Dĺžka náboja 25 mm 29,7 mm
Dĺžka zbrane

-so sklopenou opierkou

-s roztiahnutou opierkou

-s drevenou pažbou

 

270 mm

522 mm

-

 

305 mm

595 mm

565 mm

Dĺžka hlavne 115 mm 115 mm
Počet drážok v hlavni 6 6
Počiatočná rýchlosť strely 317 m.s-1 400 m.s-1
Kadencia 750 min-1 750 min-1
Bojová kadencia- jednotlivé rany 35 min-1 35 min-1
Bojová kadencia- dlhé dávky 200 min-1 200 min-1
Počet nábojov v zásobníku 10,20 12,24,30
Účinný dostrel 200 m 250 m

Pramene:
Lubomír Popelínský: Československé automatické zbrane & jejich tvůrci, Naše vojsko, Praha 1999
Stránky Ministerstva obrany Českej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Internet

 


Copyright © All Rights Reserved