zpět terorismus

Terorismus

sekci připravuje Martin

NAVIGACE

Molucký vlak

Jihmolučtí teroristé působili v Nizozemí nejvýrazněji v 70. letech. Byla to skupina, která usilovala o samostatnost Moluckých ostrovů, které byli součástí Indonésie. Teroristé chtěli přinutit vládu, aby je podporovala v jejich úsilí. Indonésie byla totiž dříve, jak známo pod Nizozemskou správou. Během 70. let spáchali řadu zločinů, mezi něž patří například obsazení indonéského velyvyslanectví v Haagu, při kterém zabili policistu nebo poškození Haagského paláce o rok později.

Dne 23. května 1977 zatáhli dva teroristé za ruční brzdu, aby zastavili rychlík 747. Stalo se to mezi městy Assen a Groning. Poté vpadlo do vlaku 5 teroristů a nahnali všech 49 rukojmí do vagónu první třídy. O několik minut později vpadlo do základní školy, která se nacházela jen pár kilometrů od vlaku sedm teroristů a zajali 110 rukojmí, které následně shromáždili ve velké učebně. Teroristé kromě tlaku na vládu, aby vyvinula úsilí ve prospěch zéskání nezávislosti Moluk, požadovali propuštění svých 21 krajanů.

Nizozemská vláda odmítala použít sílu až do chvíle, kdy jednání uvízla na mrtvém bodě. Byl dán příkaz k záchraně rukojmí. Osm bojových plavců se přiblížilo kanálem k vlaku a umístili na něj senzory, díky kterým mohli určit, kde se nacházejí teroristé a kde cestujcí. Poté se příslušníci námořní pěchoty přiblížili s brylemi pro noční vidění až k vlaku a zahájili útok trvající dvacet minut. Ve stejnou dobu odstartovalo šest letounů typu F-104 -Starfighter a létaly v malé výšce nad vlakem, se zapojeným přídavným spalováním, aby způsobili co nejvíce hluku. Příslušníci využili této zvukové clony a zahájili palbu do míst, kde teroristé spali. Ráno krátce před pátou hodinou odpálili dveře a za prudké palby vtrhli do vlaku.

Šest z devíti teroristů bylo během útoku zastřeleno. Dva z rukojmích podlehli panice a povstali z podlahy ve chvíli, kdy byla zahájena střelba, a byli zabiti létajcími kulkami. Dalších sedm rukojmí, dva námořní pěšáci a jeden terorista byli zraněni. Současně s útokem na vlak byl zahájen útok na školní budovu, při kterém vrazili vojáci se svými obrněnými transportéry přímo do školní budovy. Teroristé se bez odporu vzdali a rukojmí byli zachráněni bez úhony.

 


Copyright © All Rights Reserved