zpět 4. brigáda rychlého nasazení

4. Brigáda rychlého nasazení

sekci připravuje Michal Uher

NAVIGACE

Obsah

4. brigáda rychlého nasazení
KFOR - 4. průzkumná rota
4. Průzkumný prapor
Vybavení – výstroj průzkumných a výsadkových jednotek AČR
Mezinárodní cvičení v roce 2001
Mezinárodní cvičení v roce 2002

4. Průzkumný prapor

Bechyně

Navazuje historicky na 1. úderný samostatný prapor legií v Rusku. Dnešní prapor vzniká v roce 1994 v Pardubicích. V roce 1998 dochází ke sloučení 44. průzkumného praporu z Bechyně a 4. průzkumného praporu rychlého nasazení z Pardubic. Nově zformovaný prapor je dislokován v posádce v Bechyni na bývalém letišti a v roce 2000 obdržel vlastní zástavu. Je druhým praporem brigády vyčleněným pro součinnost s jednotkami Severoatlantické aliance a je z velké části profesionalizován. Prapor se účastnil misí SFOR, KFOR a jeho příslušníci se podílejí na ochraně jiných specializovaných jednotek v mezinárodních misích jako ISAF. Účastnil se mezinárodních cvičení Pathfinder a Lion Stealth. Činnost praporu je kompletní pozemní průzkum na podporu činnosti brigády. Prapor se skládá ze dvou rot hloubkového průzkumu (RHPz), roty průzkumu (RPz) a roty technického průzkumu (RTPz) a velitelské roty.

Roty hloubkového průzkumu-jsou určeny k provádění průzkumu v hlubokém týlu protivníka pozorováním, propátráváním a nasloucháním. Při své činnosti mohou zřizovat léčky a provádět přepady na protivníka. Nepostradatelnou je výuka rozpoznávání cizí a vlastní vojenské techniky. Roty se dělí na průzkumné skupiny, skupinu řidičů a spojovací skupinu.
Roty hloubkového průzkumu (RHPz) jsou vyzbrojeny lehce a to zbraněmi: pistole vz.52 a vz.82, samopal vz.61, puška vz.58 ve verzi V, univerzální kulomet vz.59, odstřelovací puška SVDN-1, jednorázové reaktivní protitankové granáty RPG-75 a univerzální ruční granáty URG-86.
Z průzkumného vybavení používají: PS ZOT, JPC CCOUT, MRP 4M, EDF 7x40, KLÁRA, PHOTONIC, MEO-50S/K, NSPU, SIMRAD LP 7.
Škálu spojovacích prostředků je možné rozdělit na VKV (RF 13 a RF1301) a KV (R-143) přístroje.
RHPz používají vozidla UAZ 496, Tatra 815 4X4 a spojovací vozidlo na podvozku staré známé osvědčené Praga V3S.

Průzkumná rota-je určena k provádění vojskového průzkumu na taktické úrovni. Jednotka je uskupena do průzkumných čet a družstev. Každé družstvo je samostatnou jednotkou schopnou za pomoci prostředků technického průzkumu zjišťovat poměrně přesné informace o protivníkovi v taktické hloubce před sestavou vlastních jednotek, jak ze statických stanovišť tak i za pohybu. Pro zabezpečení velení a spojení v rámci jednotky a s nadřízeným stupněm je určena skupina spojení a velitelská skupina. Hlavní výzbroj jednotky představuje vozidlo BPzV "Svatava" (průzkumná modifikace pásových obrněných vozidel BVP1 a BVP2). Výzbroj vozidla reprezentuje nízkotlaký kanon s hladkým vývrtem 2A28- GROM ráže 73 mm, kulometem PKT 7,62 mm, odpalovací zařízení pro PTŘS 9M 111 Maljutka, prostředky technického průzkumu PSNR-5, TNA-3B, NNP-21, HLDS. Osádka vozidla je vyzbrojena standardními ručními zbraněmi: pistole vz.52 a vz.82, samopal vz.61, puška vz.58 ve verzi V, univerzální kulomet vz.59, odstřelovací puška SVDN-1, jednorázové reaktivní protitankové granáty RPG-75 a univerzální ruční granáty URG-86.
Prostředky spojení: VKV (RF-13, R-123) a KV (R-150, R-130).
Další vozidla představují UAZ 496, Tatra 815 4X4 a spojovací vozidlo R-5 na podvozku BVP1/2

Rota technického průzkumu-jednotka se skládá z čet radiolokačního průzkumu a čet elektronického boje. Průzkumná činnost roty se předpokládá na přední čáře v dotyku s protivníkem nebo jeho mělkém týlu a přikrytí boků sestavy. Úkolem jednotlivých skupin je získávat informace o bojových a jiných operací protivníka, monitorovat a navádět dělostřeleckou palbu vlastních vojsk, to vše za pomoci radiolokátoru a dále zjišťovat přítomnost radiolokátorů protivníka a provádět akce na jeho eliminaci.
Hlavním bojovým prostředkem je radiolokátor SCB 2130 L-2 (Sova).
Pro další průzkumnou činnost slouží MRP-4M, PS ZOT, SIMRAD LP 7 ES.

Velitelská rota-je určena k zabezpečení velení a štábu útvaru v posádce i v poli. Důraz je kladen na zabezpečení, výstavbu, provoz, střežení a přesuny velitelského stanoviště a spojovacího uzlu. U velitelské roty se nachází strážní jednotka a jednotka psovodů.
Rota je vyzbrojena lehkými zbraněmi. Spojení zabezpečuje KV a VKV radiostanicemi nebo pomocí linkového spojení. Disponuje vozidly značky UAZ 469 a účelovými nástavbami na podvozku osvědčeného vozidla PV3S.

Velitelé praporu:
1994 -1996 - pplk. Ing. Miroslav Sablík
1996 -1998 - mjr. Ing. Petr Žůrek
1998 -dnes - pplk. Ing. Vladimír Podlipný

 


Copyright © All Rights Reserved