zpět americká obrněná technika - 120mm munice

Americká obrněná technika

120mm munice

sekci připravil Michal Béza

NAVIGACE

Advanced Tungsten Kinetic Energy Cartridge

Program pokročilé wolframové kineticko energetické střely se skládá z několika částí. Zahrnuje certifikaci bezpečnosti a kvalifikaci provedení dodavatele ATKEC pro použití v tancích M1A1. Program je řízen OPM-TMAS spolu se společností  CCAC Heavy Armament Division, která poskytuje technickou podporu při řízení kvalifikačního programu, podobně jako jiné společnosti se podílejí na programech 120mm munice armády sojených států. Pro následnou demonstraci je zapotřebí vyrobit 10 000 střel a dodat je s odpovídající technickou podporou Egyptské armádě.

 

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved