Extended Range Munition [ERM]
zpět americká obrněná technika - 120mm munice

Americká obrněná technika

120mm munice

sekci připravil Michal Béza

NAVIGACE

Extended Range Munition [ERM]
XM1007 Tank Extended Range Munition (TERM)

Munice dlouhého dosahu [ERM] je nová koncepce (schválená USAARMC), která zvetšuje bitevní prostor ze současných 3 až 4 km maximálního viditelného dosahu a umožňuje pokrytí bojiště palbou za hranicí viditelnosti na více než 8 km. Využíva schopnosti průzkumných vozidel zaměřit a označit cíle, technologie digitální komunikace k přenášení informací v reálném čase veliteli nebo střelci a technologie inteligentní munice odpalovaná ze 120mm kanónu zasahující cíle mimo vizuální kontakt.

Tanková munice dlouhého dosahu (TERM) je nová 120mm munice pro bitevní tank M1A2, která zvětší bitevní prostor velitele tanku za hranici vizuálního kontaktu (beyond line of sight - BLOS) na více než 8 kilometrů. Program TERM využívá schopnosti budoucích průzkumných vozidel pro identifikaci a označení cíů BLOS aby následně odeslaly digitální informaci o cíli v  reálném čase veliteli tanku. Při použití této dokonalé technologie bude tankista schopen zničit velké množství pohybujících-se cílů na více než dvojnásobném prostoru bojiště. TACOM-ARDEC v současné době vyvíjí několik koncepcí pro sloučení jednotlivých technických požadavků.

Schopnost zasáhnout cíle za hranicí viditelnost umožní posádkám tanků ničit cíle dříve než budou schopny opětovat palbu. Průzkumník zaměří cíl a odešle digitální data palubnímu počítači tanku, který spolu se systémem řízení palby vypočte způsob palby včetně braní v úvahu terénních jevů. Hlaveň bude automaticky nastavena do správné pozice a jakékoli následné změny trajektorie budou převedeny datovou linkou do munice během odpálení. Po odpálení munice a nezbytných korekcích letové dráhy se spustí v hlavici automatický vyhledávač na bázi milimetrových vln nebo infračerveného skeneru. Průzkumník bude moci přes tadalink stále upřesňovat cíl a zamezit tak  munici dopadnout na špatný nebo již zničený cíl.

Časový plán vývoje ERM (FY = fiskální rok)

 

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved