zpět americká obrněná technika - 120mm munice

Americká obrněná technika

120mm munice

sekci připravil Michal Béza

NAVIGACE

M831A1 120mm Target Practice - Tracer (TP-T) Cartridge

Střela M831A1 120mm Target Practice-Tracer (TP-T) je cvičná střela, která simuluje střelu M830. Je to vylepšená verze střely M831, kterou nahradila částečně kvůli ceně (úspora 200$ za výstřel), neboť nemá křidélkovou stabilizaci a zapalovač a hnací směs společnou s M865. Střela M831A1 je z vnějšku podobná střele M831 kromě uzávěrového kroužku 6/6, který má právě M831A1. Střela M831A1 byla vyvinuta v letech 1989 až 1992 a klasifikována (Type Classified - TC) v dubnu 1993. Prototyp byl vyroben v září 1994 a vojáci americké armády ji pouřívají ke cvičení od roku 1995.

Hlavní součásti:

  • Projektil M831A1
  • Hořlavá patrona s kovovou základnou a jejich těsný uzávěr
  • Zápalník M125
  • Hnací směs (M14)

 

 

 

 

Střela 120mm M831 Target Practice - Tracer (TP-T) je cvičná střela, která simuluje M830 HEAT. Jedná se o přímé převzetí technologie podle německého modelu DM-18. M831 je křidélky stabilizovaná pevná střela, která používá tentýž hnací systém jako střela M830. Má sklopená přidélka, ocelové tělo a hliníkovou hlavici. Přibližná hmotnost je 53,4 liber (24 kg).Hlavní součásti jsou:

  • Projektil M831
  • Hořlavá patrona s kovovou základnou a jejich těsný uzávěr
  • Zápalník M123A1
  • Hnací směs (DIGL-RP)

Střela M831 se již nevyrábí a byla nahrazena typem M831A1

 

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved