zpět americké ruční zbraně

Americké ruční zbraně

NAVIGACE

Americké minomety
sekci připravuje Michal Béza

Minomety

M29 - 81mm

M30 - 107mm

M120 - 120mm

M121 - 120mm

M224 - 60mm

M252 - 81mm

MFSS

 

Úvod:

Základním taktickým prvkem podporujícím na bojišti manévrovatelné jednotky jsou systémy nepřímé palby. Vynikajícími systémy nepřímé palby jsou minomety, které mohou pružně reagovat na rozkazy pozemních velitelů. Historie dokazuje efektivitu minometů, která vyplývá z jejich schopnosti rychlé palby pod velkým úhlem, což jim umožňuje ničivé zásahy pěchoty nepřítele ať zakopané nebo maskované terénem, kterážto není zasažitelná prostředky přímé palby. Minomety jsou také částí systémů palebné podpory, což ale neznamená, že by se jednalo jen o baterii dělostřelectva v menším měřítku, nýbrž hrají unikátní a podstatnou roli na bitevním poli.

Velení je schopno pružně reagovat na situaci v poli použít rychle nepřímou palbu minometů tam, kde je potřeba, bez ohledu na umístění podpůrného dělostřelectva. Těžké minomety jsou přepravovány na podvozcích, které jim umožňují přesun v terénu, lehké minomety mají buďto kolečka nebo jsou přenášeny ručně. Všechny minometné systémy jsou však schopny rychle a pružně reagovat na situaci na bitevním poli.

Armáda Spojených Států má pět modelů minometů, které se dělí do skupin:

Lehké minomety:

Lehké minomety M224 ráže 60 mm používají výsadkové jednotky, rangeři a jednotky lehké pěchoty jako efektivní, dostatečnou a vysoce flexibilní zbraň. Limity vlastní lehkým minometům (nedostatečný dostřel a síla exploze) mohou být sníženy pečlivým plánováním a obšírnými znalostmi jejich možností. M224 bývá nasazován v různých konfiguracích. Nejlehčí váží okolo 8. kg, nejtěžší asi 20kg. Každý náboj cca. 1,8 kg.

Střední minomety:

81 mm minomety M29A1 a M252 jsou současnými středními minomety USA. Typ M252 nahrazuje typ M29A1, ale oba budou současně ve výzbroji ještě po několik let. Střední minomety jsou jistým kompromisem mezi lehkými a těžkými minomety. Mají větší dostřel a výbušnost střel než lehké minomety, ale stále jsou přepravovatelné ručně i na dlouhé vzdálenosti. M29A1 váží asi 44 kg. M252 je o něco lehčí - cca. 42 kg. Oba typy jsou rozložitelné na několik menších částí pro snadnější přepravu. Munice má hmotnost přibližně 6,8 kg/kus.

Těžké minomety:

Americká armáda má v současné době ve výzbroji dva typy těžkých minometů - 107mm M30 a 120mm M120. Typ M120 nahrazuje M30, ale oba budou zároveň ve výzbroji US Army ještě několik let. M30 má drážkovanou hlaveň, která stabilizuje projektil tím, že ho během výstřelu roztočí. M120 používá munici stabilizovanou křidélky podobně jako ostatní minomety a má hlaveň s hladkým vývrtem. Těžké minomety vyžadují pro přepravu podvozky, ale jsou přesto lehčí a mobilnější než dělostřelecké kanóny. Mají mnohem větší dostřel než lehké a střední minomety a také účinost exploze je vyšší. Minomet M30 váží přibližně 288,8 kg, M120 je mnohem lehčí - váží přibližně 145 kg. Munice pro M30 váží asi 12,68 kg/kus, munice pro M120 má hmotnost 14,94 kg/kus.

 

 

ZBRAŇ MUNICE DOSTŘEL (m) RYCHLOST STŘELBY / POZNÁMKY
MODEL TYP MIN MAX průměr osvětlení
60-mm M224 M720 / M889 HE* 70 3,500 (1)   30 ran za minutu po dobu 4 minut (2), pak 20 ran za minutu.
M722 WP** 70 3,500  
M721 ILLUM*** 200 3,500 500
M302A1 WP 35 1,830  
M83A3 ILLUM 725   950 300
M49A4 HE 45 1,830  
81-mm M29A1 M374A2 HE 70 4,600   25 ran za minutu po dobu 2 minut, pak 8 ran za minutu.
M374A3 HE 73 4,790  
M375A2 WP 73 4,595  
M301A3 ILLUM 100 3,950 360
81-mm M252 M821 / M889 HE 80 5,800   30 ran za minutu po dobu 2 minut, pak 15 ran za minutu.
M374A3 HE 73 4,790  
M819 RP**** 300 4,800  
M375A2 WP 73 4,595  
M853A1 ILLUM 300 5,060 650
M301A3 ILLUM 100 3,950  
107-mm M30 M329A2 HE 770 6,840   19 ran za minutu po dobu jedné minuty, pak 9 ran za minutu po dobu 5 minut, pak 3 rány za minutu.
M329A1 HE 920 5,650  
M328A1 WP 770 5,650  
M335A2 ILLUM 440 5,490 800
120-mm M120 M57 HE 200 7,200   15 ran za minutu po dobu jedné minuty, pak 4 rány za minutu.
M68 WP 200 7,200  
M91 ILLUM 200 7,100  
M933 HE (PD) 200 7,200  
M934 HE (M0F) 200 7,200  
M929 WP 200 7,200  
M930 ILLUM 200 7,200

1,500

*    High Explosive - explozivní
**    White Phosphorus - bílý fosfor
***    Illumintation - světlice
****    Red Phosphorus - červený fosfor
(1)   při uchycení na dvounohý stojan (maximální dostřel při odpalu z rukou 1,300 metrů)
(2)   při střelbě nábojem 2, rychlost střelby lze udržet na 30 r/min při použití nábojů 0 a 1  

 


zdroj: Federation of American Scientists (FAS)

 


Copyright © All Rights Reserved