zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Bretagne
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída: Provence

Bitevní loď Bretagne byla postavena firmou F.&Ch.de la Med., La Seyne jako druhá ze třídy Provence. Kýl byl položen 1. září 1912, loď byla spuštěna na vodu 21. dubna 1913 a dokončena 12. září 1915.

Pohon lodě původně zajišťovalo 24 uhlových kotlů, ale v roce 1927 byly vyměněny za 22 nových uhlových kotlů a 2 naftové. Ještě před Druhou světovou válkou podstoupila loď další výměnu hnacích systémů a tentokrát byly nahrazeny šesti moderními naftovými kotli Indret. Pára z kotlů byla hnána na dvě Parsonsovy turbíny s převodovým ústrojím, ty však otáčely čtyřmi lodními šrouby.

Výzbroj hlavní baterie tvořilo deset děl ráže 340 mm (13,4"/45 cal) Model 1912 umístěných v pěti dvojvěžích. Dvě věže byly situovány na přídi, dvě na zádi a jedna uprostřed trupu. Při přestavbě ve dvacátých letech byl jejich náměr zvětšen na 23° a poté jejich dostřel činil 26 km.
Sekundární výzbroj tvořilo původně 22 děl ráže 140 mm (5,5"/55 cal) Model 1910 uložených v kasematech po bocích trupu. Při pozdějších modernizacích byla nejprve odebrána čtyři děla a později v roce 1933 dalších osm hlavní. Děla blízko přídě a zádě byla od vodní hladiny vzdálena pouze 3,5 metru a byla nepoužitelná už při mírně rozbouřeném moři, což byl zásadní důvod k jejich odebrání a kasematy byly zaslepeny. Jejich kadence se pohybovala v rozmezí 5. až 6. ran za minutu a účinný dostřel se pohyboval v rozmezí 15 - 16 km podle typu použité munice.
Ve dvacátých letech byla výrazně posílena protiletecká výzbroj nejprve o sedm děl ráže 100 mm a čtyři děla ráže 47 mm, v roce 1928 pak byla instalována ještě dvě děla ráže 45 mm.


Bretagne sloužila v průběhu První světové války v letech 1916 - 1918 jako součást francouzské Středomořské flotily. Modernizace ve dvacátých a třicátých letech z ní udělaly bojeschopné plavidlo, ale v průběhu Druhé světové války vykonávala pouze omezenou službu, převážně doprovod konvojů.
Po kapitulaci Francie v roce 1940 padla část francouzské flotily do německých rukou a část uprchla nebo byla právě na kotvištích v Anglii či severní Africe. Bitevní loď Bretagne byla spolu s lodí Strasbourg a částí floty u Alžírského Oranu. Dne 3. července 1940 se před přístavem objevila britská eskadra sestávající ze tří bitevních lodí, letadlové lodi a doprovodu a dala francouzské flotile jednoznačné ultimátum - připojit se k Angličanům nebo se vlastními silami potopit. Po uplynutí ultimáta dal velitel britského svazu admirál Sommerville rozkaz k palbě a potopil loď Bretagne a ostatní poškodil.

Technicko-Taktická Data:

Celková délka 165,8 m
Délka při čáře ponoru 164,9 m
Šířka 27 m
Ponor 8,9 - 9,8 m
Výtlak standardní 23 230 t
Výtlak maximální 27 340
Výzbroj 10 x 340 mm (13,4"/45) Model 1912
10 x 140 mm (5,5"/55) Model 1910
7 x 100 mm AA
4 x 47 mm AA
2 x 45 mm AA
Pancéřování - bok 261,6 - 178 mm
Pancéřování - paluba 58,4 mm
Pancéřování - věže hlavní baterie 400 mm (čela)
Pancéřování - velitelská věž 315 mm
Max. rychlost 20 uzlů
Pohon 6 kotlů Indret
2 turbíny Parsons
Výkon 43 000 SHP
Lodní šrouby 4
Zásoba paliva 900 - 2 700 tun uhlí
300 tun nafty
Akční rádius 4 700 nám. mil při 10 uzlech
Posádka 977 - 1 130 mužů
Zařazena do služby 12. září 1915
Vyřazena ze služby / potopena 3. července 1940

 


Copyright © All Rights Reserved