zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Strasbourg
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída:
Dunkerque

Bitevní loď Strasbourg třídy Dunkerque o standardním výtlaku 26 500 tun byla postavena firmou AC de la Loire St.Nazaire (Penhoët), která 25. listopadu 1934 položila kýl. Trup byl spuštěn na vodu 12. prosince 1936 a loď byla dokončena v prosinci roku 1938.

Jednalo se o první skutečné "super-dreadnoughty" ve francouzském námořnictvu a měly tvořit protiváhu novým německým a italským lodím a udržet tak postavení Francie jako jedné z námořních velmocí.

Konstrukčně loď vycházela z britské bitevní lodi Nelson, což se projevilo v uspořádání výzbroje i konstrukci nástaveb. Pancéřováním a výzbrojí však za britskými typy zaostávala.

Hlavní výzbroj tvořilo osm děl ráže 340 mm (13"/52 cal) Model 1931 uložených ve dvou čtyřhlavňových věžích umístěných na přídi. Toto uspořádání umožňovalo situovat muniční skladiště blízko sebe a tak ušetřit prostor, na druhou stranu však vyvstávalo nebezpečí zničení celé baterie jedním zásahem. To bylo částečně eliminováno výrazným rozestupem jak věží, tak hlavní.
Sekundární výzbroj byla soustředěna na zádi a tvořilo ji šestnáct děl ráže 130 mm (5,1"/51 cal) Model 1932 uložených ve třech čtyřhlavňových věžích a ve dvou dvouhlavňových věžích na bocích lodě. Protileteckou výzbroj tvořilo osm kanónů ráže 37mm/60 CAIL Mk 1933 a třicetdva lehkých protileteckých kanónů Hotchkiss ráže 13,2mm/76.

Boční pancéřový pás měl tloušťku 247,6 mm a ke koncům se zužoval na tloušťku 146 mm. U čáry ponoru byl přídavný pancéřový pás tloušťky 200 mm. Palubu po celé délce chránil pancéř tloušťky 127 mm, přední příčná přepážka byla silná 259 mm. Dělové věže hlavní baterie měly čela tloušťky 355 mm a boky 152 mm. Velitelská věž měla stěny silné 269 mm.

Hnací systémy tvořilo šest kotlů Indret a čtyři parní turbíny typu Parsons s převodovým ústrojím. Výkon soustavy činil 112 500 koňských sil a loď dosahovala maximální rychlosti 29,5 uzlu. Akční rádius při rychlosti 15 uzlů činil 7 500 námořních mil, při 31 uzlech pak 3 600 námořních mil.

Bitevní loď Strasbourg na počátku Druhé světové války zastávala roli rychlého doprovodného plavidla chránícího spojenecké konvoje. V roce 1940 Strasbourg unikla z okupované Francie spolu se sesterskou lodí Dunkerque do severoalžírského Oranu. Dne 3. července 1940 však byla flotila napadena britskými silami a některé lodě byly potopeny. Strasbourg utrpěla zásah leteckým torpédem, ale byla schopna se vlastním pohonem dopravit do francouzského Toulonu, kde měla být opravena. Při britském náletu provedeném 27. listopadu 1942 však byla stejně jako Dunkerque potopena. Trup byl vyzdvižen v průběhu roku 1943, ale loď byla demilitarizována a byla z ní sejmuta výzbroj (německou armádou). Při dalším náletu provedeném 18. srpna 1944 byl již holý trup opět potopen a opětovně vyzdvižen byl až v roce 1945. V roce 1953 byl vrak prodán do šrotu.

Technicko-Taktická Data:

Celková délka 214,3 m
Délka při čáře ponoru 208,2 m
Šířka 31,1 m
Ponor 9,6 m
Výtlak standardní 26 500 t
Výtlak maximální 35 500 t
Výzbroj 8 x 330 mm (13"/52 - 2x4)
16 x 130 mm (5,1"/51 - 3x4,2x2)
8 x 37 mm/60 cal AA CAIL Mk1933
32 x 13,2 mm/76 cal AA Hotchkiss
Pancéřování - bok 146 - 240 mm
Pancéřování - paluba 40 - 127 mm
Pancéřování - věže hlavní baterie 355 mm
Pancéřování - barbety 330 mm
Max. rychlost 29,5 uzlu
Pohon 6 kotlů Indret
4 turbíny Parsons
Výkon 112 500 ks
Lodní šrouby 4
Zásoba paliva 3 600 - 6 500 t
Akční rádius 7 500 nám. mil při 15. uzlech
Letouny 4
Katapult 1
Posádka 1 381 mužů
Zařazena do služby prosinec 1938
Vyřazena ze služby / potopena 18. srpna 1944

 


Copyright © All Rights Reserved