zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS London
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
London

Ačkoli již předcházející třída těžkých křižníků Kent vypadala se svými vysokými boky a řadou komínů v době svého uvedení do služby poněkud archaicky, celková koncepce plavidel nebyla až tak špatná a následující třída London se jí velice podobala. V zásadě šlo o stejný design s pozměněnou pancéřovou ochranou, především v podvodní části, vyzbrojený navíc torpédomety. Tato třída plavidel bývá také nazývána County Class, neboť její jednotky byly pojmenovávány podle anglických hrabství (Devonshire, Shropshire, Dorsetshire...).

HMS London byla postavena v loděnicích Portsmouth Dockyard, její kýl byl položen 23. února 1926, trup byl spuštěn na vodu 14. září 1927 a loď byla uvedena do služby 31. ledna 1929.

Hlavní výzbroj tvořilo stejně jako na třídě Kent osm kanónů ráže 203mm/50 Mark 8 uložených ve čtyřech dvojhlavňových věžích. Sekundární baterii tvořily čtyři jednotlivě uložené kanóny 102mm/ 45 QF Mk 5 HA, které byly později nahrazeny dvouhlavňovými komplety Mk16 stejné ráže. Protiletecká výzbroj sestávala z dvouliberních pom-pomů v konfiguraci 2x4 a 4x1, výčet arzenálu uzavíraly dva čtyřhlavňové torpédomety ráže 533 mm.
Pancéřová ochrana zahrnovala integrální protitorpédové oddíly, boční pancéřový pás tloušťky 25 mm, zesílený v místech kotelen přídavným pancéřováním tloušťky 114 mm, a pancéřovou palubu o síle 35 mm. Velitelský můstek a první stožár byly v porovnání s třídou Kent posunuty o 7,6 metru vzad, aby se zvětšil prostor pro rotaci věže "B" hlavní baterie a zvětšil se tak rozsah jejího odměru.
V letech 1929-1930 loď obdržela systém řízení protiletecké palby HACS, který byl umístěn na střeše záďového stanoviště řízení palby. V letech 1931-32 byl instalován otočný katapult, loď nesla původně jeden průzkumný letoun, později až tři letouny.

Od roku 1936 bylo navrženo několik plánů na modernizaci a úpravu celé třídy London, zahrnující výměnu hnacího ústrojí, přebudování pancéřové ochrany a přestavbu nástaveb. K výměně pohonu nakonec nedošlo, ale ostatní plány byly realizovány. Od března 1938 do února 1941 byla HMS London v Chathamu kompletně přebudována, což výrazně pozměnilo její vzhled. Po vzoru lehkých křižníků Fiji, které byly stavěny ve válečném období, obdržela novou kompaktnější nástavbu velitelského můstku, kouřovody byly vyvedeny do dvou komínů a byl pozměněn systém pancéřování. Boční pancéřový pás byl zesílen na tloušťku 89 mm, byl zbudován hangár pro uskladnění letounů a napříč palubou probíhal pevný katapult. Původní čtyřhlavňové pom-pomy byly nahrazeny dvěma osmihlavňovými pom-pomy stejné ráže a doplněny dvěma čtyřhlavňovými komplety s vodou chlazenými kulomety ráže 12,7mm, které byly umístěny vedle předního stožáru. Kulomety byly ale na konci roku 1941 nahrazeny osmi jednotlivými kanóny ráže 20 mm. Byly také instalovány další související systémy, mimo jiné radar typ 273.
Veškeré tyto úpravy a přidané zbraně a pancéřování navýšily tonáž plavidla až na hranici únosnosti zatížení konstrukce trupu, kdy na moři hrozily lodi vážné problémy. Proto loď podstoupila další pětiměsíční přestavbu mezi prosincem 1942 a květnem 1943, při níž bylo mimo jiné demontováno vybavení pro palubní letouny, ačkoli hangár zůstal zachován. Na konci roku 1943 loď obdržela další čtyři dvouhlavňové komplety ráže 20 mm.
V dubnu 1944 tvořily protileteckou výzbroj čtyři dvouhlavňové komplety ráže 20mm a šestnáct jednotlivých kanónů ráže 20mm a již dříve zmíněné pom-pomy. Mezi dubnem a červnem 1945 byly demontovány čtyři jednohlavňové kanóny ráže 20mm a nahrazeny čtyřmi dvouhlavňovými komplety ráže 20 mm a čtyřmi jednohlavňovými kanóny Bofors Mk III. Z tohoto přehledu je vidět, jak se protiletecká obrana lodi dynamicky měnila podle potřeb námořnictva.

 
HMS London po přestavbě v roce 1941

Od svého uvedení do služby sloužila HMS London s První křižníkovou squadronou do března 1939. Po modernizaci, která skončila v únoru 1941, se zapojila do honu na německou bitevní loď Bismarck v severním Atlantiku. V následujícím zátahu na německá obchodní plavidla spolu s torpédoborcem Brilliant zajistila 4. června zásobovací tankery Esso Hamburg a Esso Colon, a následujícího dne tanker Egerland. Dne 21. června pak v centrálním Atlantiku zadržela zásobovací loď Babitonga.
Nicméně se již v té době začaly negativně projevovat úpravy provedené při modernizaci a nadměrná zátěž kladená na konstrukci trupu si při operacích v divokých vodách Atlantiku vybírala svou daň. V důsledku toho musela HMS London do doků, kde absolvovala "odtučňovací kúru" mezi říjnem 1941 a lednem 1942. Po provedených opravách byla loď vyslána do arktických vod, kde bylo jejím úkolem krytí spojeneckých konvojů směřujících do Ruska až do listopadu 1942. Při těchto misích se opět projevily problémy s integritou trupu a loď musela v prosinci 1942 znovu podstoupit opravy v loděnicích, které trvaly do května 1943.
Po návratu do služby byla HMS London převelena k Východní flotile, kde sloužila až do konce války. V červnu 1949 se vydala na svoji poslední plavbu z Hong Kongu do Británie a byla zakotvena na řece Fal (Cornwall), kde byla vyřazena ze služby. Dne 3. ledna 1950 pak byla prodána společnosti BISCO, která ji nechala odtáhnout na vrakoviště T. W. Ward v Barrow, kde 25. ledna 1950 započalo její sešrotování.

Technicko-Taktická Data:

  r. 1929 r. 1941
Celková délka 192,9 m
Šířka 20 m
Ponor 5,2 m ?
Výtlak standardní 9 750 t ?
Výtlak maximální 13 220 t ?
Výzbroj 8 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 4x2)
4 x 102 mm QF Mk5 HA (4x1) 8 x 102 mm Mk16 (4x2)
12 x 2pdr pom-pom (2x4 + 4x1) 16 x 2pdr pom-pom (2x8)
- 8 x 12,7 mm MG (2x4)
8 x 533 mm torpédomety (2x4)
Pancéřování bok 25mm+114mm(kotelny),
paluba 35mm, dělové věže 25mm
+ bok 85 mm
Max. rychlost 32,25 uzlu
Pohon 8 tři-bubnových kotlů Admiralty
4 turbíny Parsons
Výkon 80 000 ks
Akční rádius 12 500 nm. při 12 uzlech
Zásoba paliva 3 210 t
Letouny 1 3
Posádka 700 mužů
Zařazena do služby 31. ledna 1929
Vyřazena ze služby / potopena červen 1949

 


Copyright © All Rights Reserved