zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Haruna
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní křižník
Třída: Kongo

Bitevní křižník Haruna byl postaven podle vzoru slavného Konga v loděnicích firmy Kawasaki v Kobe (Japonsko). Kýl byl položen 16. března 1912, loď byla spuštěna na vodu 14. prosince 1913 a uvedena do služby 19. dubna 1915.

Hlavní výzbroj tvořilo osm děl ráže 356 mm (14"/45) umístěných ve čtyřech dvojitých věžích. Sekundární výzbroj tvořilo 16 děl ráže 152 mm (6"/50) uložených v kasematech po bocích lodi, jejichž počet byl v průběhu Druhé světové války snížen na osm. V průběhu války bylo také přidáno 12 děl ráže 127 mm (5"/40). Protileteckou výzbroj tvořilo v období druhé světové války až 100 kanónů ráže 25 mm a několik kanónů ráže 13 mm.

Pouze Haruna byla při modernizaci ve třicátých letech vybavena 16 kotli Kanpon (ostatní lodě po deseti kotlích) a čtyřmi turbínami Curtis.

V průběhu První světové války se Haruna aktivně podílela na válečných operacích v Tichém oceánu. V roce 1917 najela na minu položenou německým křižníkem Wolf. V letech 1927-28 byla přestavěna v loděnicích Yokosuka, přičemž byly upraveny hnací systémy a instalovány pouze dva komíny. Také přední nástavby byly přebudovány a byla zesílena pancéřová ochrana a posílena protiletecká výzbroj. Haruna byla poté překlasifikována na bitevní loď.
Další modernizaci podstoupila v letech 1933-34 v loděnicích v Kure, a tehdy byl zvětšen její standardní výtlak na více než 32 000 tun, byla prodloužena příď a instalovány výkonnější stroje. Rychlost plavidla se zvýšila na 30 uzlů, což lodi dovolovalo doprovázet svazy letadlových lodí, a z Haruny se stala moderní bojová jednotka, nicméně s poněkud slabší ochranou a výzbrojí oproti novějším lodím.

Do Druhé světové války vstoupila Haruna jako součást krycího svazu, který v prosinci 1941 podporoval vylodění v Malajsii. Na počátku roku 1942 se podílela na obsazování holandských východo-indických kolonií, svými těžkými děly bombardovala Vánoční ostrov a také se zúčastnila tažení na britské území v Indickém oceánu. V červnu 1942 byla Haruna spolu se sesterskými loděmi Kongo a Kirishima přítomná bitvě u Midway a zde utrpěla lehčí poškození, když blízko její zádě explodovala letecká puma. Později toho roku spolu s lodí Kongo bombardovala Guadalcanal 14. října 1942. Cílem bylo americké Hendersonovo letiště, které bylo bombardováním značně poškozeno. Později téhož měsíce se zúčastnila bitvy u ostrova Santa Cruz a v noci z 12. na 13. listopadu 1942 byla součástí japonských sil při závěrečné námořní bitvě o Guadalcanal.

Podobně jako většina japonských bitevních lodí se Haruna v roce 1943 a na počátku roku 1944 nezúčastnila žádných bojových akcí, ačkoli byla v květnu 1943 převelena severně od Japonska z důvodu spojeneckého vylodění na ostrově Attu a později v průběhu roku 1943 se pohybovala v centrálním Pacifiku při americké invazi na Gilbertovy ostrovy a Bougainville. V červnu roku 1944 byla Haruna jako součást japonských sil vyslána podniknout protiútok na americká plavidla podporující invazi na Saipan a 20. června byla zasažena leteckou bombou při bitvě o Filipíny. Jako součást japonského středního svazu podnikla útok na americké eskortní letadlové lodě a torpédoborce při poslední ofenzivě u zálivu Leyte. Při postupu Sibuyanským mořem 24. října 1944 byla sice lehce poškozena několika těsně minoucími leteckými pumami, ale přesto následujícího dne zaútočila na americká plavidla u ostrova Samar.

Po této bitvě se Haruna stáhla do domovských vod a od začátku roku 1945 byla zakotvena v Kure jako protiletecká baterie. Při spojeneckém náletu 19. března 1945 byla poškozena, ale přesto zůstala na svém kotvišti v Kure. Při dalším náletu 28. července 1945 byla potopena letadly z amerického svazu Task Force 38. V mělkém kotvišti zůstala část vraku nad hladinou a loď byla sešrotována teprve po válce, v roce 1946.

Technicko-Taktická Data:

Délka celková 214,6 m
Šířka 28 m
Ponor 8,4 m
Výtlak standardní 26 320 t
Výtlak maximální 27 500 t
Výzbroj 8 x 356 mm (14"/45, 4x2)
16 x 152 mm (6"/50)
8 x 127 mm (5"/40) AA
až 100 x 25 mm AA
2 x 533 mm torpédomety
Pancéřování bok 203mm, paluba 70mm, věže 228mm
Max. rychlost 27,5 uzlu
Pohon 16 kotlů Kanpon
4 parní turbíny Curtis
Výkon 64 000 ks
Akční rádius 8 000 nám. mil při 10 uzlech
Zásoba paliva ?
Posádka 1 221 mužů
Uvedena do služby 19. dubna 1915
Potopena / vyřazena 28. července 1945

 


Copyright © All Rights Reserved